Iepirkumu saraksts

No 01.01.2019. Pasūtītāja pircēja profils ir internetā publiski pieejama pasūtītāja vietne valsts elektroniskās informācijas sistēmā (EIS) piedāvājumu un pieteikumu saņemšanai, kurā pasūtītājs ievieto informāciju par turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumus, par plānotajiem iepirkumiem, noslēgtajiem līgumiem, pārtrauktajām procedūrām, kā arī citu normatīvajos aktos noteiktu ar iepirkumiem saistītu informāciju.

EIS

Publicēts RTU mājaslapā Iepirkuma identifikācijas numurs Iepirkuma nosaukums Statuss Iesniegšanas termiņš Iepirkuma līgumcenas robežvērtība
29.01.2014.
RTU-2013/6
Kvantitatīvas pirosekvenēšanas sistēmas iegāde Nav norādīts Nav norādīts Preces un pakalpojumi: 42 000 – 134 999,99 EUR bez PVN
20.03.2013.
RTU-2013/30
Laboratorijas iekārtu un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Nav norādīts Nav norādīts Preces un pakalpojumi: 42 000 – 134 999,99 EUR bez PVN
21.08.2013.
RTU-2013/40
Poligrāfijas darbu veikšana Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām Nav norādīts Nav norādīts Preces un pakalpojumi: 42 000 – 134 999,99 EUR bez PVN
14.06.2013.
RTU-2013/48
Kredītlīnijas pakalpojuma sniegšana Noslēdzies Nav norādīts Nav norādīts
29.07.2013.
RTU-2013/49
IEPIRKUMS RTU-2013/49-ERAF Nav norādīts Nav norādīts Preces un pakalpojumi: 42 000 – 134 999,99 EUR bez PVN
13.06.2013.
RTU-2013/65
Ķīmisko reaģentu, laboratorijas materiālu un inventāra iegāde Noslēdzies Nav norādīts Nav norādīts
20.06.2013.
RTU-2013/70
Materiālu iegāde iekārtas un aparatūras remontam Nav norādīts Nav norādīts Preces un pakalpojumi: 4 000 – 41 999,99 EUR bez PVN
19.06.2013.
RTU-2013/71
Ķīmisko materiālu, elektroloka iztvaicētāja un magnetrona katodu iegāde Nav norādīts Nav norādīts Preces un pakalpojumi: 4 000 – 41 999,99 EUR bez PVN
28.06.2013.
RTU-2013/76
Optisko līniju noma Nav norādīts Nav norādīts Preces un pakalpojumi: 4 000 – 41 999,99 EUR bez PVN
17.07.2013.
RTU-2013/77
Telpu un teritorijas uzkopšana Nav norādīts Nav norādīts Preces un pakalpojumi: 42 000 – 134 999,99 EUR bez PVN
01.08.2013.
RTU-2013/78
Iepirkums RTU-2013/78 Noslēdzies Nav norādīts Nav norādīts
25.07.2013.
RTU-2013/83
Remontdarbu veikšana un jumta virsgaismas logu nomaiņa Nav norādīts Nav norādīts Būvdarbi: 14 000 – 169 999,99 EUR bez PVN
11.07.2013.
RTU-2013/84
Būvdarbi energoefektivitātes paaugstināšanai Ķīpsalas peldbaseina ēkā Noslēdzies Nav norādīts Nav norādīts
10.08.2013.
RTU-2013/85
Iepirkums RTU-2013/85 Noslēdzies Nav norādīts Nav norādīts
03.10.2013.
RTU-2013/88
Dezinfekcijas līdzekļu iegāde Ķīpsalas peldbaseina ūdens attīrīšanai Noslēdzies Nav norādīts Nav norādīts
23.07.2013.
RTU-2013/89
Dzelzceļa elektroiekārtu un to vadības sistēmu eksperta pakalpojumi Noslēdzies Nav norādīts Nav norādīts
22.07.2013.
RTU-2013/90
Materiālu, izejvielu un aprīkojuma bezpilota lidaparāta prototipu izveidei iegāde Noslēdzies Nav norādīts Nav norādīts
11.10.2013.
RTU-2013/91
Drukas iekārtu materiālu piegāde un uzpildīšana Nav norādīts Nav norādīts Preces un pakalpojumi: 42 000 – 134 999,99 EUR bez PVN
31.07.2013.
RTU-2013/92
Planetārās (agata) bumbu dzirnavu ar vienu malšanas trauku iegāde Noslēdzies Nav norādīts Nav norādīts
31.07.2013.
RTU-2013/93
Vakuuma jonu – plazmas iekārtas NNV-6,6-I1 tehniskā apkalpošana un remonts Noslēdzies Nav norādīts Nav norādīts
Publicēts RTU mājaslapā 29.01.2014
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2013/6
Iepirkuma nosaukums Kvantitatīvas pirosekvenēšanas sistēmas iegāde
Statuss Nav norādīts
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 42 000 – 134 999,99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 20.03.2013
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2013/30
Iepirkuma nosaukums Laboratorijas iekārtu un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana
Statuss Nav norādīts
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 42 000 – 134 999,99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 21.08.2013
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2013/40
Iepirkuma nosaukums Poligrāfijas darbu veikšana Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām
Statuss Nav norādīts
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 42 000 – 134 999,99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 14.06.2013
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2013/48
Iepirkuma nosaukums Kredītlīnijas pakalpojuma sniegšana
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Nav norādīts
Publicēts RTU mājaslapā 29.07.2013
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2013/49
Iepirkuma nosaukums IEPIRKUMS RTU-2013/49-ERAF
Statuss Nav norādīts
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 42 000 – 134 999,99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 13.06.2013
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2013/65
Iepirkuma nosaukums Ķīmisko reaģentu, laboratorijas materiālu un inventāra iegāde
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Nav norādīts
Publicēts RTU mājaslapā 20.06.2013
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2013/70
Iepirkuma nosaukums Materiālu iegāde iekārtas un aparatūras remontam
Statuss Nav norādīts
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 4 000 – 41 999,99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 19.06.2013
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2013/71
Iepirkuma nosaukums Ķīmisko materiālu, elektroloka iztvaicētāja un magnetrona katodu iegāde
Statuss Nav norādīts
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 4 000 – 41 999,99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 28.06.2013
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2013/76
Iepirkuma nosaukums Optisko līniju noma
Statuss Nav norādīts
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 4 000 – 41 999,99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 17.07.2013
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2013/77
Iepirkuma nosaukums Telpu un teritorijas uzkopšana
Statuss Nav norādīts
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 42 000 – 134 999,99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 01.08.2013
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2013/78
Iepirkuma nosaukums Iepirkums RTU-2013/78
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Nav norādīts
Publicēts RTU mājaslapā 25.07.2013
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2013/83
Iepirkuma nosaukums Remontdarbu veikšana un jumta virsgaismas logu nomaiņa
Statuss Nav norādīts
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Būvdarbi: 14 000 – 169 999,99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 11.07.2013
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2013/84
Iepirkuma nosaukums Būvdarbi energoefektivitātes paaugstināšanai Ķīpsalas peldbaseina ēkā
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Nav norādīts
Publicēts RTU mājaslapā 10.08.2013
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2013/85
Iepirkuma nosaukums Iepirkums RTU-2013/85
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Nav norādīts
Publicēts RTU mājaslapā 03.10.2013
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2013/88
Iepirkuma nosaukums Dezinfekcijas līdzekļu iegāde Ķīpsalas peldbaseina ūdens attīrīšanai
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Nav norādīts
Publicēts RTU mājaslapā 23.07.2013
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2013/89
Iepirkuma nosaukums Dzelzceļa elektroiekārtu un to vadības sistēmu eksperta pakalpojumi
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Nav norādīts
Publicēts RTU mājaslapā 22.07.2013
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2013/90
Iepirkuma nosaukums Materiālu, izejvielu un aprīkojuma bezpilota lidaparāta prototipu izveidei iegāde
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Nav norādīts
Publicēts RTU mājaslapā 11.10.2013
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2013/91
Iepirkuma nosaukums Drukas iekārtu materiālu piegāde un uzpildīšana
Statuss Nav norādīts
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 42 000 – 134 999,99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 31.07.2013
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2013/92
Iepirkuma nosaukums Planetārās (agata) bumbu dzirnavu ar vienu malšanas trauku iegāde
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Nav norādīts
Publicēts RTU mājaslapā 31.07.2013
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2013/93
Iepirkuma nosaukums Vakuuma jonu – plazmas iekārtas NNV-6,6-I1 tehniskā apkalpošana un remonts
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Nav norādīts

Iepirkuma filtri

Meklēšanā atrasti 846 rezultāti.

Meklētie iepirkumi:

Iepirkumu nodaļas kontaktinformācija

Universitāte