Projekts

.
.
Virsmas īpašību ietekmes uz slīdamību pa ledu pētījumi
Projekta publicitātes:
Projekta nosaukums: Virsmas īpašību ietekmes uz slīdamību pa ledu pētījumi
Projekta īsais nosaukums: -
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.1/16/A/129
RTU Projektu reģistra numurs: 2584/2017
Struktūrvienība: Biomateriālu zinātniskās pētniecības laboratorija
Projekta administrētājs: Projektu ieviešanas un koordinācijas nodaļa
Finansējošais fonds: ERAF, 1.1.1.1. “Praktiskas ievirzes pētījumi”
RTU loma projektā: vadošais partneris
Statuss: Noslēdzies
Projekta uzsākšanas datums: 01.04.2017.
Projekta noslēguma datums: 31.03.2020.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: CFLA
Projekta zinātniskais vadītājs: Liene Plūduma
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Aija Zeidaka
Projekta kopējais finansējums:
Projekta kopējais budžets ir 594 054.28 EUR, t.sk., līdzfinansējums natūrā un 120 000.00 EUR sadarbības partnera LU daļa.
Projekta kopsavilkums:

Projektā veiktās darbības attieksies uz/un projekta rezultāti tieši ietekmēs sekojošas mērķu grupas:

1) zinātnisko institūciju – Rīgas Tehnisko universitāti (RTU):
- veiktā pētniecība nodrošinās RTU konkurētspēju nacionālā un starptautiskā līmenī attiecībā uz projekta starpdisciplinārajām zinātņu nozarēm;
- projekta ietvaros piesaistot 1 vadošo pētieku, 3 jaunos zinātniekus, 4 doktora un 1 bakalaura studentu, tiks nodrošināta zinātniskās organizācijas pētniecībā nodarbināto skaita pieaugums un personāla atjaunotne;
- izveidos jaunu sadarbību ar pētniekiem no Latvijas universitātes, lai kopīgi izveidotu jaunu starpdisiplināro pētījumu;
- tehnoloģijas tiesību iegūšana nodrošinās zinātniskajai organizācijai priekšnoteikumus nākotnes ienākumiem, kurus varēs izmantot savas pamatdarbības nodrošināšanai, tai skaitā pētījuma turpināšanai.
2) zinātnē un pētniecībā nodarbinātos darbiniekus:
- veiktā pētniecība nodrošinās darbinieku zināšanu un jaunas izpratnes iegūšanu par materiālu virsmas īpašībām kas uzlabo slīdamību pa ledu, izmantojot jaunas, inovatīvas metodes un materiālus;
- veiktā pētniecība nodrošinās darbinieku pieredzes, kompetences, zināšanu līmeņa celšanu, kas nodrošinās to konkurētspēju – augstas citējamības publikācijas, dalība starptautiskos zinātniskajos projektos;
- veiktā pētniecība nodrošinās jaunu zināšanu radīšanu (promocijas un maģistra darbu izstrāde).

Projektam ir sekojoša netiešā mērķa grupa:
1) Latvijas Republikas Komercreģistrā reģistrēti NACE 2 nozares 25.61 “Metāla virsmas apstrāde un pārklāšana” komersanti, varēs iegūt pirmo ieskatu uz jaunizveidoto tehnoloģiju un tās pielietojumu, kas attiecīgi palielinās iespēju būt konkurētspējīgiem nacionālā un starptautiskā tirgū;

Rezultāti: Izveidos 7 zinātniskos rakstus, 2 atskaites un 1 prototipu ar palielinātu jūtību slīdamības mērīšanai. Šie rezultāti sniegs lietderīgu ieguldījumu kuģu vieglākai kustībai pa jūru ziemas mēnešos, drošākai kustībai pa ledus virsmām, un ātrākai kustībai pa ledus virsmām.

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
Projekta aktivitātes tiks sadalīta trīs tēmās: par virsmu, metodes un kustību. Sadaļā par virsmu, būs iekļautas 4 aktivitātes kur apskatīs mijiedarbību starp ledus virsmu un dažādiem virsmas raksturlielumiem. Nākamā tēmā pat metodēm apskatis ledus kvalitāti un tās ietekmi uz slīdamību, un izveidos jaunu testēšanas metodi, kura ļaus iegūt precīzākus slidamību. Pēdējā tēmā apskatīs kustības ātruma pa ledu palielināšanu, apskatot vibrācijas slidēšanas laikā un virsmas makro un mikro ģeometriskās iezīmes kādas sastopamas dabā, piemēram, haizivs ādas tekstūru.
Sadarbības partneris:
  • Latvijas Universitāte
Projekta pirmā publicitāte: Lejupielādēt
Publicēts RTU mājas lapā: 03.04.2017.

Universitāte

_