Projekti

Projekta nosaukums Vienošanās par projekta īstenošanu numurs Struktūrvienība Periods
Universitāšu studentu darba spēju stiprināšana: Ceļā uz ilgtspējīgu attīstību reģionālajā darba tirgū 618537-EPP-1-2020-1-LV-EPPKA2-CBHE-JP Starptautisko projektu nodaļa 15.11.2020 - 14.11.2023
Ultraskaņas skeneris konstrukcijas materiālu kvalitātes novērtēšanai KC-PI-2020/2 Pulvermateriālu zinātniskā laboratorija 01.04.2020 - 30.09.2020
Ultraskaņas kaula skeneris KC-PI-2017/61 Pulvermateriālu zinātniskā laboratorija 29.01.2018 - 28.07.2018
Ūdens tehnoloģiju inovāciju ceļveži PGI05062 Ūdens pētniecības zinātniskā laboratorija 01.06.2018 - 31.05.2023
Ūdens nozares profesionālās izcilības eksperimentālā platforma 612632-EPP-1-2019-1-NL-EPPKA2-SSA-P Ūdens inženierijas un tehnoloģijas katedra 01.11.2019 - 31.10.2021
Ūdens kvalitātes monitoringa un dīķsaimniecību pārvaldības jaunās paaudzes kiberfizikālās infrastruktūras izstrāde akvakultūras objektu produktivitātes paaugstināšanai 18-00-F02201-000003 Radioelektronikas institūts 01.05.2019 - 31.08.2021
Triboelektriskas robežvirsmas mehāniskās enerģijas pārvēršanai elektriskajā 1.1.1.2/VIAA/3/19/404 Funkcionālo materiālu tehnoloģiju zinātniskā laboratorija 01.05.2020 - 30.04.2023
Tradicionālu pultrūzijas procesu efektivitātes uzlabošana 1.1.1.1/18/A/053 Kompozītu materiālu un konstrukcijas katedra 01.04.2019 - 31.03.2022
Tiešsaistes dzeramā ūdens kvalitātes monitoringa un agrīnās brīdināšanas sistēma – WATSON KC-PI-2020/21 Ūdens pētniecības un vides biotehnoloģiju laboratorija 01.04.2020 - 30.06.2022
Termoplastiska Hibrīdšķiedra Aditīvām Ražošanas Tehnoloģijām – 3D KC-PI-2017/55 Materiālu un konstrukciju institūts 01.10.2018 - 30.03.2021
Termoelektriski nanomateriāli/topoloģiski dielektriķi efektīvākai siltuma zudumu pārveidei lietderīgā enerģijā 1.1.1.1/16/A/257 Polimērmateriālu institūts 01.03.2017 - 29.02.2020
Tekstilmateriāla tehnoloģiska struktūra, kas samazina infrasarkanā un ultravioletā starojuma līmeni termiskā spektra diapazonā KC-PI-2020/34 Mehānikas un biotekstilmateriālu zinātniskā laboratorija 01.04.2020 - 30.09.2020
Tehnoloģiju izstrāde notekūdens dūņu pārstrādei sekundārās izejvielās 1.1.1.1/20/A/041 Ūdens pētniecības un vides biotehnoloģiju laboratorija 01.02.2021 - 30.11.2023
Tehnisko telpu izmantošanas veicināšana augstākās izglītības iestādēs 2017-1-LT01-KA203-035231 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts 01.12.2017 - 30.11.2019
Šaurjoslas bezvadu sensoru tīklu izveides risinājumi 1.1.1.2/VIAA/2/18/345 Radioelektronikas institūts 01.01.2019 - 31.12.2021
Studiju kursa izstrāde “Energoelektronikas pārveidotāju siltuma pārvaldīšanas sistēmas kosmosa aparātiem” 4000130629/20/NL/SC Industriālās elektronikas un elektrotehnoloģiju katedra 01.08.2020 - 31.07.2021
Strāvas bezsensora vadības metodes izstrāde un izpēte spēka elektronikas pārveidotāju pielietojumos 1.1.1.2/VIAA/2/18/328 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts 01.10.2018 - 30.09.2021
Stikla/oglekļa šķiedru hibrīdo plānslāņu laminātu termo-mehāniskās darbības analīze daudzfunkcionāliem pielietojumiem 1.1.1.2/VIAA/3/19/408 Materiālu eksperimentālās mehānikas zinātniskā laboratorija 01.04.2020 - 31.03.2023
Starptautiskā sadarbība, lai veidotu racionālu materiālu izmantošanu aprites ekonomikas apstākļos - Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts 01.01.2019 - 31.10.2020
Standartu mācīšana universitāšu izglītībā 2019-1-EL01-KA203-062487 Tehniskās fizikas institūts 01.10.2019 - 30.09.2021

Atlasīt projektus

Tika atrasti 240 projekti.

Jūsu meklēšanas kritēriji:

Universitāte