Projekti

Projekta nosaukums Vienošanās par projekta īstenošanu numurs Struktūrvienība Periods
Tradicionālu pultrūzijas procesu efektivitātes uzlabošana 1.1.1.1/18/A/053 Kompozītu materiālu un konstrukcijas katedra 01.04.2019 - 31.03.2022
Tiešsaistes dzeramā ūdens kvalitātes monitoringa un agrīnās brīdināšanas sistēma – WATSON KC-PI-2020/21 Ūdens pētniecības zinātniskā laboratorija 01.04.2020 - 30.09.2020
Termoplastiska Hibrīdšķiedra Aditīvām Ražošanas Tehnoloģijām – 3D KC-PI-2017/55 Materiālu un konstrukciju institūts 01.10.2018 - 30.03.2021
Termoelektriski nanomateriāli/topoloģiski dielektriķi efektīvākai siltuma zudumu pārveidei lietderīgā enerģijā 1.1.1.1/16/A/257 Polimērmateriālu institūts 01.03.2017 - 29.02.2020
Tekstilmateriāla tehnoloģiska struktūra, kas samazina infrasarkanā un ultravioletā starojuma līmeni termiskā spektra diapazonā KC-PI-2020/34 Mehānikas un biotekstilmateriālu zinātniskā laboratorija 01.04.2020 - 30.09.2020
Tehnisko telpu izmantošanas veicināšana augstākās izglītības iestādēs 2017-1-LT01-KA203-035231 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts 01.12.2017 - 30.11.2019
Šaurjoslas bezvadu sensoru tīklu izveides risinājumi 1.1.1.2/VIAA/2/18/345 Radioelektronikas institūts 01.01.2019 - 31.12.2021
Studiju kursa izstrāde “Energoelektronikas pārveidotāju siltuma pārvaldīšanas sistēmas kosmosa aparātiem” 4000130629/20/NL/SC Industriālās elektronikas un elektrotehnoloģiju katedra 01.08.2020 - 31.07.2021
Strāvas bezsensora vadības metodes izstrāde un izpēte spēka elektronikas pārveidotāju pielietojumos 1.1.1.2/VIAA/2/18/328 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts 01.10.2018 - 30.09.2021
Stikla/oglekļa šķiedru hibrīdo plānslāņu laminātu termo-mehāniskās darbības analīze daudzfunkcionāliem pielietojumiem 1.1.1.2/VIAA/3/19/408 Materiālu eksperimentālās mehānikas zinātniskā laboratorija 01.04.2020 - 31.03.2023
Starptautiskā sadarbība, lai veidotu racionālu materiālu izmantošanu aprites ekonomikas apstākļos - Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts 01.01.2019 - 31.10.2020
Smago metālu jonu izdalīšana no notekūdeņiem un to dūņām izmantojot elektrodialīzi caur šķidrām membrānām KC-PI-2020/33 Neorganiskās ķīmijas institūts 01.04.2020 - 30.09.2020
Saules gaismā aktīvu fiksētu TiO2-ZnO sistēmas fotokatalizatoru izstrāde 1.1.1.1/16/A/079 Neorganiskās ķīmijas institūts 01.04.2017 - 31.03.2020
Sakārtotas struktūras metālu modificētu SBA-15 katalizatoru izmantošana CO2 hidrogenēšanā metanola vai augstāko spirtu iegūšanai 1.1.1.2/VIAA/3/19/396 Lietišķās ķīmijas institūts 01.03.2020 - 28.02.2023
Saistītu turpvērsto kļūdu labojošo kodu izveide ātrdarbīgiem optiskajiem sakaru tīkliem (FECON) 1.1.1.2/VIAA/3/19/421 Sakaru sistēmu Tehnoloģiju izpētes centrs 01.03.2020 - 28.02.2023
RTU Inovāciju granti studentiem 1.1.1.3/18/A/001 Dizaina fabrika 20.08.2019 - 30.04.2022
Robežu pārvaldība Centrālāzijai - 9.fāze (BOMCA 9) 1984 Muitas un nodokļu katedra 15.06.2015 - 30.04.2020
Rīgas Tehniskās universitātes studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana 8.2.1.0/18/A/013 Studiju prorektora dienests 01.05.2019 - 30.04.2023
Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra infrastruktūras attīstība Viedās specializācijas jomās 1.1.1.4/17/I/004 Attīstības prorektora dienests 15.09.2017 - 30.11.2023
Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra energoefektivitātes paaugstināšana Ķīpsalas ielā 6B, Rīgā 4.2.1.2/17/I/028 Infrastruktūras attīstības departaments 31.05.2018 - 28.06.2019

Atlasīt projektus

Tika atrasti 185 projekti.

Jūsu meklēšanas kritēriji:

Universitāte

_