Projekti

Projekta nosaukums Vienošanās par projekta īstenošanu numurs Struktūrvienība Periods
Starptautiskā sadarbība, lai veidotu racionālu materiālu izmantošanu aprites ekonomikas apstākļos - Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts 01.01.2019 - 31.10.2020
Multifunkcionāla nano-kompozītu medikamentu piegādes sistēma periimplantīta reģeneratīvai terapijai - Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts 01.09.2020 - 31.08.2023
Bioaktīvi injicējami hidrogēli mīksto audu reģenerācijai pēc sejas un žokļu rekonstrukcijas ķirurģiskajām operācijām - Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts 01.10.2020 - 30.09.2023
Vieds un drošs darba apģērbs #006 Dizaina tehnoloģiju institūts 01.03.2016 - 28.02.2019
Efektīvāki risinājumi rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanai #R054 Ūdens pētniecības zinātniskā laboratorija 01.10.2017 - 30.09.2020
Atbalsts viedās specializācijas pieejai sudraba ekonomikā reģionālās inovāciju kapacitātes paaugstināšanai un ilgtspējīgai izaugsmei #R080 Aeronautikas institūts 01.01.2019 - 30.06.2021
Baltijas jūras aizsardzība no neattīrītu notekūdeņu ieplūdes pilsētu teritorijās plūdu laikā #R093 Ūdens pētniecības zinātniskā laboratorija 01.01.2019 - 30.06.2021
Nanostrukturēta osteohondrāla pamatne: jauni biomimētiski aktivatori uzlabotai kaulu reģenerācijai 03000-3.1.2-e/106 Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts 15.10.2018 - 14.10.2021
Jauna koncepcija ilgtspējīgas, zema energopatēriņa ēku būvniecībai 1.1.1.1/16/A/007 Būvmateriālu un būvizstrādājumu katedra 01.03.2017 - 29.02.2020
Hibrīdās enerģijas ieguves sistēmas 1.1.1.1/16/A/013 Tehniskās fizikas institūts 01.03.2017 - 29.02.2020
Individuālajā siltumapgādē integrēta miglas aparāta sistēma (IFUS) 1.1.1.1/16/A/015 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts 01.04.2017 - 31.03.2020
Nanolīmenī modificētu tekstiliju virsmu pārklājumu sintēze un enerģētiski neatkarīgas mērīšanas sistēmas integrācija viedapģērbā ar medicīnisko novērojumu funkcijām 1.1.1.1/16/A/020 Dizaina tehnoloģiju institūts 01.03.2017 - 31.12.2019
Neklasificēto ēku gandrīz nulles enerģijas ēku risinājumi 1.1.1.1/16/A/048 Siltuma inženierijas un tehnoloģijas katedra 01.04.2017 - 31.03.2020
Pasīvi šķiedru optiskie sensori energoefektīvai transporta infrastruktūras tehniskā stāvokļa uzraudzībai 1.1.1.1/16/A/072 Telekomunikāciju institūts 01.03.2017 - 29.02.2020
Augstas efektivitātes erozijizturīgie multifunkcionālie pārklājumi gaisa kuģu kompozīta konstrukcijām (PEROMACS) 1.1.1.1/16/A/073 Aeronautikas institūts 01.03.2017 - 29.02.2020
Minerāli un sintētiski nanopulveri porainas keramikas iegūšanai un keramikas materiālu modificēšanai 1.1.1.1/16/A/077 Silikātu materiālu institūts 01.03.2017 - 29.02.2020
Biodīzeļdegvielas sintēze rapšu eļļas interesterifikācijā 1.1.1.1/16/A/078 Lietišķās ķīmijas institūts 01.03.2017 - 29.02.2020
Saules gaismā aktīvu fiksētu TiO2-ZnO sistēmas fotokatalizatoru izstrāde 1.1.1.1/16/A/079 Neorganiskās ķīmijas institūts 01.04.2017 - 31.03.2020
Virsmas īpašību ietekmes uz slīdamību pa ledu pētījumi 1.1.1.1/16/A/129 Biomateriālu zinātniskās pētniecības laboratorija 01.04.2017 - 31.03.2020
Gaismu emitējošu un ar šķīdumu metodēm apstrādājamu organisku molekulāro stiklu dizains un pētījumi 1.1.1.1/16/A/131 Lietišķās ķīmijas institūts 01.04.2017 - 31.03.2020

Atlasīt projektus

Tika atrasti 199 projekti.

Jūsu meklēšanas kritēriji:

Universitāte

_