Projekts

.
.
Viedo izolācijas materiālu struktūru un tehnoloģiju izstrāde iekštelpu mikroklimata nodrošināšanai
Projekta nosaukums: Viedo izolācijas materiālu struktūru un tehnoloģiju izstrāde iekštelpu mikroklimata nodrošināšanai
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.2/VIAA/1/16/152
RTU Projektu reģistra numurs: 3284
Struktūrvienība: Dizaina tehnoloģiju institūts
Finansējošais fonds: ERAF, 1.1.1.2. “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts”
RTU loma projektā: vadošais partneris
Statuss: Noslēdzies
Projekta uzsākšanas datums: 16.10.2017.
Projekta noslēguma datums: 15.10.2020.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Valsts izglītības attīstības aģentūra
Projekta zinātniskais vadītājs: Silvija Kukle
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Lauris Bisenieks
Projekta kopējais finansējums:
133,805.88 EUR t. sk. ERAF finansējums 113,734.99 EUR (85 %), valsts budžeta finansējums 13,380.58 EUR (10 %) un Rīgas Tehniskās universitātes finansējums 6,690.31 EUR (5 %).
Projekta kopsavilkums:

Pēcdoktorants/projekta īstenotājs: Edgars Kirilovs

Projekta vispārīgais mērķis ir attīstīt jauno zinātnieku prasmes un pētniecības kompetences un veicināt zinātnieku karjeras uzsākšanu zinātniskajā institūcijā, izveidojot jaunu zinātniskā amata vietu RTU, sagatavojot un iesniedzot publicēšanai trīs zinātniskās publikācijas, izstrādājot komercializējama produkta ražošanas tehnoloģiju, apgūstot jaunas iemaņas un zināšanas vismaz piecos pieredzes apmaiņas braucienos.

Projekta specifiskais (zinātniskais) mērķis ir izstrādāt zaļai būvniecībai viedu pašnesošu siltuma izolācijas materiālu latentā siltuma uzkrāšanai/atdošanai ar uzlabotām skaņas izolācijas īpašībām, izmantojot dabai draudzīgus komponentus un biotehnoloģijas, kas nodrošinās efektīvu iekštelpu mikroklimata regulāciju, ļaujot samazināt apkures/vēdināšanas izmaksas, kā arī pētīt šī materiāla struktūras ietekmi uz siltumizolācijas parametriem un aprobēt tā izgatavošanas tehnoloģiju.

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
1. Izejmateriālu sagatavošanas metodikas izstrāde
Apraksts: Pētījumu gaitā tiks veikti iespējamo saistvielu atbilstības testi un to salīdzinoša analīze, saistvielas satura ietekmes novērtēšana uz izolācijas materiāla īpašībām, noteikti optimālie parametri atlasīto saistvielu iestrādei, tai skaitā novērtēts minimālais saistvielas patēriņš sasaistes nodrošināšanai.

2. Izstrādāt dažāda struktūru siltuma/skaņas izolācijas materiālu izgatavošanas tehnoloģiju
Apraksts: Pētījumu gaitā tiks veikta dažādu fāzmaiņas materiālu fizikālo īpašību izpēte, īpašību salīdzinājums un piemērotāko fāzmaiņas mikrokapsulu izvēle. Rezultāts – izvēlēts piemērotākais fāzmaiņas mikrokapsulu veids. Pētījumu gaitā tiks izvērtētas iestrādes iespējas un novērtēta nepieciešamā fāzmaiņas mikrokapsulu masas procentuālā daļa skaidu materiālā temperatūras stabilizēšanai noteiktā izmaiņu intervālā, kā arī testētas materiālu kombinācijas vienmērīga kapsulu sadalījuma nodrošināšanai un tiks izstrādāta metode mikrokapsulu iestrādei kaņepju skaidu izolācijas materiālā latentā siltuma uzkrāšanas kapacitātes palielināšanai. Rezultāts – izstrādāta metode. Pamatojoties uz izstrādāto metodi par FMM mikrokapsulu iestrādi kaņepju siltumizolācijas materiālā latentā siltuma uzkrāšanas kapacitātes palielināšanai, tiks veikta tehnoloģijas izstrāde.

3. Apdares materiāla apstrādāta ar Sol-Gel tehnoloģiju izstrāde
Apraksts: Pētījuma rezultātā ir plānots atrast veidu kā palielināt finiera mitrumizturību, izmantojot sola-gēla metodi, ko ietekmē finiera paraugu mērcēšanas ilgums, termiskās apstrādes ilgums un apstrādes temperatūra, lai uzlabotu finiera fizikālās un mehāniskās īpašības.
Sadarbības partneris:
  • Leibnicas Lauksaimniecības inženierijas institūts
Publicēts RTU mājas lapā: 16.10.2017.

Universitāte

_