Projekti

Projekta nosaukums Vienošanās par projekta īstenošanu numurs Struktūrvienība Finansējošais fonds Statuss Periods
Jaunu vadības metožu izstrāde siltumnīcu augu apgaismojuma sistēmām to enerģētisko un ekoloģisko parametru uzlabošanai (uMol) 1.1.1.1/16/A/261 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts ERAF, 1.1.1.1. “Praktiskas ievirzes pētījumi” Īstenošanā 01.03.2017 - 29.02.2020
Jaunu Sensoru un vadības Algoritmu izstrāde Viedo pilsēttehnoloģiju ielu Apgaismojuma Sistēmām (SAVAS) 1.1.1.1/18/A/115 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts ERAF, 1.1.1.1. “Praktiskas ievirzes pētījumi” Īstenošanā 01.07.2019 - 30.06.2022
Jauno kompozītmateriālu no devulkanizētas gumijas (NGR) izlijušas eļļas savākšanai un aizsardzībai pret elektromagnētisko lauku izstarojumiem izstrāde un izpēte 1.1.1.2/VIAA/1/16/175 Pulvermateriālu zinātniskā laboratorija ERAF, 1.1.1.2. “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” Īstenošanā 01.11.2017 - 31.10.2020
Jauna koncepcija ilgtspējīgas, zema energopatēriņa ēku būvniecībai 1.1.1.1/16/A/007 Būvmateriālu un būvizstrādājumu katedra ERAF, 1.1.1.1. “Praktiskas ievirzes pētījumi” Īstenošanā 01.03.2017 - 29.02.2020
Izkliedēta heterogēnu karšu apvienošana daudzu robotu sistēmās 1.1.1.2/VIAA/1/16/030 Mākslīgā intelekta un sistēmu inženierijas katedra ERAF, 1.1.1.2. “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” Īstenošanā 01.11.2017 - 31.10.2020
Izglītības, uzņēmējdarbības un pašvaldību sadarbības modelis veidojot radošu Eiropas inženieru izglītību 2017-1-LV01-KA203-035426 Biznesa attīstības nodaļa ERASMUS+ Īstenošanā 01.10.2017 - 30.09.2019
Izglītības tehnoloģiju maģistrs: Jauna tiešsaistes kombinētā mācību programma jaunajām dalībvalstīm 2017-1-EE01-KA203-034905 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments ERASMUS+ Īstenošanā 01.09.2017 - 31.08.2020
Interaktīvu un animētu rasēšanas mācību līdzekļu attīstība 2017-1-LT01-KA202-035177-999920718 Datorizētās inženiergrafikas katedra ERASMUS+ Īstenošanā 01.10.2017 - 31.03.2020
Inovatīvie koksni imitējošie biomateriāli 3D drukai 1.1.1.5/ERANET/18/05 Polimēru materiālu tehnoloģijas katedra ERAF, 1.1.1.5. “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās” Īstenošanā 03.09.2018 - 30.10.2021
Inovatīva frēzētā asfaltbetona izmantošana ilgtspējīgiem ceļa segas konstruktīvajiem slāņiem 1.1.1.1/16/A/148 Ceļu un tiltu katedra ERAF, 1.1.1.1. “Praktiskas ievirzes pētījumi” Īstenošanā 01.03.2017 - 29.02.2020
Inovatīva dizaina prakse jauna, cirkulāra tekstilrūpniecības sektora izveidei 2018-1-LV01-KA202-046977 Dizaina tehnoloģiju institūts ERASMUS+ Īstenošanā 01.12.2018 - 30.11.2020
Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs 1.2.1.1/16/A/007 Vadības informācijas tehnoloģijas katedra ERAF 1.2.1.1. “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” Īstenošanā 25.10.2016 - 31.12.2018
Individuālajā siltumapgādē integrēta miglas aparāta sistēma (IFUS) 1.1.1.1/16/A/015 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts ERAF, 1.1.1.1. “Praktiskas ievirzes pētījumi” Īstenošanā 01.04.2017 - 31.03.2020
Iekštelpu gaisa kvalitāte un cilvēku labklājība modernā ēku vidē 1.1.1.2/VIAA/1/16/033 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts ERAF, 1.1.1.2. “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” Īstenošanā 01.01.2018 - 31.12.2020
Hibrīdās intelektuālās akustiski-optiskās sistēmas izstrāde nemedījamu un migrējošu putnu sugu nodarīto postījumu samazināšanai Latvijas akvakultūras nozarē 17-00-FO2201-000001 Radioelektronikas institūts Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākums “Inovācija” Īstenošanā 01.04.2018 - 31.03.2020
Hibrīdās enerģijas ieguves sistēmas 1.1.1.1/16/A/013 Tehniskās fizikas institūts ERAF, 1.1.1.1. “Praktiskas ievirzes pētījumi” Īstenošanā 01.03.2017 - 29.02.2020
Gāzturbīnu dzinēju karstā trakta detaļu inovatīvu metālkeramisko nanopārklājumu (McBLADE) izstrāde. 1.1.1.2/VIAA/1/16/126 Aeronautikas institūts ERAF, 1.1.1.2. “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” Īstenošanā 01.03.2018 - 28.02.2021
Gaismu emitējošu un ar šķīdumu metodēm apstrādājamu organisku molekulāro stiklu dizains un pētījumi 1.1.1.1/16/A/131 Lietišķās ķīmijas institūts ERAF, 1.1.1.1. “Praktiskas ievirzes pētījumi” Īstenošanā 01.04.2017 - 31.03.2020
Gaismu emitējošu ar šķīdumu metodes iegūstamo organisko cietvielu lāzeru sistēmas komponentu dizains un izpēte 1.1.1.2/VIAA/1/16/035 Lietišķās ķīmijas institūts ERAF, 1.1.1.2. “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” Īstenošanā 01.01.2018 - 31.12.2020
Gaisa kuģu konstrukcijas uzraudzības lidojumu laikā monitoringa (FLY-SAFE) sistēmas izstrāde 1.1.1.2/VIAA/1/16/104 Aeronautikas institūts ERAF, 1.1.1.2. “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” Īstenošanā 01.02.2018 - 15.10.2020

Atlasīt projektus

Tika atrasti 85 projekti.

Jūsu meklēšanas kritēriji:

Universitāte

_