Projekti

Projekta nosaukums Vienošanās par projekta īstenošanu numurs Struktūrvienība Finansējošais fonds Statuss Periods
Nākamās paaudzes ātrdarbīgas šķiedru optiskās piekļuves sistēmas 1.1.1.2/VIAA/1/16/044 Pārraides sistēmu katedra ERAF, 1.1.1.2. “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” Īstenošanā 01.01.2018 - 31.12.2020
Multifunkcionālie nanostrukturētie pārklājumi gaisa kuģu konstrukcijām (NANOCOAIRS) 1.1.1.2/VIAA/1/16/176 Aeronautikas institūts ERAF, 1.1.1.2. “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” Īstenošanā 01.02.2018 - 31.01.2021
Multifunkcionāli kompozītmateriāli uz kalcija fosfāta un bionoārdāmu polimēru bāzes ārstnieciskai kaulaudu inženierijai 1.1.1.2/VIAA/1/16/045 Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts ERAF, 1.1.1.2. “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” Īstenošanā 16.11.2017 - 15.11.2020
Mobilās kosmosa vidē testēšanas iekārtas "Metamorphosis" prototipa izstrāde transportēšanai intermodālajā satiksmē ERAF 1.1.1.1/18/A/133 Aeronautikas institūts ERAF, 1.1.1.1. “Praktiskas ievirzes pētījumi” Īstenošanā 01.05.2019 - 30.04.2022
Minerāli un sintētiski nanopulveri porainas keramikas iegūšanai un keramikas materiālu modificēšanai 1.1.1.1/16/A/077 Silikātu materiālu institūts ERAF, 1.1.1.1. “Praktiskas ievirzes pētījumi” Īstenošanā 01.03.2017 - 29.02.2020
Mikro- un nanoizmēra oksīdu pulveru ietekme uz siltumizolējošās augsttemperatūras keramikas īpašībām 1.1.1.2/VIAA/1/16/121 Silikātu materiālu institūts ERAF, 1.1.1.2. “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” Īstenošanā 02.01.2018 - 31.12.2020
Magnētiskā lauka ierosinātas samaisīšanas ietekme uz biotehnoloģiskajiem procesiem 1.1.1.1/16/A/144 Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts ERAF, 1.1.1.1. “Praktiskas ievirzes pētījumi” Īstenošanā 01.01.2017 - 31.12.2019
Lietuvas un Latvijas elektrotehnikas un augstsprieguma tehnoloģiju nozares speciālistu mobilitātes un nodarbināmības veicināšana LLI-24 Ventspils filiāle Interreg Latvia – Lithuania Īstenošanā 01.04.2017 - 31.03.2019
Lielo datu straumju apstrādes spējas servisa veidā (BaSeCaaS) KC-PI-2017/54 Vadības informācijas tehnoloģijas katedra ERAF, 1.2.1.2. “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” Īstenošanā 29.01.2018 - 28.07.2018
Kosmosa NKP sadarbība kā rīks pakalpojumu optimizēšanai programmā Horizon (COSMOS2020plus) 857691 Materiālu un konstrukciju institūts Horizon2020 Īstenošanā 01.06.2019 - 30.06.2020
Jaunu vadības metožu izstrāde siltumnīcu augu apgaismojuma sistēmām to enerģētisko un ekoloģisko parametru uzlabošanai (uMol) 1.1.1.1/16/A/261 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts ERAF, 1.1.1.1. “Praktiskas ievirzes pētījumi” Īstenošanā 01.03.2017 - 29.02.2020
Jaunu Sensoru un vadības Algoritmu izstrāde Viedo pilsēttehnoloģiju ielu Apgaismojuma Sistēmām (SAVAS) 1.1.1.1/18/A/115 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts ERAF, 1.1.1.1. “Praktiskas ievirzes pētījumi” Īstenošanā 01.07.2019 - 30.06.2022
Jauno kompozītmateriālu no devulkanizētas gumijas (NGR) izlijušas eļļas savākšanai un aizsardzībai pret elektromagnētisko lauku izstarojumiem izstrāde un izpēte 1.1.1.2/VIAA/1/16/175 Pulvermateriālu zinātniskā laboratorija ERAF, 1.1.1.2. “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” Īstenošanā 01.11.2017 - 31.10.2020
Jauna koncepcija ilgtspējīgas, zema energopatēriņa ēku būvniecībai 1.1.1.1/16/A/007 Būvmateriālu un būvizstrādājumu katedra ERAF, 1.1.1.1. “Praktiskas ievirzes pētījumi” Īstenošanā 01.03.2017 - 29.02.2020
Izkliedēta heterogēnu karšu apvienošana daudzu robotu sistēmās 1.1.1.2/VIAA/1/16/030 Mākslīgā intelekta un sistēmu inženierijas katedra ERAF, 1.1.1.2. “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” Īstenošanā 01.11.2017 - 31.10.2020
Izglītības, uzņēmējdarbības un pašvaldību sadarbības modelis veidojot radošu Eiropas inženieru izglītību 2017-1-LV01-KA203-035426 Biznesa attīstības nodaļa ERASMUS+ Īstenošanā 01.10.2017 - 30.09.2019
Izglītības tehnoloģiju maģistrs: Jauna tiešsaistes kombinētā mācību programma jaunajām dalībvalstīm 2017-1-EE01-KA203-034905 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments ERASMUS+ Īstenošanā 01.09.2017 - 31.08.2020
Interaktīvu un animētu rasēšanas mācību līdzekļu attīstība 2017-1-LT01-KA202-035177-999920718 Datorizētās inženiergrafikas katedra ERASMUS+ Īstenošanā 01.10.2017 - 31.03.2020
Inovatīvie koksni imitējošie biomateriāli 3D drukai 1.1.1.5/ERANET/18/05 Polimēru materiālu tehnoloģijas katedra ERAF, 1.1.1.5. “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās” Īstenošanā 03.09.2018 - 30.10.2021
Inovatīvi risinājumi lauksaimniecības un mežsaimniecības produktu pārvadājumu plānošanā un organizēšanā Nr.18-00-A01612-000022 Modelēšanas un imitācijas katedra ELFLA - Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai Īstenošanā 23.07.2019 - 30.12.2022

Atlasīt projektus

Tika atrasti 101 projekti.

Jūsu meklēšanas kritēriji:

Universitāte

_