Projekts

.
.
Uz čukstošās galerijas modas mikrorezonatora bāzes veidota optisko frekvenču ķemmes ģeneratora izstrāde un tā pielietojumi telekomunikācijās
Projekta publicitātes:
Projekta nosaukums: Uz čukstošās galerijas modas mikrorezonatora bāzes veidota optisko frekvenču ķemmes ģeneratora izstrāde un tā pielietojumi telekomunikācijās
Projekta īsais nosaukums: WCOMBs
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.1/18/A/155
RTU Projektu reģistra numurs: 4125
Struktūrvienība: Telekomunikāciju institūts
Projekta administrētājs: Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte
Finansējošais fonds: ERAF, 1.1.1.1. “Praktiskas ievirzes pētījumi”
RTU loma projektā: projekta partneris
Statuss: Īstenošanā
Projekta uzsākšanas datums: 16.05.2019.
Projekta noslēguma datums: 15.05.2022.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
Projekta zinātniskais vadītājs: Vjačeslavs Bobrovs
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Sintija Bērziņa
Projekta kopējais finansējums:
Projekta kopējās izmaksas ir EUR 648 000, no kuriem ERAF ieguldījums ir EUR 374 544 (57,8% no kopējā budžeta), valsts budžeta iemaksa ir EUR 224 856 (34,7%). Budžets tiks sadalīts starp 3 partneriem: Latvijas Universitāte (40%), Rīgas Tehniskā universitāte (20%), SIA "AFFOC Solutions" (40%).
Projekta kopsavilkums:

Projekta mērķis ir iegūt jaunas zināšanas par čukstošo galeriju modu rezonatoru optiskajām frekvenču ķemmēm (WCOMBs) un izstrādāt, konstruēt un testēt ķemmes ģeneratora prototipu telekomunikāciju pielietojumiem. Projekts veicina tautsaimniecības transformācijas virzienu īstenošanu un Latvijas Viedās specializācijas stratēģijā noteiktās izaugsmes prioritātes un specializācijas jomu attīstību: - 3. Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas (tiks izstrādāti jauni ČGM rezonatori un frekvenču ķemmes tehnoloģijas); - 5. Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (tiks izstrādāti ČGM rezonatora frekvenču ķemmes pielietojumi telekomunikācijās). Projekts veicina šādas saimnieciskās darbības (NACE 2. red.): 26 Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana, 26.7 optisko instrumentu un fotoaparatūras ražošana; 61 Telekomunikācijas. Projekts ietver pētījumu kategorijas - rūpnieciskā pētniecība un eksperimentālā izstrāde. Projekts atbilst pētniecības un attīstības jomām: 1.3. Fizika 2.2. Elektrotehnika, Elektroniskā inženierija, Informācijas tehnoloģijas. Tādēļ projekts ir multidisciplinārs. Projekta atslēgvārdi: čukstošo galeriju modu rezonatori, optiskā mikroķemme, šķiedru optikas pārraides sistēmas, nelineārā optika. Projekta veids – "darbība bez ekonomiska rakstura".
Projekta galvenie darbības virzieni ir:
 A.1. WCOMB izstrāde, modelēšana, testēšana un optimizēšana;
 A.2. Portatīva WCOMB izstrāde, izveide un testēšana pielietojumiem šķiedru optisko sakaru sistēmās;
 A.3. Portatīva WCOMB prototipa pielāgošana un validēšana komerciālā šķiedru optisko sakaru sistēmā;
 A.4. Projekta rezultātu izplatīšana. Gandrīz visas aktivitātes notiks sadarbībā ar visiem 3 projekta partneriem.


 Galvenie projekta plānotie rezultāti:
 - 5 zinātniskās publikācijas, kas minētas SCOPUS. 2 no tām būs žurnālos ar kuru citēšanas indekss sasniedz vismaz 50 procentus no nozares vidējā citēšanas indeksa;
 - 3 tehnoloģijas tiesības – zinātības aprakstīšana;
 - 1 tehnoloģijas tiesības – patenta pieteikums;
 - 1 licences līgums par vienu vai vairākām tehnoloģijas tiesībām;
 - 3 prototipi.

Rezultāti atbalstīs vietējo un ārvalstu rūpniecību, nodrošinot jaunas tehnoloģijas un iespēju ražot WCOMB produktus ar augstu pievienoto vērtību. Tāpēc tie veicina RIS3 mērķus.

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
A.1. WCOMB izstrāde, modelēšana, testēšana un optimizēšana;
A.2. Portatīva WCOMB izstrāde, izveide un testēšana pielietojumiem šķiedru optisko sakaru sistēmās;
A.3. Portatīva WCOMB prototipa pielāgošana un validēšana komerciālā šķiedru optisko sakaru sistēmā;
A.4. Projekta rezultātu izplatīšana.
Sadarbības partneris:
  • Latvijas Universitāte
  • AFFOC Solutions SIA
Publicēts RTU mājas lapā: 16.05.2019.

Universitāte

_