Projekts

.
.
Uz izkliedēta spektra bāzēto magnētiskās rezonanses bezvadu elektroenerģijas pārvades sistēmu vadības metožu izstrāde un izpēte
Projekta nosaukums: Uz izkliedēta spektra bāzēto magnētiskās rezonanses bezvadu elektroenerģijas pārvades sistēmu vadības metožu izstrāde un izpēte
Projekta īsais nosaukums: -
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.2/VIAA/3/19/415
RTU Projektu reģistra numurs: 4238
Struktūrvienība: Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts
Finansējošais fonds: ERAF, 1.1.1.2. “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts”
RTU loma projektā: vadošais partneris
Statuss: Īstenošanā
Projekta uzsākšanas datums: 01.05.2020.
Projekta noslēguma datums: 30.04.2023.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Valsts izglītības attīstības aģentūra
Projekta zinātniskais vadītājs: Jānis Zaķis
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Lauris Bisenieks
Projekta kopējais finansējums:
133,805.88 EUR t. sk. ERAF finansējums 113,734.99 EUR (85%), valsts budžeta finansējums 13,380.58 EUR (10%) un Rīgas Tehniskās universitātes finansējums 6,690.31 EUR (5%).
Projekta kopsavilkums:

Pēcdoktorants/projekta īstenotājs: Deniss Stepins

Šī pētniecības projekta pieteikuma mērķis ir magnētiskās rezonanses bezvadu elektroenerģijas pārvades sistēmu uz izkliedēta spektra bāzēto vadības metožu izstrāde un izpēte. Izstrādātas vadības metodes ļaus izveidot magnētiskās rezonanses bezvadu elektroenerģijas pārvades sistēmu ar augsto jaudas blīvumu, augsto drošumu, augsto lietderības koeficientu, augsto jaudas faktoru un zemiem elektromagnētiskiem izstarojumiem, uz kuras bāzes sadarbībā ar SIA „RobotNest” un Černigovas Nacionālas Tehnoloģiju Universitātes (ČNTU) pētniekiem tiks izstrādāts mobīlo robotu automātiskais bezvadu lādētajs, kas tiks arī komercializēts.

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
1. Detalizēti tiks izpētīta dažādu modulācijas kombināciju ietekme uz magnētiskas rezonanses sistēmas parametriem (lietderības koeficients, pulsācijas izejā, ieejas stravas kropļojumi, jaudas faktors, konduktīvo un izstaroto traucējumu līmeņi).
2. Optimālas modulāciju veidu kombinācijas meklēšana ļaus atrast vislabāko variantu no magnētiskas rezonanses sistēmas kvalitātes rādītāju viedokļa.
3. Tiks izstrādāts automātiskais mobilo robotu bateriju bezvadu lādētājs (ar magnētisko rezonansi) ar augsto jaudas blīvumu, augsto drošumu, augsto lietderības koeficientu, augsto jaudas faktoru un maziem elektromagnētiskiem izstarojumiem.
Sadarbības partneris:
  • Čerņigovas Valsts tehnoloģiskā universitāte
Publicēts RTU mājas lapā: 01.05.2020.

Universitāte

_