Projekts

.
.
Uzlaboti nanoģeneratori mehāniskās enerģijas savākšanai
Projekta nosaukums: Uzlaboti nanoģeneratori mehāniskās enerģijas savākšanai
Projekta īsais nosaukums: NanoGen
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 3707
RTU Projektu reģistra numurs: 3707/2018
Struktūrvienība: Funkcionālo materiālu tehnoloģiju zinātniskā laboratorija
Projekta administrētājs: Zinātniskās darbības projektu nodaļa
Finansējošais fonds: RTU Zinātnes attīstības fonds
RTU loma projektā: vienīgais projekta īstenotājs
Statuss: Īstenošanā
Projekta uzsākšanas datums: 03.09.2018.
Projekta noslēguma datums: 02.09.2021.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Rīgas Tehniskā universitāte
Projekta zinātniskais vadītājs: Andris Šutka
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Sanita Vanaga
Projekta kopējais finansējums:
Finansējumu 270 000.00 EUR apmērā piešķir Zinātnes atbalsta fonds.
Projekta kopsavilkums:

RTU Zinātnes izcilības granta mērķis ir atbalstīt izcilus un daudzsološus zinātniekus, lai tie  attīstītu pētniecību jaunā, starptautiski nozīmīgā, perspektīvā un augstas globālas novitātes zinātnes virzienā. Grants tiek piešķirts projekta realizācijai un tas ietver pētniecību, finansējuma piesaisti RTU, pašfinansējošas pētnieku grupas vai struktūrvienības veidošanu, iesaistīšanos studiju procesā. 

Konkursa rezultātā tika atbalstīts RTU MLĶF vadošā pētnieka Andra Šutkas projekts “Uzlaboti nanoģeneratori mehāniskās enerģijas savākšanai”, kura gaitā tiks izstrādātas jaunās paaudzes piezoelektriskie un triboelektriskie nanoģeneratori un to sintēzes pieejas. 

Projekts tiks īstenots no 2018.gada septembra līdz 2021.gada septembrim. 

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
Projekta rezultātā tiks publicētas 4 publikācijas un iesniegtas 2 publikācijas nozīmīgos zinātniskos žurnālos, kas indeksēti SCOPUS vai Web of Science vietnē, vadīti 3 doktorantūras studenti, piesaistīts finansējums 210 tūkstošu eiro apmērā un izveidota 1 pašfinansējoša pētnieku grupa.
Publicēts RTU mājas lapā: 30.09.2018.

Universitāte