Projekti

Projekta nosaukums Vienošanās par projekta īstenošanu numurs Struktūrvienība Periods
Atbalsts RTU starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās 1.1.1.5./18.I/008 Zinātniskās darbības projektu nodaļa 01.07.2018 - 31.12.2022
Rīgas Tehniskās universitātes infrastruktūras attīstība STEM studiju programmu modernizēšanai 8.1.1.0/17/I/002 Attīstības prorektora dienests 15.09.2017 - 14.09.2021
Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra infrastruktūras attīstība Viedās specializācijas jomās 1.1.1.4/17/I/004 Attīstības prorektora dienests 15.09.2017 - 30.11.2023
Inovatīva siltumapgāde ar siltumsūkņiem un saules paneļiem 818329 Enerģētikas institūts 01.10.2018 - 30.09.2022
Uzlaboti nanoģeneratori mehāniskās enerģijas savākšanai 3707 Funkcionālo materiālu tehnoloģiju zinātniskā laboratorija 03.09.2018 - 02.09.2021
Eiropas uzņēmējdarbības apmācības komūna 2018-1-LV01-KA203-046974 Inženierekonomikas un vadības fakultāte 01.09.2018 - 31.08.2021
PSO, SSO un lietotāju sadarbības arhitektūra inovatīvu tīkla pakalpojumu sniegšanai un energosistēmas efektivitātes uzlabošanai 824330 Enerģētikas institūts 01.01.2019 - 31.12.2023
Ūdens tehnoloģiju inovāciju ceļveži PGI05062 Ūdens pētniecības zinātniskā laboratorija 01.06.2018 - 31.05.2023
Inovatīvie koksni imitējošie biomateriāli 3D drukai 1.1.1.5/ERANET/18/05 Polimēru materiālu tehnoloģijas katedra 03.09.2018 - 30.10.2021
Termoplastiska Hibrīdšķiedra Aditīvām Ražošanas Tehnoloģijām – 3D KC-PI-2017/55 Materiālu un konstrukciju institūts 01.10.2018 - 30.03.2021
Baltijas jūras aizsardzība no neattīrītu notekūdeņu ieplūdes pilsētu teritorijās plūdu laikā #R093 Ūdens pētniecības zinātniskā laboratorija 01.01.2019 - 30.06.2021
Duālu medikamentu un augšanas faktoru piegādes sistēmu izveide kaulaudu inženierijai uz dažādu biomateriālu bāzes (2ForBone) 1.1.1.2/VIAA/1/16/048 Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts 01.03.2018 - 28.02.2021
Gāzturbīnu dzinēju karstā trakta detaļu inovatīvu metālkeramisko nanopārklājumu (McBLADE) izstrāde. 1.1.1.2/VIAA/1/16/126 Aeronautikas institūts 01.03.2018 - 28.02.2021
Biometāna iegūšanas tehnoloģiju izstrāde 1.1.1.2/VIAA/1/16/116 Ūdens inženierijas un tehnoloģijas katedra 01.12.2017 - 30.11.2021
Inovatīva dizaina prakse jauna, cirkulāra tekstilrūpniecības sektora izveidei 2018-1-LV01-KA202-046977 Dizaina tehnoloģiju institūts 01.12.2018 - 28.02.2021
Plānās kārtiņas ar nanodaļiņām jonizējošā starojuma dozimetrijai 1.1.1.2/VIAA/1/16/167 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts 01.05.2018 - 30.04.2021
Jaunu Sensoru un vadības Algoritmu izstrāde Viedo pilsēttehnoloģiju ielu Apgaismojuma Sistēmām (SAVAS) 1.1.1.1/18/A/115 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts 01.07.2019 - 30.06.2022
Eiropas gāzes tīklu nodrošināšana 833017 Enerģētikas institūts 01.06.2019 - 31.05.2021
Praktiski orientētas, uz studentiem vērstas izglītības attīstība kiberfizikālo sistēmu modelēšanas jomā 609557-EPP-1-2019-1-LV-EPPKA2-CBHE-JP Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts 15.11.2019 - 14.11.2022
Mūsdienu informācijas sistēmas pilsētvides reģenerācijā LV-LT-TW/2020/12 Pilsētplānošanas centrs 02.01.2020 - 30.12.2022

Atlasīt projektus

Tika atrasti 201 projekti.

Jūsu meklēšanas kritēriji:

Universitāte

_