Projekti

Projekta nosaukums Vienošanās par projekta īstenošanu numurs Struktūrvienība Periods
Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra infrastruktūras attīstība Viedās specializācijas jomās 1.1.1.4/17/I/004 Attīstības prorektora dienests 15.09.2017 - 30.11.2023
Rīgas Tehniskās universitātes infrastruktūras attīstība STEM studiju programmu modernizēšanai 8.1.1.0/17/I/002 Attīstības prorektora dienests 15.09.2017 - 14.09.2021
Rīgas Tehniskās universitātes efektīvas pārvaldības attīstība 8.2.3.0/18/A/012 Attīstības prorektora dienests 01.11.2018 - 31.10.2022
Atbalsts RTU starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās 1.1.1.5./18.I/008 Zinātniskās darbības projektu nodaļa 01.07.2018 - 31.12.2022
Inovatīva siltumapgāde ar siltumsūkņiem un saules paneļiem 818329 Enerģētikas institūts 01.10.2018 - 30.09.2022
Uzlaboti nanoģeneratori mehāniskās enerģijas savākšanai 3707 Funkcionālo materiālu tehnoloģiju zinātniskā laboratorija 03.09.2018 - 02.09.2021
Ūdens tehnoloģiju inovāciju ceļveži PGI05062 Ūdens pētniecības zinātniskā laboratorija 01.06.2018 - 31.05.2023
PSO, SSO un lietotāju sadarbības arhitektūra inovatīvu tīkla pakalpojumu sniegšanai un energosistēmas efektivitātes uzlabošanai 824330 Enerģētikas institūts 01.01.2019 - 31.12.2023
Eiropas uzņēmējdarbības apmācības komūna 2018-1-LV01-KA203-046974 Inženierekonomikas un vadības fakultāte 01.09.2018 - 31.08.2021
Baltijas jūras aizsardzība no neattīrītu notekūdeņu ieplūdes pilsētu teritorijās plūdu laikā #R093 Ūdens pētniecības zinātniskā laboratorija 01.01.2019 - 31.12.2021
Jaunu Sensoru un vadības Algoritmu izstrāde Viedo pilsēttehnoloģiju ielu Apgaismojuma Sistēmām (SAVAS) 1.1.1.1/18/A/115 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts 01.07.2019 - 30.06.2022
Tradicionālu pultrūzijas procesu efektivitātes uzlabošana 1.1.1.1/18/A/053 Kompozītu materiālu un konstrukcijas katedra 01.04.2019 - 31.03.2022
Videi draudzīga bezatlikumu tehnoloģija šķidrās biodegvielas un biogāzes ražošanai no biomasas 1.1.1.1/18/A/075 Ūdens pētniecības zinātniskā laboratorija 01.05.2019 - 30.04.2022
Mobilās kosmosa vidē testēšanas iekārtas "Metamorphosis" prototipa izstrāde transportēšanai intermodālajā satiksmē ERAF 1.1.1.1/18/A/133 Aeronautikas institūts 01.05.2019 - 30.04.2022
Efektīvu apvalkā pumpētu šķiedru optisko pastiprinātāju izstrāde telekomunikāciju sistēmām 1.1.1.1/18/A/068 Telekomunikāciju institūts 01.06.2019 - 31.05.2022
Inovatīvie koksni imitējošie biomateriāli 3D drukai 1.1.1.5/ERANET/18/05 Polimēru materiālu tehnoloģijas katedra 03.09.2018 - 30.10.2021
Rīgas Tehniskās universitātes studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana 8.2.1.0/18/A/013 Studiju prorektora dienests 01.05.2019 - 30.04.2023
Acu sekošanas sistēmu un iegūto datu pielietojumi studējošo uzvedības trajektoriju modeļa izstrādē 1.1.1.2/VIAA/1/16/042 E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte 01.08.2018 - 31.07.2021
Biometāna iegūšanas tehnoloģiju izstrāde 1.1.1.2/VIAA/1/16/116 Ūdens inženierijas un tehnoloģijas katedra 01.12.2017 - 30.11.2021
Uz čukstošās galerijas modas mikrorezonatora bāzes veidota optisko frekvenču ķemmes ģeneratora izstrāde un tā pielietojumi telekomunikācijās 1.1.1.1/18/A/155 Telekomunikāciju institūts 16.05.2019 - 15.05.2022

Atlasīt projektus

Tika atrasti 248 projekti.

Jūsu meklēšanas kritēriji:

Universitāte