Projekts

.
.
Veiktspējas pārvaldības pilnveidošana valsts sektora reformu ietekmē klīniskās universitātes slimnīcās
Projekta nosaukums: Veiktspējas pārvaldības pilnveidošana valsts sektora reformu ietekmē klīniskās universitātes slimnīcās
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.2/VIAA/2/18/330
RTU Projektu reģistra numurs: 3854
Struktūrvienība: Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts
Finansējošais fonds: ERAF, 1.1.1.2. “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts”
RTU loma projektā: vadošais partneris
Statuss: Īstenošanā
Projekta uzsākšanas datums: 01.01.2019.
Projekta noslēguma datums: 31.12.2021.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Valsts izglītības attīstības aģentūra
Projekta zinātniskais vadītājs: Ingars Eriņš
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Lauris Bisenieks
Projekta kopējais finansējums:
133,805.88 EUR t. sk. ERAF finansējums 113,734.99 EUR (85%), valsts budžeta finansējums 13,380.58 EUR (10%) un Rīgas Tehniskās universitātes finansējums 6,690.31 EUR (5%)
Projekta kopsavilkums:

Pēcdoktorants/projekta īstenotājs: Māra Pētersone

Pēcdoktorantūras pētniecības pieteikuma vispārīgais mērķis ir attīstīt pēcdoktoranta prasmes un palielināt zinātnisko kapacitāti, nodrošinot karjeras uzsākšanas iespējas Rīgas Tehniskajā universitātē. Šī mērķa sasniegšanai pēcdoktorantam tiks nodrošināta iespēja īstenot individuālu pētniecības projektu pieredzējuša zinātniskā konsultanta vadībā 3 gadu garumā, nodrošinot piekļuvi nepieciešamajai pētniecības infrastruktūrai, materiāliem u.c. resursiem.

Projekta pieteikuma zinātniskais mērķis ir izstrādāt risinājumus veiktspējas pārvaldības pilnveidošanai klīniskajās universitātes slimnīcās valsts sektora reformu kontekstā.

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
1. KUS pārvaldības raksturojums Latvijā.
2. Procesu vadības sistēma KUS.
3. Veiktspējas vadības sistēma KUS.
4. Darba novērtēšanas sistēma KUS
Sadarbības partneris:
  • VSIA "Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca"
Publicēts RTU mājas lapā: 01.01.2019.

Universitāte

_