Projekts

.
.
Zāles piegādājošu 3D drukātu pamatņu stratēģija pārceļ implantus cilvēka ķermenim nākošajā personalizācijas līmenī
Projekta nosaukums: Zāles piegādājošu 3D drukātu pamatņu stratēģija pārceļ implantus cilvēka ķermenim nākošajā personalizācijas līmenī
Projekta īsais nosaukums: DD-SCAFF
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.5/ERANET/18/01
RTU Projektu reģistra numurs: 3593
Struktūrvienība: Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts
Projekta administrētājs: Zinātniskās darbības projektu nodaļa
Finansējošais fonds: ERAF, 1.1.1.5. “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās”
RTU loma projektā: projekta partneris
Statuss: Noslēdzies
Projekta uzsākšanas datums: 31.07.2018.
Projekta noslēguma datums: 30.01.2021.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Valsts izglītības attīstības aģentūra
Projekta zinātniskais vadītājs: Jānis Ločs
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Vineta Šņepsta
Projekta kopējais finansējums:
Pētniecības projekta kopējās izmaksas ir EUR 181 700.00, kas tiek finansētas no šādiem ieguldījumu veidiem:
1) Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma – EUR 146 200.00;
2) valsts budžeta finansējuma – EUR 25 800.00;
3) pētniecības projekta īstenotāja piesaistītā finansējuma – EUR 9 700.00.
Projekta kopsavilkums:

Projekta DD-SCAFF mērķis ir jauna veida kaulaudu implantu prototipu, kas apvieno augstu mehānisko izturību, kaulaudus reģenerējošu efektu un lokālu antibiotiku piegādi, izstrādāšana.
Esoši medicīniski risinājumi (izturīgi metāla implanti, ieskaitot locītavu protēzes, kalcija fosfāta materiāli kaulaudu reģenerācijai un antibiotikas) tiek apvienoti vienā produktā, lai sniegtu sinerģisku un efektīvu individualizētu risinājumu. Izstrādāšanas procesā iekļauta materiāla konstruēšana, kā arī fizikālās, ķīmiskās un bioloģiskās pārbaudes. Implanta forma un antibiotiku piegādes ātrums un apjoms būs pielāgojami pacienta individuālajām vajadzībām.

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
Projekta galvenās aktivitātes ir iedalītas 4 darba pakās.
Pirmajā darba pakā tiks izstrādātas gentamicīnu saturošas polipienskābes mikrokapsulas ar kontrolējamu zāļu izdali, tiks veiktas gan ķīmiskas gan mikrobioloģiskas pārbaudes.
Otrajā darba pakā tiks izstrādāts kalcija fosfāta cements, kas piemērots ievadīšanai porainā metāla pamatnē kopā ar gentamicīnu saturošām mikrokapsulām.
Trešajā un ceturtajā darba pakā tiks izstrādāti paņēmieni implantu piemērošanai individuālu pacientu vajadzībām, kā arī tiks pārbaudītas iegūto kompozītmateriālu un implanta prototipu īpašības.
Ceturtajā darba pakā ietilpst arī ražošanas apjoma palielināšana un darba procedūru piemērošana no laboratorijas apstākļiem uz ražošanas apstākļiem.
Sadarbības partneris:
  • Lietuvas Veselības zinātņu universitāte
  • BALTIC ORTHOSERVICE, UAB
Publicēts RTU mājas lapā: 01.08.2018.

Universitāte