Ķīmija

RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte (MLĶF) organizē sagatavošanas kursus ķīmijā vidusskolēniem. Nodarbību mērķis ir atkārtot skolas materiālu un  sagatavot ieinteresētos valsts vidusskolēnus  studiju uzsākšanai un sekmīgai turpināšanai RTU.

Ķīmija

Paredzētas divdesmit četras nodarbības katra trīs stundu apjomā, kurās apskatīs ķīmijas pamatkursa izpratnei un apgūšanai nepieciešamās tēmas. Aplūkoto tēmu pilnīgai izpratnei un zināšanu nostiprināšanai skolēniem patstāvīgai risināšanai tiks piedāvāti tematiski uzdevumi. Uzdevumu risināšanas gaitas galvenie aspekti tiks analizēti nodarbību laikā. Nodarbību plāns 2022./2023. mācību gadā MLĶF mājaslapā.

Kursi notiks attālināti Zoom platformā no 07.10.2022. līdz 05.05.2023., piektdienās no plkst. 17.30 līdz plkst. 20.20.

Kursu dalības maksa vidusskolēniem 110 EUR.

Dalības maksa ir jāveic pēc pieteikuma iesniegšanas un tikai pēc apstiprināšanas saņemšanas Jums tiks nosūtīti maksājuma rekvizīti.  

Papildu informācija: 
Asoc. prof. Inna Juhņeviča
+371 29175634 +371 67089117

Ķīmija II eksāmens

Paredzētas piecpadsmit nodarbības katra divu stundu garumā, kurās apskatīs kursa Ķīmija II tēmas.

Nodarbībās tiks iztirzāti tipiskie piemēri no iepriekšējo gadu centralizētiem eksāmeniem ķīmijā, kā arī temati, kuri nākuši klāt jaunajos CE indikatoros, salīdzinājumā ar iepriekšējiem. Aplūkoto tēmu pilnīgai izpratnei un zināšanu nostiprināšanai skolēniem patstāvīgai risināšanai tiks piedāvāti tematiski uzdevumi.

Kursi notiks attālināti Zoom platformā no 11.01.2023. līdz 10.05.2023. no plkst. 18.00 līdz plkst. 20.00.

Kursu dalības maksa 70 EUR.

Dalības maksa ir jāveic pēc pieteikuma iesniegšanas un tikai pēc apstiprināšanas saņemšanas Jums tiks nosūtīti maksājuma rekvizīti.

Papildu informācija:
Dr. chem. Ieva Jaunzeme
+371 29779293