Ķīmija

RTU Dabaszinātņu un tehnoloģiju fakultāte sadarbībā ar RTU docentu, ķīmijas skolotāju Mihailu Gorski organizē sagatavošanas kursus ķīmijā. 

Nodarbību mērķis ir atkārtot skolas materiālu un  sagatavot ieinteresētos valsts vidusskolēnus  studiju uzsākšanai un sekmīgai turpināšanai RTU.

Paredzētas divdesmit četras nodarbības katra trīs stundu apjomā, kurās apskatīs ķīmijas pamatkursa izpratnei un apgūšanai nepieciešamās tēmas. Aplūkoto tēmu pilnīgai izpratnei un zināšanu nostiprināšanai skolēniem patstāvīgai risināšanai tiks piedāvāti tematiski uzdevumi. Uzdevumu risināšanas gaitas galvenie aspekti tiks analizēti nodarbību laikā.

Nodarbību plāns MLĶF mājaslapā.

Kursi notiks attālināti Zoom platformā no 20.10.2023. līdz 17.05.2024., piektdienās no plkst. 17.30 līdz plkst. 20.20.

Kursu dalības maksa vidusskolēniem ir 120 eiro.

Dalības maksa ir jāveic pēc pieteikuma iesniegšanas un tikai pēc apstiprināšanas saņemšanas Jums tiks nosūtīti maksājuma rekvizīti.

Papildu informācija: 
Asoc. prof. Inna Juhņeviča
+371 29175634