Ķīmija

Sagatavošanas kursi ķīmijā vidusskolēniem 

RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte (MLĶF) organizē sagatavošanas kursus ķīmijā. Nodarbību mērķis ir sagatavot ieinteresētos valsts vidusskolēnus studiju uzsākšanai un sekmīgai turpināšanai RTU, kā arī palīdzēt sagatavoties valsts centralizētajam eksāmenam ķīmijā.

Paredzētas divpadsmit nodarbības katra četru akadēmisko stundu apjomā, kurās apskatīs ķīmijas pamatkursa izpratnei un apgūšanai nepieciešamās tēmas. Aplūkoto tēmu pilnīgai izpratnei un zināšanu nostiprināšanai skolēniem patstāvīgai risināšanai tiks piedāvāti tematiski uzdevumi, atbildes uz tiem vajadzēs nosūtīt pasniedzējam elektroniskā veidā. Uzdevumu risināšanas gaitas galvenie aspekti tiks analizēti nodarbību laikā.

Kursi notiks, sestdienās no plkst. 10.15 līdz 14.45. Starpbrīdis no plkst. 11.50 līdz 12.15 un no plkst. 13.15 līdz 13.25.

Nodarbības notiks RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes 272. auditorijā.

Kursu dalības maksa vidusskolēniem - 60 EUR, dalības maksa ir jāveic pēc pieteikuma iesniegšanas. Pirmajā nodarbībā jāiesniedz parakstīts iesniegums.  

Dalības maksa ar norādi «Par sagatavošanas kursiem ķīmija» ir jāveic uz kontu:
Rīgas Tehniskā universitāte
Reģistrācijas nr. 90000068977
Adrese: Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658
SEB banka       UNLALV2X
Konts:   LV45UNLA0050015395881

VEICOT MAKSĀJUMU OBLIGĀTI NORĀDIET:  
Skolnieka - Vārdu, uzvārdu, personas kodu, 
maksājuma mērķi – «Par sagatavošanas kursiem ķīmija», 
Struktūrvienība - 14000

Papildu informācija par sagatavošanas kursiem ķīmijā: 
RTU MLĶ fakultātes dekāna vietniece administratīvā darbā
Asoc.prof. Inna Juhņeviča
Paula Valdena iela 3/7-268, Rīga, LV-1048
+371 29175634 +371 67089117