Inovāciju dzinējspēks – studijas RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātē

Inovāciju dzinējspēks – studijas RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātē

Baltijas inovatīvākā fakultāte, izcila studiju kvalitāte un starptautiska ietekme biznesa un vadības izglītībā, prestižākā biznesa izglītības iestāde Latvijā – šādi dažādos starptautiskos reitingos novērtēta Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Inženierekonomikas un vadības fakultāte (IEVF). RTU aicina interesentus pievienoties IEVF studentu pulkam un iegūt globālā darba tirgū pieprasītu un konkurētspējīgu izglītību, radīt inovācijas un vadīt uzņēmumus. 

RTU aicina interesentus pieteikties studijām vairākās IEVF studiju programmās, kas nākotnē ļaus kļūt par pieprasītiem un labi atalgotiem augsta līmeņa speciālistiem. Piemēram, studijas programma «Uzņēmējdarbība un vadīšana» sagatavo jaunos uzņēmējus un dažāda līmeņa vadītājus, tajā skaitā, finanšu, mārketinga un personāla vadītājus, bet programma «Starptautisko ekonomisko sakaru vadīšana» – starptautisko sakaru, loģistikas, transporta ekonomikas speciālistus un vadītājus, kuri var strādāt gan vietējos, gan starptautiskos uzņēmumos visā pasaulē. 

Studenti novērtē, ka IEVF iegūtajām zināšanām ir ļoti praktiska vērtība. Liela daļa mācībspēku ir savas jomas profesionāļi, kas nozīmē, ka paralēli plašām teorētiskajām zināšanām var iegūt dažādu nozaru vadošo līderu padomus, kas pēcāk noder darba dzīvē. Dažādu jomu profesionāļi piedalās arī kā mentori uzņēmējdarbības atbalsta programmās vai uzņem praksēs savās kompānijās. 

IEVF studenti ļoti daudz mācās darot – fakultātē tam ir speciāli izveidota vide, un tiek izmantotas dažādas modernas mācību metodes, arī tādas, ko ikdienā izmanto pasaules lielākie uzņēmumi, lai motivētu savus darbiniekus kļūt inovatīvākiem un radīt nebijušus produktus un pakalpojumus. Jau studiju laikā var gūt pieredzi arī uzņēmējdarbībā, produktu izstrādē un prototipēšanā. RTU ir sava inovāciju ekosistēma – ir daudz dažādu vietējā un starptautiskā mēroga atbalsta instrumentu ideju attīstībai no agrīnas stadijas līdz globāla tirgus iekarošanai, ar padomiem palīdz mentori, ir iespēja izstrādāt prototipus, piedalīties dažādās programmās. Tas viss palīdz jau studiju laikā savu biznesa ideju vai inovāciju pārvērst reālā produktā, ar ko iekarot tirgu. Starptautiskais vadības konsultāciju uzņēmums «McKinsey» savā pētījumā ir secinājis, ka 84% uzņēmumu vadītāju ir pārliecināti – turpmākie viņu biznesa panākumi ir tieši atkarīgi no inovācijām. 

Ne velti RTU izveidotā starpdisciplinaritātes pieeja uzņēmējdarbības izglītībā ir starptautiski augstu novērtēta un IEVF atzīta par inovatīvāko fakultāti Baltijas jūras reģionā. Te ir viss, lai studenti varētu sadarboties gan savstarpēji, gan ar zinātniekiem un uzņēmumiem, trenēt gan inovatīvo, gan kritisko domāšanu, kas šobrīd ir ļoti aktuāli, nodarboties ar jaunradi un stiprināt sevī uzņēmēja gēnu, lai nākotnē kļūtu par izciliem uzņēmējiem un vadītājiem. 

Šīs prasmes ir darba tirgū augstu novērtētas un rada pievienoto vērtību izglītībai. To apliecina arī Izglītības un zinātnes ministrijas augstskolu absolventu monitoringa dati – 82% RTU absolventu jau otrajā gadā pēc universitātes absolvēšanas ir nodarbināti augstākās kvalifikācijas profesijās, tas nozīmē, ka viņi ir, piemēram, vadītāji vai vecākie speciālisti. Kopējā nodarbinātība ir vēl augstāka – ap 90%. Un arī atalgojums, salīdzinot ar vidējo valstī, ir krietni lielāks. Jau pirmajos gados pēc universitātes absolvēšanas RTU studenti nopelna uz pusi vairāk nekā vidējais nodarbinātais Latvijā.  

IEVF ir lielākā RTU fakultāte, kas nodrošina augstāko izglītību dažādos ekonomikas un uzņēmējdarbības virzienos. Kopš dibināšanas pirms 55 gadiem to absolvējuši vairāk nekā 23,6 tūkstoši absolventu – darba tirgū pieprasīti speciālisti, vadītāji un novatori.