Fizika

Sagatavošanas kursi 2022./2023. studiju gads

Atkarībā no situācijas valstī saistībā ar Covid-19 saslimšanu un/vai citiem ierobežojumiem ir iespējamas izmaiņas kursu datumos un norises formā.

Kursi notiks tiešsaistē Zoom platformā. Atsevišķās tēmas konsultāciju veidā tiks izskatītas klātienes nodarbībās (atbilstoši metodiskai nepieciešamībai).  

Kursu materiāli būs pieejami drukātā un elektroniskā formātā. Drukāto materiālu saņemšanai jāpiesakās iepriekš .

Rudens semestris

Fizika darbdienās (8 mēnešu sagatavošanas kursi fizikā vidusskolēniem un citiem interesentiem - (oktobris-maijs))
Norises laiks un vieta

Kursu sākums plānots 2022. gada 10. oktobrī.

Kursi plānoti gan tiešsaistē, gan klātienē. Klātienes nodarbības plānotas vienreiz mēnesī Ķīpsalā (adrese un auditorija tiks precizēta pirms katras nodarbības).

Nodarbības plānotas pirmdienās no plkst. 18.00–20.00.

Lai reģistrētos kursos, jāaizpilda elektronisks pieteikums (no 5. septembra).

Anotācija 

Sagatavošanas kursos fizikā tiek analizēti uzdevumi par vidusskolas kursa fizikas tēmām.

Izglītojamo izpratne par katru tēmu tiek pārbaudīta, pildot dažāda līmeņa testus un rēķinot uzdevumus.

Īpaša uzmanība tiek pievērsta iepriekšējo gadu centralizēto eksāmenu jautājumu un uzdevumu apguvei.
Fizika sestdienās (4 mēnešu sagatavošanas kursi fizikā vidusskolēniem un citiem interesentiem – rudens semestris (oktobris – janvāris + 2 sestdienas maijā))
Norises laiks un vieta

 Kursu sākums plānots 2022. gada 8. oktobrī.

Kursi plānoti tiešsaistē. Klātienes konsultāciju nodarbības plānotas Ķīpsalā (adrese un auditorija tiks precizēta pirms katras nodarbības).

Nodarbības plānotas sestdienās (divas reizes mēnesī) no plkst. 10.00–13.00.

Lai reģistrētos kursos, jāaizpilda elektronisks pieteikums (no 5. septembra).

Anotācija 

Sagatavošanas kursos fizikā tiek analizēti uzdevumi par vidusskolas kursa fizikas tēmām.

Izglītojamo izpratne par katru tēmu tiek pārbaudīta pildot dažāda līmeņa testus un rēķinot uzdevumus.

Īpaša uzmanība tiek pievērsta iepriekšējo gadu centralizēto eksāmenu jautājumu un uzdevumu apguvei. 

Kursā ir iekļauta pētnieciskā darba analīze un kvalitatīvo uzdevumu risināšanas piemēri.

 

Pavasara semestris

Fizika darbdienās (4 mēnešu sagatavošanas kursi fizikā vidusskolēniem un citiem interesentiem – pavasara semestris (februāris-maijs))
Norises laiks un vieta

Kursu sākums plānots 2023. gada 7. februārī.

Intensīvie kursi fizikā plānoti tiešsaistē. Papildus klātienes konsultāciju nodarbības  plānotas maijā un jūnijā Ķīpsalā.

Nodarbības plānotas otrdienās no plkst. 18.00–20.00.

Lai reģistrētos kursos, jāaizpilda elektronisks pieteikums (no 10. janvāra).

Anotācija 

Sagatavošanas kursos fizikā tiek analizēti uzdevumi par vidusskolas kursa fizikas tēmām.

Izglītojamo izpratne par katru tēmu tiek pārbaudīta, pildot dažāda līmeņa testus un rēķinot uzdevumus.

Īpaša uzmanība tiek pievērsta iepriekšējo gadu centralizēto eksāmenu jautājumu un uzdevumu apguvei.

Fizika sestdienās (4 mēnešu sagatavošanas kursi fizikā vidusskolēniem un citiem interesentiem - pavasara semestris (februāris- maijs))
Norises laiks un vieta

Kursu sākums plānots 2023. gada 4. februārī.

Intensīvie kursi fizikā plānoti tiešsaistē. Papildus klātienes konsultāciju nodarbības  plānotas maijā un jūnijā Ķīpsalā.

Nodarbības plānotas sestdienās (divas reizes mēnesī) no plkst. 10.00–13.00.

Lai reģistrētos kursos, jāaizpilda elektronisks pieteikums (no 10. janvāra).

Anotācija 

Sagatavošanas kursos fizikā tiek analizēti uzdevumi par vidusskolas kursa fizikas tēmām.

Izglītojamo izpratne par katru tēmu tiek pārbaudīta pildot dažāda līmeņa testus un rēķinot uzdevumus.

Īpaša uzmanība tiek pievērsta iepriekšējo gadu centralizēto eksāmenu jautājumu un uzdevumu apguvei. 

Kursā ir iekļauta pētnieciskā darba analīze un kvalitatīvo uzdevumu risināšanas piemēri.

 

 Tematiskās konsultācijas fizikā

Tematiskās konsultācijas fizikā vidusskolēniem un citiem interesentiem no janvāra
Norises laiks un vieta

Konsultāciju sākums plānots 2023. gada 21. janvārī (sestdienās).

Konsultācijas plānotas vienreiz mēnesī tiešsaistē zoom platformā (janvāris – jūnijs).

Temati un datumi tiks publicēti decembra beigās.

Temati un datumi tiks publicēti decembra beigās. Konsultācijas plānotas sestdienās no plkst. 13.30–15.30.

Lai reģistrētos kursos, jāaizpilda elektronisks pieteikums (no 28. decembra). Ir iespēja pieteikties gan katrai konsultācijai atsevišķi, gan kopā.

Anotācija 

Konsultācijās tiek analizēti uzdevumi par padziļinātā vidusskolas kursa fizikas tematiem.

Katrā konsultācijā tiek izskatīti viena temata jautājumi.

2023.01.21. Matemātikas lietošana fizikā

2023.02.11. Mehānika

2023.03.18. Siltumfizika

2023.04.15. Elektrība

2023.05.20. Optika

2023.06.03. Modernā fizika

2023.06.10. Ieskats iepriekšējo gadu CE uzdevumos

 

Sagatavošanas kursu nodaļas vadītāja:

Loreta Juškaite

Āzenes ielā 12–308, Rīgā
+371 28258852; +371 67089309