Fizika

Sagatavošanas kursi 2021./2022. studiju gads

Atkarībā no situācijas valstī saistībā ar Covid-19 saslimšanu un ierobežojumiem ir iespējamas izmaiņas kursu datumos un norises formā.

Kursi tiek plānoti tiešsaistē (Zoom). Ir plānotas arī konsultācijas (pēc nepieciešamības) gan klātienē, gan tiešsaistē.

Kursu materiāli būs pieejami gan drukātā, gan elektroniskā formātā.

Rudens semestris

Fizika darbdienās (8 mēnešu sagatavošanas kursi fizikā vidusskolēniem - (oktobris-maijs))
Norises laiks un vieta

Kursu sākums plānots 2021. gada 6. oktobrī.

Kursi plānoti tiešsaistē. Klātienes konsultācijas notiks Ķīpsalā (adrese un auditorija tiks precizēta septembrī).

Nodarbības plānotas trešdienās no plkst. 17.00–19.50.

Lai reģistrētos kursos, jāaizpilda elektronisks pieteikums (no 6. septembra).

Anotācija 

Sagatavošanas kursos fizikā tiek analizēti uzdevumi par vidusskolas kursa fizikas tēmām. Skolnieku izpratne par katru tēmu tiek pārbaudīta, pildot dažāda līmeņa testus un rēķinot uzdevumus. Īpaša uzmanība tiek pievērsta iepriekšējo gadu centralizēto eksāmenu jautājumu un uzdevumu apguvei.

Fizika sestdienās (4 mēnešu sagatavošanas kursi fizikā vidusskolēniem – rudens semestris (oktobris – janvāris + 2 sestdienas maijā))
Norises laiks un vieta

 Kursu sākums plānots 2021. gada 2. oktobrī.

Kursi plānoti tiešsaistē. Klātienes konsultācijas notiks Ķīpsalā (adrese un auditorija tiks precizēta septembrī).

Nodarbības plānotas sestdienās (divas reizes mēnesī) no plkst. 10.00–14.20.

Lai reģistrētos kursos, jāaizpilda elektronisks pieteikums (no 6. septembra).

Anotācija 

Sagatavošanas kursos fizikā tiek analizēti uzdevumi par vidusskolas kursa fizikas tēmām. Skolnieku izpratne par katru tēmu tiek pārbaudīta pildot dažāda līmeņa testus un rēķinot uzdevumus. Īpaša uzmanība tiek pievērsta iepriekšējo gadu centralizēto eksāmenu jautājumu un uzdevumu apguvei. Kursā ir iekļauta pētnieciskā darba analīze un kvalitatīvo uzdevumu risināšanas piemēri, lai palīdzētu sagatavoties fizikas CE 2. un 3.daļai.

 

Pavasara semestris

Fizika darbdienās (4 mēnešu sagatavošanas kursi fizikā vidusskolēniem – pavasara semestris (februāris-maijs))
Norises laiks un vieta

Kursu sākums plānots 2022. gada 8. februārī.

Kursi plānoti tiešsaistē. Klātienes konsultācijas notiks Ķīpsalā. (adrese un auditorija tiks precizēta septembrī).

Nodarbības plānotas otrdienās no plkst. 17.30–20.00.

Lai reģistrētos kursos, jāaizpilda elektronisks pieteikums (no 10. janvāra).

Anotācija 

Sagatavošanas kursos fizikā tiek analizēti uzdevumi par vidusskolas kursa fizikas tēmām. Skolnieku izpratne par katru tēmu tiek pārbaudīta, pildot dažāda līmeņa  testus un rēķinot uzdevumus. Īpaša uzmanība tiek pievērsta iepriekšējo gadu centralizēto eksāmenu jautājumu un uzdevumu apguvei.

Fizika sestdienās (4 mēnešu sagatavošanas kursi fizikā vidusskolēniem - pavasara semestris (februāris- maijs))
Norises laiks un vieta

Kursu sākums plānots 2022. gada 12. februārī.

Kursi plānoti tiešsaistē. Klātienes konsultācijas notiks Ķīpsalā. (adrese un auditorija tiks precizēta septembrī).

Nodarbības plānotas sestdienās (divas reizes mēnesī) no plkst. 10.00–14.20.

Lai reģistrētos kursos, jāaizpilda elektronisks pieteikums (no 10. janvāra).

Anotācija 

Sagatavošanas kursos fizikā tiek analizēti uzdevumi par vidusskolas kursa fizikas tēmām. Skolnieku izpratne par katru tēmu tiek pārbaudīta pildot dažāda līmeņa testus un rēķinot uzdevumus. Īpaša uzmanība tiek pievērsta iepriekšējo gadu centralizēto eksāmenu jautājumu un uzdevumu apguvei. Kursā ir iekļauta pētnieciskā darba analīze un kvalitatīvo uzdevumu risināšanas piemēri, lai palīdzētu sagatavoties fizikas CE 2. un 3.daļai.

 

 Tematiskās konsultācijas fizikā

Tematiskās konsultācijas fizikā vidusskolēniem no oktobra
Norises laiks un vieta

Konsultāciju sākums plānots 2021. gada 2. oktobrī.

Konsultācijas plānotas gan tiešsaistē, gan klātienē (atkarībā no situācijas un nepieciešamības).

Temati un datumi tiks publicēti septembra beigās.

Konsultācijas plānotas sestdienās no plkst. 14.30–16.00 un otrdienās no plkst. 18.30- 20.00.

Lai reģistrētos kursos, jāaizpilda elektronisks pieteikums (no 27.septembra).

Anotācija 

Konsultācijās tiek analizēti uzdevumi par vidusskolas kursa fizikas tematiem. Katrā konsultācijā tiek izskatīti viena temata jautājumi.

 

Sagatavošanas kursu nodaļas vadītāja:

Loreta Juškaite

Āzenes ielā 12–308, Rīgā
+371 28258852; +371 67089309