Fizika

Sagatavošanas kursi 2023./2024. studiju gads

Kursi plānoti kombinētā formā gan tiešsaistē Zoom platformā, gan klātienē. Kursu materiāli būs pieejami gan drukātā, gan elektroniskā formātā. Drukāto materiālu saņemšanai jāpiesakās iepriekš un saņemšana jāsaskaņo individuāli, rakstot uz e-pasta adresi: .

Rudens semestris

Fizika darbdienās (8 mēnešu sagatavošanas kursi fizikā vidusskolēniem un citiem interesentiem - (oktobris–maijs))
Norises laiks un vieta

Kursu sākums plānots 2023. gada 2. oktobrī.

Kursi notiks 2 līmeņos, atbilstoši valsts vispārējās vidējās izglītības standarta prasībām. Kursi plānoti gan tiešsaistē, gan klātienē.  Klātienes nodarbības plānotas vienreiz mēnesī Ķīpsalā (adrese un auditorija tiks precizēta pirms katras nodarbības).

Nodarbības plānotas pirmdienās no plkst. 18.00–20.00.

Lai reģistrētos kursos, jāaizpilda elektronisks pieteikums (no 6. septembra).

Anotācija 

1. Fizika I (optimālais līmenis).
Mēnesī plānotas 2–3 nodarbības. Sagatavošanas kursos fizikā tiek analizēti uzdevumi par vidusskolas fizikas optimālā kursa tēmām, atbilstoši valsts vispārējās vidējās izglītības standarta prasībām. Izglītojamo izpratne par katru tēmu tiek pārbaudīta, pildot dažāda līmeņa testus un rēķinot uzdevumus. Īpaša uzmanība tiek pievērsta iepriekšējo gadu centralizēto eksāmenu jautājumu un uzdevumu apguvei.

2. Fizika II (augstākais līmenis).
Mēnesī plānotas 3–4 nodarbības. Kursos plānota gan optimālā līmeņa vielas atkārtošana (70%) gan augstākā līmeņa vielas atkārtošana, atbilstoši valsts vispārējās vidējās izglītības standarta prasībām.

Fizika sestdienās (4 mēnešu sagatavošanas kursi fizikā vidusskolēniem un citiem interesentiem – rudens semestris (oktobris–janvāris + 2 sestdienas maijā))
Norises laiks un vieta

Kursu sākums plānots 2023. gada 7. oktobrī.

Kursi notiks 2 līmeņos, atbilstoši valsts vispārējās vidējās izglītības standarta prasībām. Kursi plānoti gan tiešsaistē, gan klātienē. Klātienes nodarbības plānotas Ķīpsalā (adrese un auditorija tiks precizēta pirms katras nodarbības).

Nodarbības plānotas sestdienās (divas reizes mēnesī).
Fizika I (optimālais līmenis) plkst. 9.30−11.30 Fizika II (augstākais līmenis) plkst. 9.30−13.00.

Lai reģistrētos kursos, jāaizpilda elektronisks pieteikums (no 6. septembra).

Anotācija 

1. Fizika I (optimālais līmenis).
Sagatavošanas kursos fizikā tiek analizēti uzdevumi par vidusskolas fizikas optimālā kursa tēmām, atbilstoši valsts vispārējās vidējās izglītības standarta prasībām. Izglītojamo izpratne par katru tēmu tiek pārbaudīta, pildot dažāda līmeņa testus un rēķinot uzdevumus. Īpaša uzmanība tiek pievērsta iepriekšējo gadu centralizēto eksāmenu jautājumu un uzdevumu apguvei. Kursā ir iekļauta pētnieciskā darba analīze un kvalitatīvo uzdevumu risināšanas piemēri.

2. Fizika II (augstākais līmenis).
Kursos plānota gan optimālā līmeņa vielas atkārtošana (70%) gan augstākā līmeņa vielas atkārtošana, atbilstoši valsts vispārējās vidējās izglītības standarta prasībām. Sagatavošanas kursos fizikā tiek analizēti uzdevumi par vidusskolas kursa fizikas tēmām (70% optimālais līmenis 30% augstākais līmenis). Izglītojamo izpratne par katru tēmu tiek pārbaudīta pildot dažāda līmeņa testus un rēķinot uzdevumus. Kursā ir iekļauta pētnieciskā darba analīze un kvalitatīvo uzdevumu risināšanas piemēri.

 

Pavasara semestris

Fizika darbdienās (4 mēnešu sagatavošanas kursi fizikā vidusskolēniem un citiem interesentiem – pavasara semestris (februāris–maijs))
Norises laiks un vieta

Kursu sākums plānots 2024. gada 6. februārī.

Kursi notiks 2 līmeņos, atbilstoši valsts vispārējās vidējās izglītības standarta prasībām. Kursi plānoti gan tiešsaistē, gan klātienē. Klātienes nodarbības plānotas Ķīpsalā (adrese un auditorija tiks precizēta pirms katras nodarbības).

Nodarbības plānotas otrdienās: 
Fizika I (optimālais līmenis 2−3 nodarbības mēnesī) Fizika II (augstākais līmenis 3−4 nodarbības) plkst. 18.00−20.00.

Lai reģistrētos kursos, jāaizpilda elektronisks pieteikums (no 4. janvāra).

Anotācija 

1. Fizika I (optimālais līmenis).
Sagatavošanas kursos fizikā tiek analizēti uzdevumi par vidusskolas fizikas optimālā kursa tēmām, atbilstoši valsts vispārējās vidējās izglītības standarta prasībām. Izglītojamo izpratne par katru tēmu tiek pārbaudīta, pildot dažāda līmeņa testus un rēķinot uzdevumus. Īpaša uzmanība tiek pievērsta iepriekšējo gadu centralizēto eksāmenu jautājumu un uzdevumu apguvei.

2. Fizika II (augstākais līmenis).
Kursos plānota gan optimālā līmeņa vielas atkārtošana (70%) gan augstākā līmeņa vielas atkārtošana, atbilstoši valsts vispārējās vidējās izglītības standarta prasībām.

Fizika sestdienās (4 mēnešu sagatavošanas kursi fizikā vidusskolēniem un citiem interesentiem - pavasara semestris (februāris–maijs))
Norises laiks un vieta

Kursu sākums plānots 2024. gada 10. februārī.

Kursi notiks 2 līmeņos, atbilstoši valsts vispārējās vidējās izglītības standarta prasībām. Kursi plānoti gan tiešsaistē, gan klātienē. Klātienes nodarbības plānotas Ķīpsalā (adrese un auditorija tiks precizēta pirms katras nodarbības).

Nodarbības plānotas sestdienās (divas reizes mēnesī) Fizika I (optimālais līmenis) plkst. 9.30−11.30 Fizika II (augstākais līmenis) plkst. 9.00−13.00.

Lai reģistrētos kursos, jāaizpilda elektronisks pieteikums (no 4. janvāra).

Anotācija 

1. Fizika I (optimālais līmenis).
Sagatavošanas kursos fizikā tiek analizēti uzdevumi par vidusskolas fizikas optimālā kursa tēmām, atbilstoši valsts vispārējās vidējās izglītības standarta prasībām. Izglītojamo izpratne par katru tēmu tiek pārbaudīta, pildot dažāda līmeņa testus un rēķinot uzdevumus. Īpaša uzmanība tiek pievērsta iepriekšējo gadu centralizēto eksāmenu jautājumu un uzdevumu apguvei. Kursā ir iekļauta pētnieciskā darba analīze un kvalitatīvo uzdevumu risināšanas piemēri.

2. Fizika II (augstākais līmenis).
Kursos plānota gan optimālā līmeņa vielas atkārtošana (70%) gan augstākā līmeņa vielas atkārtošana, atbilstoši valsts vispārējās vidējās izglītības standarta prasībām. Sagatavošanas kursos fizikā tiek analizēti uzdevumi par vidusskolas kursa fizikas tēmām (70% optimālais līmenis 30% augstākais līmenis). Izglītojamo izpratne par katru tēmu tiek pārbaudīta pildot dažāda līmeņa testus un rēķinot uzdevumus. Kursā ir iekļauta pētnieciskā darba analīze un kvalitatīvo uzdevumu risināšanas piemēri.

 

 Tematiskās konsultācijas fizikā

Tematiskās konsultācijas fizikā vidusskolēniem un citiem interesentiem no oktobra
Norises laiks un vieta

Konsultāciju sākums plānots 2023. gada 8. oktobrī.

Konsultācijas plānotas gan tiešsaistē, gan klātienē (atkarībā no situācijas un nepieciešamības).

Temati un datumi tiks publicēti septembra beigās.

Konsultācijas plānotas sestdienās no plkst. 11.40−13.00.

Lai reģistrētos konsultācijām, jāaizpilda elektronisks pieteikums (no 27. septembra).

Anotācija 

Konsultācijās tiek analizēti uzdevumi tikai par padziļinātā vidusskolas kursa fizikas tematiem (fizika II). Katrā konsultācijā tiek izskatīti viena temata jautājumi.

7. oktobris − Kinemātika.
21. oktobris − Dinamika.
4. novembris − Nezūdamības likumi un svārstības.
25. novembris − MKT un termodinamikas pamati.
2. decembris − Elektrostatika un elektrodinamika.
16. decembris − Elektromagnētisms.
6. janvāris − Optika.

 

Sagatavošanas kursu nodaļas vadītāja:

Loreta Juškaite

Āzenes ielā 12–308, Rīgā
+371 28258852; +371 67089309