Matemātika

Atkarībā no situācijas valstī saistībā ar Covid-19 saslimšanu un ierobežojumiem ir iespējamas izmaiņas kursu datumos un norises formā.

Kursi notiks tiešsaistē Zoom platformā. Atsevišķās tēmas konsultāciju veidā tiks izskatītas klātienes nodarbībās (atbilstoši metodiskai nepieciešamībai). 

Rudens semestris

Matemātika darba dienās: 8 mēnešu sagatavošanas kursi matemātikā vidusskolēniem un citiem interesentiem (oktobris-maijs)
Norises laiks un vieta

Kursu sākums plānots 2022. gada 7. oktobrī.
Kursi plānoti tiešsaistē. Klātienes konsultāciju nodarbības  plānotas Ķīpsalā (adrese un auditorija tiks precizēta pirms katras nodarbības).

Nodarbības plānotas piektdienās no plkst. 18.00–20.00.
Lai reģistrētos kursos, jāaizpilda elektronisks pieteikums (no 6. septembra).

Anotācija 

Sagatavošanas kursos matemātikā tiek atkārtotas un papildinātas zināšanas vidusskolas kursa apjomā, lai sagatavotos matemātikas centralizētajam eksāmenam. Vielas apguvei tiek izmantoti iepriekšējo gadu centralizēto matemātikas eksāmenu un citi uzdevumi. Eksāmenā algebras un ģeometrijas satura tēmu īpatsvara attiecība ir 3:2, tādēļ lielāka uzmanība tiek pievērsta algebras uzdevumiem. Vielas apguvē uzmanība tiek vērsta uz matemātikas saturu un atbilstošiem uzdevumiem. Tiek nostiprinātas prasmes plānot un īstenot patstāvīgu izziņas un problēmu risināšanas darbību, identificēt un risināt problēmas vienkāršās, nepazīstamās situācijās, veidot padziļinātu konceptuālo izpratni mācību jomā ar starpdisciplināriem elementiem, demonstrēt kompleksas prasmes.

Matemātika sestdienās: 8 mēnešu sagatavošanas kursi matemātikā vidusskolēniem un citiem interesentiem (oktobris-maijs)
Norises laiks un vieta

Kursu sākums plānots 2022. gada 15. oktobrī. 

Kursi plānoti tiešsaistē. Klātienes konsultāciju nodarbības  plānotas Ķīpsalā (adrese un auditorija tiks  precizēta pirms katras nodarbības).
Nodarbības plānotas sestdienās (divas reizes mēnesī) no plkst. 10.00–13.00. 
Lai reģistrētos kursos, jāaizpilda elektronisks pieteikums  (no 6. septembra).

Anotācija 

Sagatavošanas kursos matemātikā tiek atkārtotas un papildinātas zināšanas vidusskolas kursa apjomā, lai sagatavotos matemātikas centralizētajam eksāmenam. Vielas apguvei tiek izmantoti iepriekšējo gadu centralizēto matemātikas eksāmenu un citi uzdevumi. Eksāmenā algebras un ģeometrijas satura tēmu īpatsvara attiecība ir 3:2, tādēļ lielāka uzmanība tiek pievērsta algebras uzdevumiem. Vielas apguvē uzmanība tiek vērsta uz matemātikas saturu un atbilstošiem uzdevumiem. Tiek nostiprinātas prasmes plānot un īstenot patstāvīgu izziņas un problēmu risināšanas darbību, identificēt un risināt problēmas vienkāršās, nepazīstamās situācijās, veidot padziļinātu konceptuālo izpratni mācību jomā ar starpdisciplināriem elementiem, demonstrēt kompleksas prasmes.

Matemātika (optimālais līmenis) darba dienās 8 mēnešu sagatavošanas kursi matemātikā vidusskolēniem un citiem interesentiem (oktobris-maijs)
Norises laiks un vieta

Kursu sākums plānots 2022. gada 12. oktobrī.
Kursi plānoti tiešsaistē. Klātienes konsultāciju nodarbības  plānotas Ķīpsalā (adrese un auditorija tiks precizēta pirms katras nodarbības).

Nodarbības plānotas trešdienās no plkst. 18.00−20.00.
Lai reģistrētos kursos, jāaizpilda elektronisks pieteikums (no 14. septembra).
Anotācija

Optimālā līmeņa kursos matemātikā tiek atkārtotas un papildinātas zināšanas vidusskolas optimālā līmeņa kursa apjomā, lai sagatavotos matemātikas optimālā līmeņa eksāmenam. Šie kursi vairāk piemēroti 11.klases skolēniem un tehnikumu audzēkņiem.

Vielas apguvē uzmanība tiek vērsta uz optimālā līmeņa matemātikas saturu un atbilstošiem uzdevumiem. Šajā līmenī tiek nostiprinātas prasmes plānot un īstenot patstāvīgu izziņas un problēmu risināšanas darbību, identificēt un risināt problēmas vienkāršās, nepazīstamās situācijās, veidot padziļinātu konceptuālo izpratni mācību jomā ar starpdisciplināriem elementiem, demonstrēt kompleksas prasmes. Mācību saturs šajā līmenī ir svarīgs vispusīgai vispārējai vidējai izglītībai.

 

Matemātika (optimālais līmenis) sestdienās 8 mēnešu sagatavošanas kursi matemātikā vidusskolēniem un citiem interesentiem (oktobris-maijs)
Norises laiks un vieta

Kursu sākums plānots 2022. gada 15. oktobrī.
Kursi plānoti tiešsaistē. Klātienes konsultāciju nodarbības plānotas aprīlī un maijā Ķīpsalā (adrese un auditorija tiks precizēta pirms katras nodarbības).

Nodarbības plānotas sestdienās no plkst. 10.00−13.00.
Lai reģistrētos kursos, jāaizpilda elektronisks pieteikums (no 14. septembra).

Anotācija Optimālā līmeņa kursos matemātikā tiek atkārtotas un papildinātas zināšanas vidusskolas optimālā līmeņa kursa apjomā, lai sagatavotos matemātikas optimālā līmeņa eksāmenam. Šie kursi vairāk piemēroti 11.klases, 12.klases skolēniem un tehnikumu audzēkņiem, kas plāno kārtot optimālā līmeņa CE matemātikā. Vielas apguvē uzmanība tiek vērsta uz optimālā līmeņa matemātikas saturu un atbilstošiem uzdevumiem. Šajā līmenī tiek nostiprinātas prasmes plānot un īstenot patstāvīgu izziņas un problēmu risināšanas darbību, identificēt un risināt problēmas vienkāršās, nepazīstamās situācijās, veidot padziļinātu konceptuālo izpratni mācību jomā ar starpdisciplināriem elementiem, demonstrēt kompleksas prasmes. Mācību saturs šajā līmenī ir svarīgs vispusīgai vispārējai vidējai izglītībai.

 

Pavasara semestris

Matemātika darba dienās: 5 mēnešu sagatavošanas kursi matemātikā vidusskolēniem un citiem interesentiem - pavasara semestris (janvāris-maijs)
Norises laiks un vieta

Kursu sākums plānots 2023. gada 6. janvārī.

Intensīvie matemātikas kursi plānoti tiešsaistē. (Maijā pēc nepieciešamības iespējamas arī klātienes konsultācijas).

Nodarbības plānotas piektdienās plkst. 18.00–20.00.
Lai reģistrētos kursos, jāaizpilda elektronisks pieteikums (no 15. decembra).

Anotācija 

Intensīvajos sagatavošanas kursos matemātikā tiek atkārtotas un papildinātas zināšanas vidusskolas kursa apjomā, lai sagatavotos matemātikas centralizētajam eksāmenam. 

Vielas apguvei tiek izmantoti iepriekšējo gadu centralizēto matemātikas eksāmenu un citi uzdevumi. Vielas apguvē uzmanība tiek vērsta uz matemātikas saturu un atbilstošiem uzdevumiem. Tiek nostiprinātas prasmes plānot un īstenot patstāvīgu izziņas un problēmu risināšanas darbību, identificēt un risināt problēmas vienkāršās, nepazīstamās situācijās, veidot padziļinātu konceptuālo izpratni mācību jomā ar starpdisciplināriem elementiem, demonstrēt kompleksas prasmes. 

Matemātika sestdienās: 5 mēnešu sagatavošanas kursi matemātikā vidusskolēniem un citiem interesentiem pavasara semestris (janvāris-maijs)
Norises laiks un vieta

Kursu sākums plānots 2023. gada 14. janvārī. 

Intensīvie matemātikas kursi plānoti tiešsaistē. (Maijā pēc nepieciešamības iespējamas arī klātienes konsultācijas).

Nodarbības plānotas sestdienās (divas reizes mēnesī) no plkst. 10.00–13.00. Maija mēnesī ir paredzētas papildus nodarbības.
Lai reģistrētos kursos, jāaizpilda elektronisks pieteikums (no 15. decembra).

Anotācija 

Intensīvajos sagatavošanas kursos matemātikā tiek atkārtotas un papildinātas zināšanas vidusskolas kursa apjomā, lai sagatavotos matemātikas centralizētajam eksāmenam. 

Vielas apguvei tiek izmantoti iepriekšējo gadu centralizēto matemātikas eksāmenu un citi uzdevumi. Vielas apguvē uzmanība tiek vērsta uz matemātikas saturu un atbilstošiem uzdevumiem. Tiek nostiprinātas prasmes plānot un īstenot patstāvīgu izziņas un problēmu risināšanas darbību, identificēt un risināt problēmas vienkāršās, nepazīstamās situācijās, veidot padziļinātu konceptuālo izpratni mācību jomā ar starpdisciplināriem elementiem, demonstrēt kompleksas prasmes. 

Matemātika (optimālais līmenis) darba dienās: 5 mēnešu sagatavošanas kursi matemātikā vidusskolēniem un citiem interesentiem (janvāris-maijs)
Norises laiks un vieta Optimālā līmeņa kursu sākums plānots 2023. gada 4. janvārī.

Intensīvie kursi matemātikā (optimālais līmenis) notiek tiešsaistē (Zoom platformā). 

Nodarbības plānotas trešdienās plkst. 18.00–20.00.
Lai reģistrētos kursos, jāaizpilda elektronisks pieteikums (no 15. decembra).
Anotācija

Optimālā līmeņa intensīvajos kursos matemātikā tiek atkārtotas un papildinātas zināšanas vidusskolas optimālā līmeņa kursa apjomā, lai sagatavotos matemātikas optimālā līmeņa eksāmenam. Šie kursi piemēroti jauniešiem, kas plāno kārtot optimālā līmeņa CE matemātikā.

Intensīvajos kursos vielas apguvē uzmanība tiek vērsta uz optimālā līmeņa matemātikas saturu un atbilstošiem uzdevumiem. Šajā līmenī tiek nostiprinātas prasmes plānot un īstenot patstāvīgu izziņas un problēmu risināšanas darbību, identificēt un risināt problēmas vienkāršās, nepazīstamās situācijās, veidot padziļinātu konceptuālo izpratni mācību jomā ar starpdisciplināriem elementiem, demonstrēt kompleksas prasmes. Mācību saturs šajā līmenī ir svarīgs vispusīgai vispārējai vidējai izglītībai.

Matemātika sestdienās: 5 mēnešu sagatavošanas kursi matemātikā (optimālais) vidusskolēniem un citiem interesentiem pavasara semestris (janvāris-maijs)
Norises laiks un vieta

Kursu sākums plānots 2023. gada 14. janvārī. 

Kursi notiek tiešsaistē (zoom platformā). Papildus klātienes konsultāciju nodarbības  plānotas maija mēnesī Ķīpsalā (konsultāciju grafiks, laiks, adrese un auditorija tiks precizēta aprīļa beigās). 

Nodarbības plānotas sestdienās (divas reizes mēnesī) no plkst. 10.00–13.00.
Lai reģistrētos kursos, jāaizpilda elektronisks pieteikums (no 15. decembra).

Anotācija

Optimālā līmeņa kursos matemātikā tiek atkārtotas un papildinātas zināšanas vidusskolas optimālā līmeņa kursa apjomā, lai sagatavotos matemātikas optimālā līmeņa eksāmenam. Šie kursi piemēroti jauniešiem, kas plāno kārtot optimālā līmeņa CE matemātikā.

Vielas apguvē uzmanība tiek vērsta uz optimālā līmeņa matemātikas saturu un atbilstošiem uzdevumiem. Šajā līmenī tiek nostiprinātas prasmes plānot un īstenot patstāvīgu izziņas un problēmu risināšanas darbību, identificēt un risināt problēmas vienkāršās, nepazīstamās situācijās, veidot padziļinātu konceptuālo izpratni mācību jomā ar starpdisciplināriem elementiem, demonstrēt kompleksas prasmes. Mācību saturs šajā līmenī ir svarīgs vispusīgai vispārējai vidējai izglītībai.

 

Sagatavošanas kursu nodaļas vadītāja:

Loreta Juškaite

Āzenes ielā 12–308, Rīgā
+371 28258852; +371 67089309