Matemātika

Atkarībā no situācijas valstī saistībā ar Covid-19 saslimšanu un ierobežojumiem ir iespējamas izmaiņas kursu datumos un norises formā.

Kursi tiek plānoti tiešsaistē (Zoom). Ir plānotas arī konsultācijas (pēc nepieciešamības) gan klātienē, gan tiešsaistē.

Rudens semestris

Matemātika darba dienās: 8 mēnešu sagatavošanas kursi matemātikā vidusskolēniem (oktobris-maijs)
Norises laiks un vieta

Kursu sākums plānots 2021. gada 8. oktobrī.
Kursi plānoti tiešsaistē (Zoom platformā). Plānotas arī konsultācijas (gan tiešsaistē (Zoom), gan klātienē.
Klātienes konsultācijas notiks Ķīpsalā, adrese un auditorija tiks precizēta pirms konsultācijas).
Nodarbības plānotas piektdienās no plkst. 18.00–20.15.
Lai reģistrētos kursos, jāaizpilda elektronisks pieteikums (no 6. septembra).

Anotācija  Sagatavošanas kursos matemātikā tiek atkārtotas un papildinātas zināšanas vidusskolas kursa apjomā, lai sagatavotos matemātikas centralizētajam eksāmenam. Vielas apguvei tiek izmantoti iepriekšējo gadu centralizēto matemātikas eksāmenu un citi uzdevumi. Eksāmenā algebras un ģeometrijas satura tēmu īpatsvara attiecība ir 3:2, tādēļ lielāka uzmanība tiek pievērsta algebras uzdevumiem. Atsevišķi tiek analizēti arī matemātikas CE 3.daļas uzdevumi.
Matemātika sestdienās: 8 mēnešu sagatavošanas kursi matemātikā vidusskolēniem (oktobris-maijs)
Norises laiks un vieta

Kursu sākums plānots 2021. gada 9. oktobrī. 
Kursi plānoti tiešsaistē. Klātienes konsultācijas notiks Ķīpsalā. (adrese un auditorija tiks precizēta septembrī). 
Nodarbības plānotas sestdienās (divas reizes mēnesī) no plkst. 10.00–14.00. 
Lai reģistrētos kursos, jāaizpilda elektronisks pieteikums  (no 6. septembra).

Anotācija  Sagatavošanas kursos matemātikā tiek atkārtotas un papildinātas zināšanas vidusskolas kursa apjomā, lai sagatavotos matemātikas centralizētajam eksāmenam. Vielas apguvei tiek izmantoti iepriekšējo gadu centralizēto matemātikas eksāmenu un citi uzdevumi. Eksāmenā algebras un ģeometrijas satura tēmu īpatsvara attiecība ir 3:2, tādēļ lielāka uzmanība tiek pievērsta algebras uzdevumiem. Atsevišķi tiek analizēti arī matemātikas CE 3.daļas uzdevumi.
 

Pavasara semestris

Matemātika darba dienās: 5 mēnešu sagatavošanas kursi matemātikā vidusskolēniem - pavasara semestris (janvāris-maijs)
Norises laiks un vieta

Kursu sākums plānots 2022. gada 17. janvārī.
Kursi plānoti tiešsaistē (Zoom). Nepieciešamības gadījumā iespējamas arī klātienes konsultācijas (aprīlis – maijs). Pēc katras nodarbības pieejami arī audio-video materiāli.
Nodarbības plānotas pirmdienās plkst. 18.00–20.15.
Lai reģistrētos kursos, jāaizpilda elektronisks pieteikums (no 20. decembra).

Anotācija  Sagatavošanas kursos matemātikā tiek atkārtotas un papildinātas zināšanas vidusskolas kursa apjomā, lai sagatavotos matemātikas centralizētajam eksāmenam. Vielas apguvei tiek izmantoti iepriekšējo gadu centralizēto matemātikas eksāmenu un citi uzdevumi. Eksāmenā algebras un ģeometrijas satura tēmu īpatsvara attiecība ir 3:2, tādēļ lielāka uzmanība tiek pievērsta algebras uzdevumiem. Atsevišķi tiek analizēti arī matemātikas CE 3.daļas uzdevumi.
Matemātika sestdienās: 5 mēnešu sagatavošanas kursi matemātikā vidusskolēniem pavasara semestris (janvāris-maijs)
Norises laiks un vieta

Kursu sākums plānots 2022. gada 15. janvārī. 
Kursi plānoti tiešsaistē. Nepieciešamības gadījumā iespējamas arī klātienes konsultācijas (aprīlis – maijs). Pēc katras nodarbības pieejami arī audio-video materiāli.
Nodarbības plānotas sestdienās (divas reizes mēnesī) no plkst. 9.00–13.00.
Lai reģistrētos kursos, jāaizpilda elektronisks pieteikums (no 20. decembra).

Anotācija  Sagatavošanas kursos matemātikā tiek atkārtotas un papildinātas zināšanas vidusskolas kursa apjomā, lai sagatavotos matemātikas centralizētajam eksāmenam. Vielas apguvei tiek izmantoti iepriekšējo gadu centralizēto matemātikas eksāmenu un citi uzdevumi. Eksāmenā algebras un ģeometrijas satura tēmu īpatsvara attiecība ir 3:2, tādēļ lielāka uzmanība tiek pievērsta algebras uzdevumiem. Atsevišķi tiek analizēti arī matemātikas CE 3.daļas uzdevumi.
Matemātika (optimālais līmenis) darba dienās: 5 mēnešu sagatavošanas kursi matemātikā vidusskolēniem (janvāris-maijs)
Norises laiks un vieta Optimālā līmeņa kursu sākums plānots 2022. gada 13. janvārī.
Kursi plānoti tiešsaistē (Zoom). Nepieciešamības gadījumā iespējamas arī klātienes konsultācijas. Pēc katras nodarbības pieejami arī audio-video materiāli.
Nodarbības plānotas ceturtdienās plkst. 18.00–20.15.
Lai reģistrētos kursos, jāaizpilda elektronisks pieteikums (no 15. decembra).
Anotācija Optimālā līmeņa kursos matemātikā tiek atkārtotas un papildinātas zināšanas vidusskolas optimālā līmeņa kursa apjomā, lai sagatavotos matemātikas optimālā līmeņa eksāmenam. Vielas apguvē uzmanība tiek vērsta uz optimālā līmeņa matemātikas saturu un atbilstošiem uzdevumiem. Šajā līmenī tiek nostiprina prasmes plānot un īstenot patstāvīgu izziņas un problēmu risināšanas darbību, identificēt un risināt problēmas vienkāršās, nepazīstamās situācijās, veidot padziļinātu konceptuālo izpratni mācību jomā ar starpdisciplināriem elementiem, demonstrēt kompleksas prasmes. Mācību saturs šajā līmenī ir svarīgs vispusīgai vispārējai vidējai izglītībai.

Sagatavošanas kursu nodaļas vadītāja:

Loreta Juškaite

Āzenes ielā 12–308, Rīgā
+371 28258852; +371 67089309