Matemātika

Matemātika darba dienās: 8 mēnešu sagatavošanas kursi matemātikā vidusskolēniem (oktobris- maijs)
Norises laiks un vieta

Kursu sākums 2017. gada 5. oktobrī.
Kursi notiks RTU Rīgā, Kronvalda bulvārī 1–234. auditorijā
Nodarbības notiks ceturtdienās no plkst. 17.00–19.50.
Lai reģistrētos kursos, jāaizpilda elektronisks pieteikums (no 1. septembra)

Anotācija  Sagatavošanas kursos matemātikā tiek atkārtotas un papildinātas zināšanas vidusskolas kursa apjomā, lai sagatavotos matemātikas centralizētajam eksāmenam. Vielas apguvei tiek izmantoti iepriekšējo gadu centralizēto matemātikas eksāmenu un citi uzdevumi. Eksāmenā algebras un ģeometrijas satura tēmu īpatsvara attiecība ir 3:2, tādēļ lielāka uzmanība tiek pievērsta algebras uzdevumiem.
Matemātika sestdienās: 8 mēnešu sagatavošanas kursi matemātikā vidusskolēniem (oktobris-maijs)
Norises laiks un vieta

Kursu sākums 2017. gada 7. oktobrī.
Kursi notiks RTU Rīgā, Kronvalda bulvārī 1–234. auditorijā
Nodarbības notiks sestdienās (divas reizes mēnesī) no plkst. 10.00–14.00
Lai reģistrētos kursos, jāaizpilda elektronisks pieteikums (no 1. septembra)

Anotācija  Sagatavošanas kursos matemātikā tiek atkārtotas un papildinātas zināšanas vidusskolas kursa apjomā, lai sagatavotos matemātikas centralizētajam eksāmenam. Vielas apguvei tiek izmantoti iepriekšējo gadu centralizēto matemātikas eksāmenu un citi uzdevumi. Eksāmenā algebras un ģeometrijas satura tēmu īpatsvara attiecība ir 3: 2, tādēļ lielāka uzmanība tiek pievērsta algebras uzdevumiem.

Matemātika pavasara semestris

Matemātika darba dienās: 4 mēnešu sagatavošanas kursi matemātikā vidusskolēniem - pavasara semestris (februāris-maijs)
Norises laiks un vieta

Kursu sākums 2018. gada 5. februārī
Kursi notiks RTU Rīgā, Kronvalda bulvārī 1–234. auditorijā
Nodarbības notiks pirmdienās (divas/ trīs reizes mēnesī) no plkst. 17.00–19.50
Lai reģistrētos kursos, jāaizpilda elektronisks pieteikums (no 1. decembra)

Anotācija  Sagatavošanas kursos matemātikā tiek atkārtotas un papildinātas zināšanas vidusskolas kursa apjomā, lai sagatavotos matemātikas centralizētajam eksāmenam. Vielas apguvei tiek izmantoti iepriekšējo gadu centralizēto matemātikas eksāmenu un citi uzdevumi. Eksāmenā algebras un ģeometrijas satura tēmu īpatsvara attiecība ir 3:2, tādēļ lielāka uzmanība tiek pievērsta algebras uzdevumiem.
Matemātika sestdienās: 4 mēnešu sagatavošanas kursi matemātikā vidusskolēniem pavasara semestris (februāris-maijs)
Norises laiks un vieta

Kursu sākums 2018. gada 10. februārī.
Kursi notiks RTU Rīgā, Kronvalda bulvārī 1–235. auditorijā
Nodarbības notiks sestdienās (divas reizes mēnesī) no plkst. 12.30–16.30
Lai reģistrētos kursos, jāaizpilda elektronisks pieteikums (no 1. decembra)

Anotācija  Sagatavošanas kursos matemātikā tiek atkārtotas un papildinātas zināšanas vidusskolas kursa apjomā, lai sagatavotos matemātikas centralizētajam eksāmenam. Vielas apguvei tiek izmantoti iepriekšējo gadu centralizēto matemātikas eksāmenu un citi uzdevumi. Eksāmenā algebras un ģeometrijas satura tēmu īpatsvara attiecība ir 3: 2, tādēļ lielāka uzmanība tiek pievērsta algebras uzdevumiem.

Sagatavošanas kursu nodaļas vadītāja:

Loreta Juškaite
loreta.juskaite@rtu.lv
Kronvalda bulvāris 1-233, Rīga, LV-1010
+371 28258852; +371 67089309