Matemātika

Matemātika darba dienās: 8 mēnešu sagatavošanas kursi matemātikā vidusskolēniem (oktobris- maijs)
Norises laiks un vieta

Kursu sākums 2018. gada 4. oktobrī.
Kursi notiks Ķīpsalā, Āzenes ielā 12 (auditorija tiks precizēta septembrī).
Nodarbības plānotas ceturtdienās no plkst. 17.00–19.50.
Lai reģistrētos kursos, jāaizpilda elektronisks pieteikums (grupa pilna)

Anotācija  Sagatavošanas kursos matemātikā tiek atkārtotas un papildinātas zināšanas vidusskolas kursa apjomā, lai sagatavotos matemātikas centralizētajam eksāmenam. Vielas apguvei tiek izmantoti iepriekšējo gadu centralizēto matemātikas eksāmenu un citi uzdevumi. Eksāmenā algebras un ģeometrijas satura tēmu īpatsvara attiecība ir 3:2, tādēļ lielāka uzmanība tiek pievērsta algebras uzdevumiem.
Matemātika sestdienās: 8 mēnešu sagatavošanas kursi matemātikā vidusskolēniem (oktobris-maijs)
Norises laiks un vieta

Kursu sākums 2018. gada 13. oktobrī.
Kursi notiks Ķīpsalā, Āzenes ielā 12 (auditorija tiks precizēta septembrī).
Nodarbības plānotas sestdienās (divas reizes mēnesī) no plkst. 10.00–14.00
Lai reģistrētos kursos, jāaizpilda elektronisks pieteikums (grupa pilna)

Anotācija  Sagatavošanas kursos matemātikā tiek atkārtotas un papildinātas zināšanas vidusskolas kursa apjomā, lai sagatavotos matemātikas centralizētajam eksāmenam. Vielas apguvei tiek izmantoti iepriekšējo gadu centralizēto matemātikas eksāmenu un citi uzdevumi. Eksāmenā algebras un ģeometrijas satura tēmu īpatsvara attiecība ir 3:2, tādēļ lielāka uzmanība tiek pievērsta algebras uzdevumiem. Atsevišķi tiek analizēti arī matemātikas CE 3.daļas uzdevumi.

Matemātika pavasara semestris

Matemātika darba dienās: 4 mēnešu sagatavošanas kursi matemātikā vidusskolēniem - pavasara semestris (februāris-maijs)
Norises laiks un vieta

Kursu sākums 2019. gada 4. februārī
Kursi notiks Ķīpsalā, Āzenes ielā 12 (auditorija tiks precizēta janvārī).
Nodarbības plānotas pirmdienās (trīs reizes mēnesī) no plkst. 17.00–19.50
Lai reģistrētos kursos, jāaizpilda elektronisks pieteikums (no 3. decembra)

Anotācija  Sagatavošanas kursos matemātikā tiek atkārtotas un papildinātas zināšanas vidusskolas kursa apjomā, lai sagatavotos matemātikas centralizētajam eksāmenam. Vielas apguvei tiek izmantoti iepriekšējo gadu centralizēto matemātikas eksāmenu un citi uzdevumi. Eksāmenā algebras un ģeometrijas satura tēmu īpatsvara attiecība ir 3:2, tādēļ lielāka uzmanība tiek pievērsta algebras uzdevumiem. Atsevišķi tiek analizēti arī matemātikas CE 3.daļas uzdevumi.
Matemātika sestdienās: 4 mēnešu sagatavošanas kursi matemātikā vidusskolēniem pavasara semestris (februāris-maijs)
Norises laiks un vieta

Kursu sākums 2019. gada 9. februārī.
Kursi notiks Ķīpsalā, Āzenes ielā 12 (auditorija tiks precizēta janvārī).
Nodarbības plānotas sestdienās (divas reizes mēnesī) no plkst. 12.00–16.00
Lai reģistrētos kursos, jāaizpilda elektronisks pieteikums (no 3. decembra)

Anotācija  Sagatavošanas kursos matemātikā tiek atkārtotas un papildinātas zināšanas vidusskolas kursa apjomā, lai sagatavotos matemātikas centralizētajam eksāmenam. Vielas apguvei tiek izmantoti iepriekšējo gadu centralizēto matemātikas eksāmenu un citi uzdevumi. Eksāmenā algebras un ģeometrijas satura tēmu īpatsvara attiecība ir 3:2, tādēļ lielāka uzmanība tiek pievērsta algebras uzdevumiem. Atsevišķi tiek analizēti arī matemātikas CE 3.daļas uzdevumi.

Sagatavošanas kursu nodaļas vadītāja:

Loreta Juškaite

Āzenes ielā 12–308, Rīgā
+371 28258852; +371 67089309

Nāc studēt