Matemātika

Kursi plānoti kombinētā formā gan tiešsaistē Zoom platformā, gan klātienē. Kursu materiāli būs pieejami gan drukātā, gan elektroniskā formātā. Drukāto materiālu saņemšanai jāpiesakās iepriekš un saņemšana jāsaskaņo individuāli, rakstot uz e-pasta adresi: 

Rudens semestris

Matemātika darba dienās: 8 mēnešu sagatavošanas kursi matemātikā vidusskolēniem un citiem interesentiem (oktobris–maijs)
Norises laiks un vieta

Kursu sākums plānots 2023. gada  5. oktobrī. Nodarbības notiks ceturtdienās.

Kursi notiks 2 līmeņos, atbilstoši valsts vispārējās vidējās izglītības standarta prasībām. Kursi plānoti gan tiešsaistē, gan klātienē. Klātienes nodarbības plānotas Ķīpsalā (adrese un auditorija tiks precizēta pirms katras nodarbības).

1. Matemātika I (optimālais līmenis). Mēnesī plānotas 2-3 nodarbības. 2. Matemātika II (augstākais līmenis). Mēnesī plānotas 3-4 nodarbības. Nodarbības plānotas no plkst. 18.00−20.00.

Lai reģistrētos kursos, jāaizpilda elektronisks pieteikums (no 6. septembra).

Anotācija 

1. Matemātika I (optimālais līmenis).
Optimālā līmeņa kursos matemātikā tiek atkārtotas un papildinātas zināšanas vidusskolas optimālā līmeņa kursa apjomā, lai sagatavotos matemātikas optimālā līmeņa eksāmenam. Šie kursi vairāk piemēroti 11.klases skolēniem un tehnikumu audzēkņiem. Vielas apguvē uzmanība tiek vērsta uz optimālā līmeņa matemātikas saturu un atbilstošiem uzdevumiem. Šajā līmenī tiek nostiprinātas prasmes plānot un īstenot patstāvīgu izziņas un problēmu risināšanas darbību, identificēt un risināt problēmas vienkāršās, nepazīstamās situācijās, veidot padziļinātu konceptuālo izpratni mācību jomā ar starpdisciplināriem elementiem, demonstrēt kompleksas prasmes. Mācību saturs šajā līmenī ir svarīgs vispusīgai vispārējai vidējai izglītībai.

2. Matemātika II (augstākais līmenis).
Sagatavošanas kursos matemātikā tiek atkārtotas un papildinātas zināšanas gan optimālā līmeni, gan Augstākā līmenī. Vielas apguvei tiek izmantoti iepriekšējo gadu centralizēto matemātikas eksāmenu un citi uzdevumi. Eksāmenā algebras un ģeometrijas satura tēmu īpatsvara attiecība ir 3:2, tādēļ lielāka uzmanība tiek pievērsta algebras uzdevumiem. Vielas apguvē uzmanība tiek vērsta uz matemātikas saturu un atbilstošiem uzdevumiem. Tiek nostiprinātas prasmes plānot un īstenot patstāvīgu izziņas un problēmu risināšanas darbību, identificēt un risināt problēmas vienkāršās, nepazīstamās situācijās, veidot padziļinātu konceptuālo izpratni mācību jomā ar starpdisciplināriem elementiem, demonstrēt kompleksas prasmes.

Matemātika sestdienās: 8 mēnešu sagatavošanas kursi matemātikā vidusskolēniem un citiem interesentiem (oktobris–maijs)
Norises laiks un vieta

Kursu sākums plānots 2023. gada 14. oktobrī.

Kursi notiks 2 līmeņos, atbilstoši valsts vispārējās vidējās izglītības standarta prasībām. Kursi plānoti gan tiešsaistē, gan klātienē. Klātienes nodarbības plānotas Ķīpsalā (adrese un auditorija tiks precizēta pirms katras nodarbības).

Nodarbības plānotas sestdienās (divas reizes mēnesī) Matemātika I (optimālais līmenis) plkst. 9.30−11.30 Matemātika II (augstākais līmenis) plkst. 9.00−13.00.

Lai reģistrētos kursos, jāaizpilda elektronisks pieteikums  (no 6. septembra).

Anotācija 

1. Matemātika I (optimālais līmenis).
Optimālā līmeņa kursos matemātikā tiek atkārtotas un papildinātas zināšanas vidusskolas optimālā līmeņa kursa apjomā, lai sagatavotos matemātikas optimālā līmeņa eksāmenam. Šie kursi vairāk piemēroti 11. klases skolēniem un tehnikumu audzēkņiem. Vielas apguvē uzmanība tiek vērsta uz optimālā līmeņa matemātikas saturu un atbilstošiem uzdevumiem. Šajā līmenī tiek nostiprinātas prasmes plānot un īstenot patstāvīgu izziņas un problēmu risināšanas darbību, identificēt un risināt problēmas vienkāršās, nepazīstamās situācijās, veidot padziļinātu konceptuālo izpratni mācību jomā ar starpdisciplināriem elementiem, demonstrēt kompleksas prasmes. Mācību saturs šajā līmenī ir svarīgs vispusīgai vispārējai vidējai izglītībai.

2. Matemātika II (augstākais līmenis).
Sagatavošanas kursos matemātikā tiek atkārtotas un papildinātas zināšanas gan optimālā līmeni, gan Augstākā līmenī. Vielas apguvei tiek izmantoti iepriekšējo gadu centralizēto matemātikas eksāmenu un citi uzdevumi. Eksāmenā algebras un ģeometrijas satura tēmu īpatsvara attiecība ir 3:2, tādēļ lielāka uzmanība tiek pievērsta algebras uzdevumiem. Vielas apguvē uzmanība tiek vērsta uz matemātikas saturu un atbilstošiem uzdevumiem. Tiek nostiprinātas prasmes plānot un īstenot patstāvīgu izziņas un problēmu risināšanas darbību, identificēt un risināt problēmas vienkāršās, nepazīstamās situācijās, veidot padziļinātu konceptuālo izpratni mācību jomā ar starpdisciplināriem elementiem, demonstrēt kompleksas prasmes.

 

Pavasara semestris

Matemātika darba dienās: 5 mēnešu sagatavošanas kursi matemātikā vidusskolēniem un citiem interesentiem (janvāris–maijs)
Norises laiks un vieta

Kursu sākums plānots 2024. gada 17. janvārī.

Kursi notiks 2 līmeņos, atbilstoši valsts vispārējās vidējās izglītības standarta prasībām. Kursi plānoti gan tiešsaistē, gan klātienē. Klātienes nodarbības plānotas Ķīpsalā (adrese un auditorija tiks precizēta pirms katras nodarbības). Nodarbības notiks trešdienās.

1. Matemātika I (optimālais līmenis). Mēnesī plānotas 2-3 nodarbības. 2. Matemātika II (augstākais līmenis). Mēnesī plānotas 3-4 nodarbības. Nodarbības plānotas trešdienās no plkst. 18.00−20.00.

Lai reģistrētos kursos, jāaizpilda elektronisks pieteikums (no 4. decembra).

Anotācija 

1. Matemātika I (optimālais līmenis).
Optimālā līmeņa kursos matemātikā tiek atkārtotas un papildinātas zināšanas vidusskolas optimālā līmeņa kursa apjomā, lai sagatavotos matemātikas optimālā līmeņa eksāmenam. Šie kursi vairāk piemēroti 11.klases skolēniem un tehnikumu audzēkņiem. Vielas apguvē uzmanība tiek vērsta uz optimālā līmeņa matemātikas saturu un atbilstošiem uzdevumiem. Šajā līmenī tiek nostiprinātas prasmes plānot un īstenot patstāvīgu izziņas un problēmu risināšanas darbību, identificēt un risināt problēmas vienkāršās, nepazīstamās situācijās, veidot padziļinātu konceptuālo izpratni mācību jomā ar starpdisciplināriem elementiem, demonstrēt kompleksas prasmes. Mācību saturs šajā līmenī ir svarīgs vispusīgai vispārējai vidējai izglītībai.

2. Matemātika II (augstākais līmenis).
Sagatavošanas kursos matemātikā tiek atkārtotas un papildinātas zināšanas gan optimālā līmeni, gan Augstākā līmenī. Vielas apguvei tiek izmantoti iepriekšējo gadu centralizēto matemātikas eksāmenu un citi uzdevumi. Eksāmenā algebras un ģeometrijas satura tēmu īpatsvara attiecība ir 3:2, tādēļ lielāka uzmanība tiek pievērsta algebras uzdevumiem. Vielas apguvē uzmanība tiek vērsta uz matemātikas saturu un atbilstošiem uzdevumiem. Tiek nostiprinātas prasmes plānot un īstenot patstāvīgu izziņas un problēmu risināšanas darbību, identificēt un risināt problēmas vienkāršās, nepazīstamās situācijās, veidot padziļinātu konceptuālo izpratni mācību jomā ar starpdisciplināriem elementiem, demonstrēt kompleksas prasmes.

Matemātika sestdienās: 5 mēnešu sagatavošanas kursi matemātikā vidusskolēniem un citiem interesentiem (janvāris–maijs)
Norises laiks un vieta

Kursu sākums plānots 2024. gada 20. janvārī.

Kursi notiks 2 līmeņos, atbilstoši valsts vispārējās vidējās izglītības standarta prasībām. Kursi plānoti gan tiešsaistē, gan klātienē. Klātienes nodarbības plānotas Ķīpsalā (adrese un auditorija tiks precizēta pirms katras nodarbības).

Nodarbības plānotas sestdienās (divas reizes mēnesī) Matemātika I (optimālais līmenis) plkst. 9.00−11.30 Matemātika II (augstākais līmenis) plkst. 9.00−13.00.

Lai reģistrētos kursos, jāaizpilda elektronisks pieteikums (no 4. decembra).

Anotācija 

1. Matemātika I (optimālais līmenis).
Optimālā līmeņa kursos matemātikā tiek atkārtotas un papildinātas zināšanas vidusskolas optimālā līmeņa kursa apjomā, lai sagatavotos matemātikas optimālā līmeņa eksāmenam. Šie kursi vairāk piemēroti 11.klases skolēniem un tehnikumu audzēkņiem. Vielas apguvē uzmanība tiek vērsta uz optimālā līmeņa matemātikas saturu un atbilstošiem uzdevumiem. Šajā līmenī tiek nostiprinātas prasmes plānot un īstenot patstāvīgu izziņas un problēmu risināšanas darbību, identificēt un risināt problēmas vienkāršās, nepazīstamās situācijās, veidot padziļinātu konceptuālo izpratni mācību jomā ar starpdisciplināriem elementiem, demonstrēt kompleksas prasmes. Mācību saturs šajā līmenī ir svarīgs vispusīgai vispārējai vidējai izglītībai.

2. Matemātika II (augstākais līmenis).
Sagatavošanas kursos matemātikā tiek atkārtotas un papildinātas zināšanas gan optimālā līmeni, gan Augstākā līmenī. Vielas apguvei tiek izmantoti iepriekšējo gadu centralizēto matemātikas eksāmenu un citi uzdevumi. Eksāmenā algebras un ģeometrijas satura tēmu īpatsvara attiecība ir 3:2, tādēļ lielāka uzmanība tiek pievērsta algebras uzdevumiem. Vielas apguvē uzmanība tiek vērsta uz matemātikas saturu un atbilstošiem uzdevumiem. Tiek nostiprinātas prasmes plānot un īstenot patstāvīgu izziņas un problēmu risināšanas darbību, identificēt un risināt problēmas vienkāršās, nepazīstamās situācijās, veidot padziļinātu konceptuālo izpratni mācību jomā ar starpdisciplināriem elementiem, demonstrēt kompleksas prasmes.

 

Tematiskās konsultācijas matemātikā 

Tematiskās konsultācijas matemātikā vidusskolēniem un citiem interesentiem no janvāra
Norises laiks un vieta Konsultāciju sākums plānots 2024. gada 13. janvārī.

Konsultācijas plānotas gan tiešsaistē, gan klātienē (atkarībā no situācijas un nepieciešamības). Temati un datumi tiks publicēti decembra beigās.

Konsultācijas plānotas sestdienās no plkst. 11.40−13.00.

Lai reģistrētos kursos, jāaizpilda elektronisks pieteikums (no 4. decembra).
Anotācija Konsultācijās tiek analizēti uzdevumi tikai par padziļinātā matemātika vidusskolas kursa tematiem (matemātika II). Katrā konsultācijā tiek izskatīti viena temata jautājumi.

 

Sagatavošanas kursu nodaļas vadītāja:

Loreta Juškaite

Āzenes ielā 12–308, Rīgā
+371 28258852; +371 67089309