Zīmēšana

Sagatavošanas kursi studiju programmās «Arhitektūra», «Materiālu tehnoloģija un dizains» un «Industriālais dizains»
Norises laiks un vieta

Kursu sākums: pirmās nodarbības plānotas otrdien, 05.02.2019., vai trešdien, 06.02.2019., vai arī sestdien, 02.02.2019. vai 09.02.2019. (atkarībā no izvēlētās dienas).

Nodarbības notiek otrdienās vai trešdienās no plkst. 16.30 līdz 18.30, kā arī sestdienās no plkst. 11.00 līdz 13 un no plkst. 13.30 līdz 15.30 (dubultnodarbība 2x mēnesī).

Zīmēšanas kursi notiek Tēlotājas mākslas katedras telpās, Rīgā, Ķīpsalas ielā 6 (435. telpā – Zīmēšanas zālē, 4. stāvs).

Līdzi jāņem A2 formāta rasēšanas papīrs, HB zīmulis, dzēšgumija, stiprinājuma piespraudes.

Kursiem jāpiesakās aizpildot reģistrācijas anketu un nosūtot to uz
Rēķinu par kursiem dalībnieki saņem elektroniski. Dalība nodarbībās, uzrādot kvīti (izdruku) par veikto maksājumu.

Kursu grafiks.

Anotācija

Kursu mērķis ir sniegt zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas lai gatavotos iestājpārbaudījumiem Zīmēšanā Arhitektūras fakultātē, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes programmā «Materiālu tehnoloģija un dizains» un Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes programmā «Industriālais dizains». Nodarbībās veicamie uzdevumi izkopj topošo reflektantu telpisko domāšanu, izpratni par perspektīvu, kompozīciju, attēlojamā objekta proporcijām un uzbūves konstrukciju, kā arī sniedz prasmes kā attēlot doto uzdevumu iluzori telpiskā, lineārā zīmējumā demonstrējot zināšanas par zīmuļa tehnikas pielietojumu uzdevuma veikšanai.

Lai gatavotos eksāmenam Arhitektūras fakultātē piedāvātais Kursu ilgums 8 mēneši (oktobris, novembris, decembris, janvāris, februāris, marts, aprīlis, maijs).

Lai gatavotos Zīmēšanas eksāmenam programmās Materiālu tehnoloģija un dizains un Industriālais dizains piedāvājam 4. mēnešu apmācības kursu (februāris, marts, aprīlis, maijs).

Dalības maksa   

 

 


Papildu informācija

Rīgas Tehniskā universitātes
Arhitektūras fakultātes
Tēlotājas mākslas katedras vadītāja, praktiskā docente
+371 67089210 +371 67089212

Ķīpsalas iela 6, 403. telpa, Rīga

Nāc studēt

_