Zīmēšana

Sākas pieteikšanās sagatavošanas kursiem iestājpārbaudījumam zīmēšanā

Studētgribētāji, kuri 2022./2023. akadēmiskajā studiju gadā vēlas uzsākt studijas programmās «Arhitektūra», «Materiālu tehnoloģija un dizains» un «Industriālais dizains», aicināti pieteikties kursiem, lai sagatavotos iestājpārbaudījumam zīmēšanā.

Apmeklējot kursus, dalībnieki iegūs pamatzināšanas par kompozīciju un priekšmetu grafisko analīzi, izpratni par perspektīvu un tās konstruēšanas principiem, nepieciešamās brīvrokas zīmējuma prasmes zīmuļa tehnikā, kas nepieciešamas, lai studētu minētajās programmās un kārtotu iestājeksāmenu zīmēšanā.

Kursu ilgums
Piedāvātais zīmēšanas kursu ilgums Arhitektūras fakultātē ir 8 mēneši - no novembra līdz jūnijam.
Lai gatavotos zīmēšanas eksāmenam programmās «Materiālu tehnoloģija un dizains» un «Industriālais dizains», piedāvājam 4 mēnešu apmācības kursu - no marta līdz aprīlim.

Kursu norises laiks novembrī attālināti:
Otrdienās : 9.11.,16.11, 23.11., 30.11. plkst. 16.30–18.00.
Pāra sestdienās; 6.11. un 20.11. no plkst. 11.00–12.30 un plkst. 13.00–14.30 (dubultnodarbība 2x mēnesī).
Pedagogs Elīna Elere, 

Kursu norises laiks novembrī attālināti:
Trešdienās: 10.11. un 24.11. (dubultnodarbība 2x mēnesī).
Nepāra sestdienā: 13.11. un 27.11. (dubultnodarbība 2x mēnesī).
Pedagogs Dina Baumane, .

Pieteikšanās un samaksas kārtība

Katru mēnesi dalībniekiem jāaizpilda un jāiesniedz jauna reģistrācijas anketa.

Nosūtot reģistrācijas anketu uz pedagogu e-pastu, Rēķinu par kursiem saņemsiet elektroniski.

Maksa par mācībām jāveic reizi mēnesī līdz iepriekšējā mēneša 20. datumam, norādot mēnesi, par kuru tiek veikta samaksa. 

Dalība nodarbībās, uzrādot kvīti (izdruku) par maksājumu.