Zīmēšana

Sagatavošanas kursi studiju programmās «Arhitektūra», «Materiālu tehnoloģija un dizains» un «Industriālais dizains»
Norises laiks un vieta

Kursu sākums: 2018. gada februārī (atkarībā no izvēlētās programmas)

Zīmēšanas kursi notiek Tēlotājas mākslas katedras telpās, Rīgā, Ķīpsalas ielā 6 (435. telpā – Zīmēšanas zālē).

Kursu norises laiks:
Trešdienās 16.30 –18.30 (brīvu vietu nav). Jauni dalībnieki netiek uzņemti.
Ceturtdienās 16.30 –18.30 pedagogs docente Dina Baumane (pirmā nodarbība 01.02.2018.)
Sestdienās 11.00–13.00/pārtraukums/13.30–15.30 (nepāra datumos pirmā nodarbība 03.02.2018. 4 brīvas vietas, prioritāte kursantiem no lauku rajoniem.)

Uzmanību! Izsludinām papildus uzņemšanu Zīmēšanas sagatavošanas kursos nepāra sestdienās. Kursu pedagogs, lektors Juris Pansovs. Priekšroka studēt gribošajiem no lauku rajoniem. Vietu skaits ierobežots. 

Līdzi jāņem A2 formāta rasēšanas papīrs, HB zīmulis, dzēšgumija, stiprinājuma piespraudes.

Kursiem jāpiesakās aizpildot reģistrācijas anketu un nosūtot to uz
Maksāšanas uzdevumu varēs saņemt nodarbības dienā.

Anotācija Kursu mērķis ir sniegt zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas lai gatavotos iestājpārbaudījumiem Zīmēšanā Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātē, kā arī Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Materiālu tehnoloģijas un dizaina programmā. Nodarbībās veicamie uzdevumi izkopj topošo reflektantu telpisko domāšanu, izpratni par perspektīvu, kompozīciju, attēlojamā objekta proporcijām un uzbūves konstrukciju, kā arī sniedz prasmes kā attēlot doto uzdevumu iluzori telpiskā, lineārā zīmējumā demonstrējot zināšanas par zīmuļa tehnikas pielietojumu uzdevuma veikšanai.
Dalības maksa    Maksa par 4 mēnešiem, (4 nodarbības) mēnesī – 192 EUR Maksa par 4 mēnešiem, (8 nodarbības mēnesī)  – 384 EUR.
Nodarbības cena: 12 EUR
Iespējams dalītā maksājuma modelis, jeb norēķins reizi mēnesī
MAKSĀJOT UZREIZ PAR 4 MĒNEŠIEM jeb PUSGADA  KURSU (februāris, marts, aprīlis un maijs) ar apmeklējumu 8 nodarbības mēnesī  364,8 EUR (atlaide 5%)

Papildu informācija

Rīgas Tehniskā universitātes
Arhitektūras fakultātes
Tēlotājas mākslas katedras vadītāja, praktiskā docente
+371 67089210

Ķīpsalas iela 6, 403. telpa, Rīga