Zīmēšana

Sagatavošanas kursi studiju programmās «Arhitektūra», «Materiālu tehnoloģija un dizains» un «Industriālais dizains»

Konsultācijas iestājeksāmeniem zīmēšanā atsāksies klātienē.

Norises laiks un vieta

Nodarbības notiek otrdienās vai trešdienās no plkst. 16.30 līdz 18.30, kā arī sestdienās no plkst. 11.00 līdz 13 un no plkst. 13.30 līdz 15.30 (dubultnodarbība 2x mēnesī). Nodarbību grafiks. Sestdienas grupā pie pasniedzēja A. Beznosika vēl palikušas brīvas vietas.

Zīmēšanas kursi notiek Tēlotājas mākslas katedras telpās, Rīgā, Ķīpsalas ielā 6 (435. telpā – Zīmēšanas zālē, 4. stāvs).

Līdzi jāņem A2 formāta rasēšanas papīrs, HB zīmulis, dzēšgumija, stiprinājuma piespraudes.

Kursiem jāpiesakās aizpildot pieteikuma anketu un, nosūtot to uz , rēķinu saņemsiet elektroniski. Dalība nodarbībās, uzrādot kvīti (izdruku) par veikto maksājumu.

Anotācija

Kursu mērķis ir sniegt zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas lai gatavotos iestājpārbaudījumiem Zīmēšanā Arhitektūras fakultātē, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes programmā «Materiālu tehnoloģija un dizains» un Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes programmā «Industriālais dizains». Nodarbībās veicamie uzdevumi izkopj topošo reflektantu telpisko domāšanu, izpratni par perspektīvu, kompozīciju, attēlojamā objekta proporcijām un uzbūves konstrukciju, kā arī sniedz prasmes kā attēlot doto uzdevumu iluzori telpiskā, lineārā zīmējumā demonstrējot zināšanas par zīmuļa tehnikas pielietojumu uzdevuma veikšanai.

Lai sagatavotos eksāmenam Arhitektūras fakultātē, piedāvātais kursu ilgums ir 8 mēneši (oktobris, novembris, decembris, janvāris, februāris, marts, aprīlis, maijs).

Lai gatavotos Zīmēšanas eksāmenam programmās Materiālu tehnoloģija un dizains un Industriālais dizains piedāvājam 4 mēnešu apmācības kursu (februāris, marts, aprīlis, maijs).

Dalības maksa   

Kursu izmaksas norādītas reģistrācijas anketā. Iespējams dalītā maksājuma modelis, jeb norēķins reizi mēnesī. Par katru nākamo mēnesi jāsamaksā  līdz iepriekšējā mēneša 20. datumam.


Papildu informācija

Rīgas Tehniskā universitātes
Arhitektūras fakultātes
Tēlotājas mākslas katedras vadītāja, praktiskā docente
+371 67089210 +371 67089212

Ķīpsalas iela 6, 403. telpa, Rīga

Nāc studēt

_