Zīmēšana

Pedagogu konsultāciju grafiks aprīlim un maijam:

Reinis Liepa – piektdien plkst. 18.00: 09.04.,16.04., 23.04., 30.04., 07.05.,14.05., 21.05., 28.05.
+371 29455640

Dina Baumane – trešdien plkst.16.30 – 07.04., 14.04., 21.04., 28.04., sestdien nepāra datumos: 17.04., 01.05., 15.05., 29.05.

Aleksandrs Beznosiks – sestdien pāra datumos plkst.13.00 – 10.4., 24.04., 08.05., 22.05.
+371 29333207

Veicot samaksu par kursiem obligāti jānorāda grupas indekss un mēnesis par kuru tiek veikts maksājums!

  • Uzsākta pieteikšanās uz sagatavošanas kursiem reflektantiem dizaina specialitātē. Kursi sāks darbu maijā. Pēc 1. maija jauni pieteikumi netiks pieņemti! Reģistrācijas anketa.

Šobrīd visas sagatavošanās kursu klātienes grupas kursantiem, kas gaida atsākamies nodarbības klātienē un attālinātā režīma grupas reflektantiem uz AF ir aizpildītas.
Pieteikšanās uz sagatavošanas kursiem reflektantiem dizaina specialitātē tiks izsludināta atsākoties mācībām klātienē.

Sagatavošanas kursi studiju programmās «Arhitektūra», «Materiālu tehnoloģija un dizains» un «Industriālais dizains»

Norises laiks un vieta

Ņemot vērā Covid-19 dēļ noteiktos ierobežojumus, ir mainīta zīmēšanas kursu norises forma, un mācības pagaidām notiks attālināti. Taču, ja epidemioloģiskā situācija to atļaus, tad kursi, iespējams, pavasarī, norisināsies klātienē. Kursu ilgums nav limitēts, bet atkarīgs no situācijas valstī.

Lai pieteiktos kursiem, jāaizpilda reģistrācijas anketa, norādot attiecīgā pedagoga grupas zīmi, un jāsūta uz e-pastu .

Zīmēšanas kursu nodarbību struktūra pavasara semestrī attālināta darba režīma apstākļos – četras konsultācijas mēnesī ZOOM platformā, kā arī tiek piedāvāti mācību materiāli. Datoram vēlams aprīkojums ar kameru un mikrofonu.

Konsultāciju laiki tiks precizēti, sazinoties ar savas grupas pedagogu.
Attālinātajā režīmā strādās pedagogi Aleksandrs Beznosiks () un Reinis Liepa ().

Atsākoties darbam klātienē, tiks piedāvātas pieejamās vietas klātienes grupās.

Anotācija

Kursu mērķis ir sniegt zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas lai gatavotos iestājpārbaudījumiem Zīmēšanā Arhitektūras fakultātē, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes programmā «Materiālu tehnoloģija un dizains» un Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes programmā «Industriālais dizains». Nodarbībās veicamie uzdevumi izkopj topošo reflektantu telpisko domāšanu, izpratni par perspektīvu, kompozīciju, attēlojamā objekta proporcijām un uzbūves konstrukciju, kā arī sniedz prasmes kā attēlot doto uzdevumu iluzori telpiskā, lineārā zīmējumā demonstrējot zināšanas par zīmuļa tehnikas pielietojumu uzdevuma veikšanai.

Dalības maksa   

Mācību maksa mēnesī – 56 EUR.

Apmaksa jāveic par katru nākamo (vienu) mēnesi un jāapmaksā līdz iepriekšējā mēneša 15. datumam.

Veicot samaksu par kursiem obligāti jānorāda grupas indekss un mēnesis par kuru tiek veikts maksājums!


Papildu informācija

Rīgas Tehniskā universitātes
Arhitektūras fakultātes
Tēlotājas mākslas katedras vadītāja, praktiskā docente
+371 67089210 +371 67089212

Ķīpsalas iela 6, 403. telpa, Rīga

_