Kāpēc studēt RTU?

Izlemt par labu augstskolai, kurā studēsi, nav viegli, jo, izvēloties tālāko izglītību, Tu izvēlies arī vietu, kurā pavadīsi nākamos 4–5 gadus. Pārliecinies, ka šajā vietā varēsi iegūt labu izglītību, attīstīt savus talantus, labi pavadīt laiku un sākt veidot karjeru!

9 iemesli, kāpēc izvēlēties studijas RTU

Izcila tehniskā izglītība
RTU ir vienīgā tehniskā augstskola Latvijā, kura sagatavo inženierzinātņu speciālistus dažādas nozarēs, sākot ar arhitektūru un tehnisko tulkošanu un beidzot ar enerģētiku un mašīnbūvi. RTU kā viena no vadošajām Latvijas augstskolām tiek novērtēta arī starptautiskos reitingos kā QS World Univeristy Rankings, Times Higher Education, Eduniversal un citos.

Stipendijas un vairāk nekā 6000 budžeta vietu
Vairāk nekā 6000 studentu visās studiju programmās un visos studiju līmeņos – bakalaura, maģistra un doktora – ir iespēja apgūt inženierzinātnes budžeta vietās. Studējot RTU, vari saņemt arī stipendijas par sasniegumiem studijās, sportā, zinātnē vai pētniecībā, kā arī praktisko iemaņu veicināšanas stipendijas, iegūstot darba pieredzi vadošos Latvijas uzņēmumos jau studiju laikā.

RTU ir darba devēju ieteiktākā augstskola
Latvijas Darba devēju konfederācija, sadarbojoties ar karjeras un izglītības portālu prakse.lv, jau astoņus gadus pēc kārtas atzinusi, ka RTU studenti ir vislabāk sagatavoti darba devēju prasībām un tāpēc – ļoti pieprasīti darba tirgū.

Viena no lielākajām augstskolām Latvijā studentu skaita ziņā
Gandrīz 15 000 jauniešu no visas Latvijas un ārzemēm studē inženierzinātnes RTU, kas nozīmē, ka Tev ir iespēja iegūt 15 000 jaunu draugu, paziņu un domubiedru! Visās RTU fakultātēs ir spēcīgas studentu pašpārvaldes un universitātē darbojas arī Studentu parlaments, kas pārstāv studentu intereses lēmumu pieņemšanā un rūpējas par aktīvo sociālo dzīvi.

Baltijas reģionā modernākais inženierzinātņu centrs
Laboratorijas aprīkotas ar jaunāko tehniku, jaunas, plašas un gaišas fakultāšu ēkas, Zinātniskā bibliotēka, Dizaina fabrika, biznesa inkubators RTU IdeaLab, Karjeras centrs un vēl un vēl, un vēl – RTU ir vieta, kur satiekas zinātne, inovācija, pētniecība, tehnoloģijas un uzņēmējdarbība!

Ķīpsalas studentu pilsētiņa
Viss, kas nepieciešams studentam, – fakultātes, bibliotēka, laboratorijas, dienesta viesnīca, Studentu Parlaments, Studentu servisa centrs, radošās laboratorijas un interešu centri, peldbaseins, vieta pastaigām un iepirkšanās centrs. Iedzīvinot koncepciju Zaļā Ķīpsala 2018–2023, Ķīpsalā mērķtiecīgi tiek veicināta videi draudzīgu tehnoloģiju radīšana un izmantošana ikdienā. 

Bibliotēka, kas atvērta visu diennakti
RTU Zinātniskā bibliotēka, kurā pieejami kā drukātie, tā e-resursi, atrodas studentu pilsētiņā Ķīpsalā, tāpēc studentiem vienmēr ērti sasniedzama. Bibliotēkā darbojas arī diennakts lasītava, kura izveidota sadarbībā ar RTU Studentu parlamentu, un atbildību par kārtību lasītavā uzņēmušies paši studenti.

Studijas starptautiskā vidē
Plašas iespējas gūt starptautisku pieredzi, apmaiņas programmā Erasmus+ studējot kādā no RTU 28 dalībvalstu partneraugstskolām.

Aktīva sociālā dzīve
Attīsti savus talantus, dziedot, dejojot, spēlējot teātri vai muzicējot kādā no RTU kultūras kolektīviem, pierādi sevi RTU sporta komandās vai izmanto iespēju piedalīties sporta nodarbībās bez maksas! Realizē savas idejas fakultāšu radošajās laboratorijās un Dizaina fabrikā, un iegūsti uzņēmēja prasmes studentu biznesa inkubatorā RTU IdeaLab.