Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Parādīt izvēlni
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte

Sagatavošanas kursi ķīmijā vidusskolēniem

Sagatavošanas kursi ķīmijā vidusskolēniem

Paredzētas divpadsmit nodarbības katra četru akadēmisko stundu apjomā, kurās apskatīs ķīmijas pamatkursa izpratnei un apgūšanai nepieciešamās tēmas. Aplūkoto tēmu pilnīgai izpratnei un zināšanu nostiprināšanai skolēniem patstāvīgai risināšanai tiks piedāvāti tematiski uzdevumi, atbildes uz kuriem vajadzēs nosūtīt pasniedzējam elektroniskā veidā. Uzdevumu risināšanas gaitas galvenie aspekti tiks analizēti nodarbību laikā.

Kursi notiks no 05.10.2019. līdz 04.04.2020., sestdienās no plkst.10:15 līdz 14:45. Starpbrīdis no plkst. 11:50 līdz 12:15 un no plkst. 13.15 līdz 13.25.

Nodarbības notiks RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte, P.Valdena ielā 3, (Ķīpsalā), 272. auditorijā.

 

Kursu dalības maksa vidusskolēniem - 60 EUR, dalības maksa ir jāveic pēc pieteikuma iesniegšanas. Pirmajā nodarbībā jāiesniedz parakstīts iesniegums.  

Dalības maksa ar norādi “Par sagatavošanas kursiem ķīmija” ir jāveic uz kontu:

Rīgas Tehniskā universitāte
Reģistrācijas nr. 90000068977
Adrese: Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658

SEB banka       UNLALV2X

Konts:   LV45UNLA0050015395881

 

Veicot maksājumu obligāti norādiet:  

Skolnieka - Vārdu, uzvārdu, personas kodu,

maksājuma mērķi – “Par sagatavošanas kursiem ķīmijā”,

Struktūrvienība - 14000

 

Papildu informācija par sagatavošanas kursiem ķīmijā:

RTU MLĶ fakultātes dekāna vietniece administratīvā darbā

asoc.prof. Inna Juhņeviča

Paula Valdena iela 3/7-268, Rīga, LV-1048

Tālruņi: 29175634, 67089117,

E-pasts:

Nodarbību plāns 2019./2020. mācību gadā

Datums

Nodarbības tēma

05.10.2019.

1. nodarbība 

Atomu uzbūve. Izotopi. Ķīmisko elementu periodiskā sistēma: periodiskais likums; atoma kodola lādiņš un elementu kārtas skaitlis; elektronu izvietojums pa enerģētiskajiem līmeņiem; elementu oksidācijas pakāpes un vērtības izskaidrojums no atomu uzbūves teorijas viedokļa.

Nodarbību vadīs RTU MLĶF prof. Ērika Bizdēna

12.10.2019.

Uzdevumi patstāvīgai risināšanai

19.10.2019.

2. nodarbība  

Elementu vērtības un oksidācijas pakāpes noteikšana pēc formulām un formulu sastādīšana pēc elementu oksidācijas pakāpes un vērtības. Atomu masa. Relatīvā atommasa, Atommasas vienība. Vielas daudzums molos. Molmasa, moltilpums. Avogadro skaitlis. Aprēķini.

Lekciju vadīs RTU MLĶF prof. Ērika Bizdēna

26.10.2019.

Uzdevumi patstāvīgai risināšanai

02.11.2019.

3. nodarbība  

Svarīgākās neorganisko savienojumu klases (oksīdi, hidroksīdi, skābes, sāļi).

Lekciju vadīs RTU MLĶF asoc. prof.  Nelli Batenko

09.11.2019.

4. nodarbība

Ķīmisko reakciju veidi un vienādojumi. Aprēķini pēc vienādojumiem.

Nodarbību vadīs RTU MLĶF prof. Ērika Bizdēna

16.11.2019.

Uzdevumi patstāvīgai risināšanai

23.11.2019.

5. nodarbība 

Neorganisko vielu savstarpējas reakcijas, hidrolīze, disociācija, pH, pOH vērtības.

Lekciju vadīs RTU MLĶF asoc. prof.  Nelli Batenko

30.11.2019.

Uzdevumi patstāvīgai risināšanai

07.12.2019.

6. nodarbība  

Šķīdumu sastāvi, sastāvu izteikšanas veidi. Oksidēšanās - reducēšanās reakcijas.

Nodarbību vadīs RTU MLĶF prof. Svetlana Čornaja

14.12.2019.

7. nodarbība 

Elektrolīze, likumi, uzdevumi. Korozija, galvaniskie elementi.

Nodarbību vadīs RTU MLĶF prof. Svetlana Čornaja

No 15.12.2019. līdz 03.01.2020. Uzdevumi patstāvīgai risināšanai, brīvlaiks
04.01.2020.

8. nodarbība  

Ķīmiskais līdzsvars. Ķīmiskā kinētika.

Nodarbību vadīs RTU MLĶF prof. Svetlana Čornaja

11.01.2020.

Uzdevumi patstāvīgai risināšanai
18.01.2020.

9. nodarbība 

Uzdevumu rēķināšana par iepriekšējam tēmām

Nodarbību vadīs RTU MLĶF prof. Ērika Bizdēna

25.01.2020. Uzdevumi patstāvīgai risināšanai
01.02.2020.

10. nodarbība 

Ievads organiskajā ķīmijā. Organisko savienojumu klasifikācija un nomenklatūra. Ķīmiskās formulas un ķīmiskās saites.

Nodarbību vadīs RTU MLĶF asoc. prof. Māra Plotniece

08.02.2020. Uzdevumi patstāvīgai risināšanai
15.02.2020.

11. nodarbība

Ogļūdeņraži (alkāni, alkēni, alkēnialkadiēni, alkīni; iegūšana, ķīmiskās īpašības).

Nodarbību vadīs RTU MLĶF asoc. prof. Māra Plotniece

22.02.2020. Uzdevumi patstāvīgai risināšanai
29.02.2020.

12. nodarbība

Ogļūdeņraži (cikloalkāni, arēni; iegūšana, ķīmiskās īpašības).

Nodarbību vadīs RTU MLĶF asoc. prof. Māra Plotniece

07.03.2020.

13. nodarbība

Spirti, fenoli, karbonilsavienojumi, amīni (iegūšana, ķīmiskās īpašības).

Nodarbību vadīs RTU MLĶF asoc. prof. Māra Plotniece

14.03.2020.
Uzdevumi patstāvīgai risināšanai
21.03.2020.

14. nodarbība

Karbonskābes, to atvasinājumi (iegūšana, ķīmiskās īpašības).

Nodarbību vadīs RTU MLĶF asoc. prof. Māra Plotniece

28.03.2020.

Uzdevumi patstāvīgai risināšanai

04.04.2020.

15. nodarbība

Karbonskābes, to atvasinājumi (iegūšana, ķīmiskās īpašības).

Nodarbību vadīs RTU MLĶF asoc. prof. Māra Plotniece

Iepazīsti augstskolas vidi un studentu dzīvi

Ekskursiju vadīs RTU MLĶF asoc. prof. Inna Juhņeviča