Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Parādīt izvēlni
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte

Sagatavošanas kursi ķīmijā vidusskolēniem

Sagatavošanas kursi ķīmijā vidusskolēniem

Paredzētas divpadsmit nodarbības katra četru akadēmisko stundu apjomā, kurās apskatīs ķīmijas pamatkursa izpratnei un apgūšanai nepieciešamās tēmas. Aplūkoto tēmu pilnīgai izpratnei un zināšanu nostiprināšanai skolēniem patstāvīgai risināšanai tiks piedāvāti tematiski uzdevumi, atbildes uz kuriem vajadzēs nosūtīt pasniedzējam elektroniskā veidā. Uzdevumu risināšanas gaitas galvenie aspekti tiks analizēti nodarbību laikā.

Kursi notiks no 06.10.2018. līdz 13.04.2019., sestdienās no plkst. 10.15 līdz 14.45. Starpbrīdis no plkst. 11.50 līdz 12.15 un no plkst. 13.15 līdz 13.25.

Nodarbības notiks RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte, P. Valdena ielā 3, (Ķīpsalā), 272. auditorijā.

Kursu dalības maksa vidusskolēniem – 60 EUR, pirmajā nodarbībā jāiesniedz parakstīts iesniegums (aizpildīt uz vietas). Dalības maksa ir jāveic pēc pieteikuma iesniegšanas un tikai pēc apstiprināšanas saņemšanas.

Papildu informācija par sagatavošanas kursiem ķīmijā:
RTU MLĶF dekāna vietniece administratīvā darbā
asoc. prof. Inna Juhņeviča
P. Valdena 3/7- 268, Rīga, LV-1048
+371 29175634 +371 67089117

Nodarbību plāns 2018./2019. mācību gadā

Datums

Nodarbības tēma

06.10.2018.

1. nodarbība 

Atomu uzbūve. Izotopi. Ķīmisko elementu periodiskā sistēma: periodiskais likums; atoma kodola lādiņš un elementu kārtas skaitlis; elektronu izvietojums pa enerģētiskajiem līmeņiem; elementu oksidācijas pakāpes un vērtības izskaidrojums no atomu uzbūves teorijas viedokļa.

Nodarbību vadīs RTU MLĶF prof. Ērika Bizdēna

13.10.2018.

Uzdevumi patstāvīgai risināšanai

20.10.2018.

2. nodarbība  

Elementu vērtības un oksidācijas pakāpes noteikšana pēc formulām un formulu sastādīšana pēc elementu oksidācijas pakāpes un vērtības. Atomu masa. Relatīvā atommasa, Atommasas vienība. Vielas daudzums molos. Molmasa, moltilpums. Avogadro skaitlis. Aprēķini.

Lekciju vadīs RTU MLĶF prof. Ērika Bizdēna

27.10.2018.

Uzdevumi patstāvīgai risināšanai

03.11.2018.

3. nodarbība  

Svarīgākās neorganisko savienojumu klases (oksīdi, hidroksīdi, skābes, sāļi).

Lekciju vadīs RTU MLĶF asoc. prof.  Nelli Batenko

10.11.2018.

4. nodarbība

Ķīmisko reakciju veidi un vienādojumi. Aprēķini pēc vienādojumiem.

Nodarbību vadīs RTU MLĶF prof. Ērika Bizdēna

17.11.2018.

Uzdevumi patstāvīgai risināšanai

24.11.2018.

5. nodarbība 

Neorganisko vielu savstarpējas reakcijas, hidrolīze, disociācija, pH, pOH vērtības.

Lekciju vadīs RTU MLĶF asoc. prof.  Nelli Batenko

01.12.2018.

Uzdevumi patstāvīgai risināšanai

08.12.2018.

6. nodarbība  

Šķīdumu sastāvi, sastāvu izteikšanas veidi. Oksidēšanās - reducēšanās reakcijas.

Nodarbību vadīs RTU MLĶF prof. Svetlana Čornaja

15.12.2018.

7. nodarbība 

Elektrolīze, likumi, uzdevumi. Korozija, galvaniskie elementi.

Nodarbību vadīs RTU MLĶF prof. Svetlana Čornaja

No 16.12.2018 līdz 04.01.2019. Uzdevumi patstāvīgai risināšanai, brīvlaiks
05.01.2019.

8. nodarbība  

Ķīmiskais līdzsvars. Ķīmiskā kinētika.

Nodarbību vadīs RTU MLĶF prof. Svetlana Čornaja

12.01.2019.

Uzdevumi patstāvīgai risināšanai
19.01.2019.

9. nodarbība 

Uzdevumu rēķināšana par iepriekšējam tēmām

Nodarbību vadīs RTU MLĶF prof. Ērika Bizdēna

26.01.2019. Uzdevumi patstāvīgai risināšanai
02.02.2019.

10. nodarbība 

Ievads organiskajā ķīmijā. Organisko savienojumu klasifikācija un nomenklatūra. Ķīmiskās formulas un ķīmiskās saites.

Nodarbību vadīs RTU MLĶF asoc. prof. Māra Plotniece

09.02.2019. Uzdevumi patstāvīgai risināšanai
16.02.2019.

11. nodarbība

Ogļūdeņraži (alkāni, alkēni, alkēnialkadiēni, alkīni; iegūšana, ķīmiskās īpašības).

Nodarbību vadīs RTU MLĶF asoc. prof. Māra Plotniece

23.02.2019. Uzdevumi patstāvīgai risināšanai
02.03.2019.

12. nodarbība

Ogļūdeņraži (cikloalkāni, arēni; iegūšana, ķīmiskās īpašības).

Nodarbību vadīs RTU MLĶF asoc. prof. Māra Plotniece

09.03.2019. Uzdevumi patstāvīgai risināšanai
16.03.2019.

13. nodarbība

Spirti, fenoli, karbonilsavienojumi, amīni (iegūšana, ķīmiskās īpašības).

Nodarbību vadīs RTU MLĶF asoc. prof. Māra Plotniece

23.03.2019. Uzdevumi patstāvīgai risināšanai
30.03.2019.

14. nodarbība

Karbonskabes, to atvasinājumi (iegūšana, ķīmiskās īpašības).

Nodarbību vadīs RTU MLĶF asoc. prof. Māra Plotniece

06.04.2019. Uzdevumi patstāvīgai risināšanai
13.04.2019.

Iepazīsti augstskolas vidi un studentu dzīvi

Ekskursiju vadīs RTU MLĶF asoc. prof. Inna Juhņeviča

_