Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Parādīt izvēlni
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte

Sagatavošanas kursi ķīmijā vidusskolēniem

Sagatavošanas kursi ķīmijā vidusskolēniem

RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte (MLĶF) sadarbībā ar ķīmijas skolotāju Dr. paed. Mihailu Gorski organizē sagatavošanas kursus ķīmijā.
Mihails Gorskis strādā Iecavas vidusskolā kopš 1972. gada, kur māca ķīmiju, savā laikā mācījis arī dabaszinības un bioloģiju. Ilggadējā pedagoga profesionālā darbība cieši saistīta arī ar dabaszinātņu skolotāju kvalifikācijas celšanu, viņš ir vietnes www.kimijas‑sk.lv veidotājs un zinātniskais redaktors, portālu www.uzdevumi.lv materiālu autors un konsultants un http://www.yaklass.ru (Maskava, Krievija) ķīmijas sadaļas metodiķis, ir Latvijas Ķīmijas skolotāju asociācijas līdzdibinātājs, ilgus gadus bija LĶSA valdes loceklis. M. Gorskis ir arī 166 zinātnisko un metodisko publikāciju autors un līdzautors.

Nodarbību mērķis ir sagatavot ieinteresētos valsts vidusskolēnus studiju uzsākšanai un sekmīgai turpināšanai RTU, kā arī palīdzēt sagatavoties valsts centralizētajam eksāmenam ķīmijā.

Paredzētas divdesmit četras nodarbības katra trīs stundu apjomā, kurās apskatīs ķīmijas pamatkursa izpratnei un apgūšanai nepieciešamās tēmas. Aplūkoto tēmu pilnīgai izpratnei un zināšanu nostiprināšanai skolēniem patstāvīgai risināšanai tiks piedāvāti tematiski uzdevumi. Uzdevumu risināšanas gaitas galvenie aspekti tiks analizēti nodarbību laikā

 

 

Nodarbību plāns 2021./2022. mācību gadā

 

 

Datums

1. nodarbības daļa

2. nodarbības daļa

3. nodarbības daļa

Uzdevumi patstāvīgam darbam

vietnē mans.kimijas-sk.lv u.c.

17:30-18:20

18:30-19:20

19:30-20:20

1.

29.10.

Atomu molekulu teorija. Atoma sastāvs. Ķīmisko elementu periodiskā tabula un atoma kodols. Izotopi. Radioaktivitāte. Kodolreakciju vienādojumi.

Organisko savienojumu uzbūves teorija. Funkcionālās grupas. Homologu rindas.

Ogļūdeņražu iedalījums.

Ogļūdeņražu izomērija.

Fizikālie lielumi. Fizikālo lielumu aprēķina formulas.

Gāzveida vielas blīvums un relatīvais blīvums. Gāzveida vielas tilpuma (n.a.) un masas aprēķināšana.

 

2.

05.11.

Ķīmisko elementu periodiskā tabula un atoma kodola elektronapvalka uzbūve.

Alifātisko ogļūdeņražu nomenklatūra.

Vielas daudzums. Vielas daudzuma aprēķināšana.

 

3.

12.11.

Ķīmisko elementu elektronegativitāte. Ķīmiskā saite. Ķīmisko saišu veidi.

Alifātisko piesātināto un nepiesātināto ogļūdeņražu ķīmisko īpašību salīdzinājums.

Ķīmiskā elementa un vielas sastāvdaļas masas daļa.

 

4.

19.11.

Vielas agregātstāvoklis. Kristālrežģa veidi.

Alifātisko piesātināto un nepiesātināto ogļūdeņražu ķīmisko īpašību salīdzinājums.

Vielas molekulārās formulas aprēķināšana pēc masas daļām.

 

5.

26.11.

Ķīmisko elementu vērtība. Oksidēšanas pakāpe.

Cikloalkāni.

Vielas (kristālhidrāta) ķīmiskās formulas aprēķināšana pēc analīzes rezultātiem.

 

6.

03.12.

Oksidēšanas reducēšanas reakcijas.

Benzola homologu rindas aromātiskie ogļūdeņraži. Stirols.

Organiskas vielas ķīmiskās formulas aprēķināšana pēc analīzes rezultātiem.

 

7.

10.12.

Dispersās sistēmas. Šķīdumi.

Vienvērtīgie piesātinātie spirti.

Aprēķini par šķīduma ar zināmu koncentrāciju pagatavošanu.

 

8.

17.12.

Neelektrolīti un elektrolīti. Elektrolītiskā disociācija. Disociācijas pakāpe.

Daudzvērtīgie spirti.

Aprēķini par šķīduma ar zināmu vielas masas daļu pagatavošanu.

 

9.

07.01.

Jonu vienādojumi. Apmaiņas reakcijas starp elektrolītiu šķīdumiem.

Fenoli.

Vielas daudzuma aprēķināšana, ja viela ir dispersās sistēmas sastāvdaļa.

 

10.

14.01.

Šķīduma vides pH. Sāļu hidrolīze.

Aldehīdi.

Ar šķīduma vidi saistīti aprēķini.

 

11.

21.01.

Elektrolīze.

Karbonskābes. Piesātinātās vienvērtīgas karbonskābes.

Vienkāršākie aprēķini pēc ķīmisko reakciju vienādojumiem.

 

12.

28.01.

Ķīmisko reakciju iedalījums.

Citu homologu rindu karbonskābes.

Kombinētie uzdevumi par aprēķiniem pēc ķīmisko reakciju vienādojumiem.

 

13.

04.02.

Ķīmiskās reakcijas enerģētiskā diagramma.

Ķīmiskās reakcijas siltumefekts. Entalpija.

Esteri.

Kombinētie uzdevumi par aprēķiniem pēc ķīmisko reakciju vienādojumiem.

 

14.

11.02.

Ķīmiskās reakcijas ātrums.

Tauki. Detergenti.

Termoķīmiskie vienādojumi.

Aprēķini pēc termoķīmiskiem vienādojumiem.

 

15.

18.02.

Ķīmiskais līdzsvars.

Monosaharīdi (glikoze) un disaharīdi (saharoze).

Vielas ķīmiskās formulas noteikšana, veicot aprēķinu pēc reakcijas vienādojuma.

 

16.

25.02.

Metāli. Metālu korozija.

Polisaharīdi: ciete un celuloze.

Ar vielas šķīdību saistītie aprēķini.

 

17.

04.03.

Nemetāli.

Amīni.

Aprēķini pēc reakcijas vienādojuma, ja viena no reaģējošām vielām ir pārākumā.

 

18.

11.03.

Oksīdi.

Aminoskābes. Olbaltumvielas.

Aprēķini, kas saistīti ar vielas praktisko iznākumu.

 

19.

01.04.

Skābes.

Lielmolekulārie savienojumi.

Aprēķini pēc stehiometriskām shēmām.

 

20.

08.04.

Bāzes un amfotērie hidroksīdi.

Ķīmisko reakciju iedalījums organiskajā ķīmijā.

Aprēķinu veikšana, ja reakcijā piedalās vielu maisījums.

 

21.

22.04.

Sāļi.

Organisko savienojumu savstarpējā saikne.

Aprēķini gravimetrijā (piemēri).

 

22.

29.04.

Neorganisko un organisko vielu savstarpējā saikne.

Aprēķini volumetrijā (piemēri).

 

23.

06.05.

Neorganisko un organisko vielu pierādīšanas reakcijas.

Uzdevumi, kas ir saistīti ar pētniecisko darbību (iespējams saturs, piemēri).

 

24.

13.05.

Kā gatavoties eksāmenam. Centralizētā eksāmena ķīmijā struktūra un īpatnības.

 

 

Programmā (pēc klausītāju pieprasījuma un vajadzības) var būt nelielas izmaiņas.

 

Papildu informācija par sagatavošanas kursiem ķīmijā:

RTU MLĶ fakultātes dekāna vietniece administratīvā darbā

asoc.prof. Inna Juhņeviča

Paula Valdena iela 3/7-268, Rīga, LV-1048

Tālruņi: 29175634

E-pasts: