Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Parādīt izvēlni
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte

Sagatavošanas kursi ķīmijā vidusskolēniem

Sagatavošanas kursi ķīmijā vidusskolēniem

RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte organizē sagatavošanas kursus ķīmijā. Nodarbību mērķis ir sagatavot ieinteresētos valsts vidusskolēnus  studiju uzsākšanai un sekmīgai turpināšanai RTU, kā arī palīdzēt sagatavoties valsts centralizētajam eksāmenam ķīmijā.

Paredzētas divpadsmit nodarbības katra četru akadēmisko stundu apjomā, kurās apskatīs ķīmijas pamatkursa izpratnei un apgūšanai nepieciešamās tēmas. Aplūkoto tēmu pilnīgai izpratnei un zināšanu nostiprināšanai skolēniem patstāvīgai risināšanai tiks piedāvāti tematiski uzdevumi, atbildes uz kuriem vajadzēs nosūtīt pasniedzējam elektroniskā veidā. Uzdevumu risināšanas gaitas galvenie aspekti tiks analizēti nodarbību laikā.

Kursi notiks no 14.10.2017. līdz 28.04.2018., sestdienās no plkst. 10.15 līdz 14.45. Starpbrīdis no plkst. 11.50 līdz 12.15 un no plkst. 13.15 līdz 13.25.

Nodarbības notiks RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē, P. Valdena ielā 3, (Ķīpsalā), 272. auditorijā.

Vidusskolēnu sagatavošanas kursi ķīmijā nodarbību plāns

Datums

Nodarbības tēma

14.10.2017.

1. nodarbība 

Atomu uzbūve. Izotopi. Ķīmisko elementu periodiskā sistēma: periodiskais likums; atoma kodola lādiņš un elementu kārtas skaitlis; elektronu izvietojums pa enerģētiskajiem līmeņiem; elementu oksidācijas pakāpes un vērtības izskaidrojums no atomu uzbūves teorijas viedokļa.

Nodarbību vadīs RTU MLĶF prof. Ērika Bizdēna

21.10.2017.

Uzdevumi patstāvīgai risināšanai

28.10.2017.

2. nodarbība  

Elementu vērtības un oksidācijas pakāpes noteikšana pēc formulām un formulu sastādīšana pēc elementu oksidācijas pakāpes un vērtības. Atomu masa. Relatīvā atommasa, Atommasas vienība. Vielas daudzums molos. Molmasa, moltilpums. Avogadro skaitlis. Aprēķini.

Lekciju vadīs RTU MLĶF prof. Ērika Bizdēna

04.11.2017.

Uzdevumi patstāvīgai risināšanai

11.11.2017.

3. nodarbība  

Svarīgākās neorganisko savienojumu klases (oksīdi, hidroksīdi, skābes, sāļi).

Lekciju vadīs RTU MLĶF asoc. prof.  Nelli Batenko

18.11.2017.

Uzdevumi patstāvīgai risināšanai

25.11.2017.

4. nodarbība

Ķīmisko reakciju veidi un vienādojumi. Aprēķini pēc vienādojumiem.

Nodarbību vadīs RTU MLĶF prof. Ērika Bizdēna

02.12.2017.

Uzdevumi patstāvīgai risināšanai

09.12.2017.

5. nodarbība 

Neorganisko vielu savstarpējas reakcijas, hidrolīze, disociācija, pH, pOH vērtības.

Lekciju vadīs RTU MLĶF asoc. prof.  Nelli Batenko

 

16.12.2017.

Uzdevumi patstāvīgai risināšanai

 

06.01.2018.

6. nodarbība  

Šķīdumu sastāvi, sastāvu izteikšanas veidi. Oksidēšanās- reducēšanās reakcijas.

Nodarbību vadīs RTU MLĶF prof. Svetlana Čornaja

 

13.01.2018.

Uzdevumi patstāvīgai risināšanai

20.01.2018.

7. nodarbība 

Elektrolīze, likumi, uzdevumi. Korozija, galvaniskie elementi.

Nodarbību vadīs RTU MLĶF prof. Svetlana Čornaja

 

27.01.2018.

Uzdevumi patstāvīgai risināšanai

03.02.2018.

8. nodarbība  

Ķīmiskais līdzsvars. Ķīmiskā kinētika.

Nodarbību vadīs RTU MLĶF prof. Svetlana Čornaja

 

10.02.2018.

Uzdevumi patstāvīgai risināšanai

17.02.2018.

9. nodarbība 

Uzdevumu rēķināšana par iepriekšējam tēmām

Nodarbību vadīs RTU MLĶF prof. Ērika Bizdēna

 

24.02.2018.

Uzdevumi patstāvīgai risināšanai

03.03.2018.

10. nodarbība 

Ievads organiskajā ķīmijā. Organisko savienojumu klasifikācija un nomenklatūra. Ķīmiskās formulas un ķīmiskās saites.

Nodarbību vadīs RTU MLĶF asoc. prof. Māra Plotniece

10.03.2018.

Uzdevumi patstāvīgai risināšanai

17.03.2018.

11. nodarbība

Ogļūdeņraži (alkāni, alkēni, alkēnialkadiēni, alkīni; iegūšana, ķīmiskās īpašības).

Nodarbību vadīs RTU MLĶF asoc. prof. Māra Plotniece

24.03.2018.

12. nodarbība

Ogļūdeņraži (cikloalkāni, arēni; iegūšana, ķīmiskās īpašības).

Nodarbību vadīs RTU MLĶF asoc. prof. Māra Plotniece

31.03.2018. Uzdevumi patstāvīgai risināšanai

07.04.2018.

13. nodarbība

Spirti, fenoli, karbonilsavienojumi, amīni (iegūšana, ķīmiskās īpašības).

Nodarbību vadīs RTU MLĶF asoc. prof. Māra Plotniece

14.04.2018.

Uzdevumi patstāvīgai risināšanai

28.04.2018.

14. nodarbība

Karbonskabes, to atvasinājumi (iegūšana, ķīmiskās īpašības).

Nodarbību vadīs RTU MLĶF asoc. prof. Māra Plotniece

Iepazīsti augstskolas vidi un studentu dzīvi – no plkst. 13.25

Ekskursiju vadīs RTU MLĶF asoc. prof. Inna Juhņeviča

Kursu dalības maksa vidusskolēniem – 60 EUR, pirmajā nodarbībā jāiesniedz parakstīts iesniegums (aizpildīt uz vietas).

Dalības maksa ar norādi «Par sagatavošanas kursiem ķīmijā» ir jāveic uz kontu:

Rīgas Tehniskā universitāte
Reģistrācijas nr. 90000068977
Adrese: Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658
SEB banka UNLALV2X
Konts: LV45UNLA0050015395881

Veicot maksājumu norādiet: maksājuma mērķi, skolnieka vārdu, uzvārdu, personas kodu, gadījumā, ja skolnieka vietā maksā cita persona.

Papildu informācija par sagatavošanas kursiem ķīmijā:

RTU MLĶF dekāna vietniece administratīvā darbā
Asoc. prof. Inna Juhņeviča
Āzenes14/24-231, Rīga, LV-1048,
+371 29175634 +371 67089117