Dabaszinātņu un tehnoloģiju fakultāte
Parādīt izvēlni
Dabaszinātņu un tehnoloģiju fakultāte

Lekciju saraksts

Pieejams 2. kursa dalījums grupās.

Neskaidrību gadījumā rakstiet

1. kurss
 
 
2. kurss
3. kurss
 

 

 
4. kurss

 

 
Maģistri
Maģistri tehnologi

Par izvēles priekšmetiem, kuri nav sarakstā, interesēties profilējošās katedrās.
 

 
Maģistri ķīmiķi

 Par izvēles priekšmetiem, kuri nav sarakstā, interesēties profilējošās katedrās.

 
Maģistri materiālzinātne
Par izvēles priekšmetiem, kuri nav sarakstā, interesēties profilējošās katedrās.
 
Maģistri nanomateriāli

  Par izvēles priekšmetiem, kuri nav sarakstā, interesēties profilējošās katedrās.