Dabaszinātņu un tehnoloģiju fakultāte
Parādīt izvēlni
Dabaszinātņu un tehnoloģiju fakultāte

Konferences

Konferences

Ikgadējā Rīgas Tehniskās universitātes 62. Starptautiskā zinātniskā konference “Materiālzinātne un lietišķā ķīmija” (MSAC) notiks 2023. gada 6. oktobrī, Rīgā, RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē, Paula Valdena ielā 3.

Recenzēti konferences raksti tiks publicēti Trans Tech Publications tiešsaistes piekļuves žurnālā “Key Engineering Materials” un iekļauti SCOPUS, ISI Web of Science, EBSCO, ProQuest un citās datubāzēs. Žurnāls aptver plaša spektra tematus, kas saistīti ar jaunu materiālu un to sintēžu izstrādi, izpēti, apstrādi un modelēšanu. Raksta garums 5-6 lapaspuses, iekļaujot attēlus, tabulas un atsauces, A4 formāts.

Konferences darba valoda latviešu un angļu. Dalības formas – mutiskā prezentācija, stenda referāts, neklātienes dalība ar stenda referātu, studentu runas konkurss.

Konferences mājaslapa

 

 

Konference ietver, bet neaprobežojas ar sekojošām tēmām:

  • Funkcionālā keramika;
  • Polimēri un kompozītmateriāli;
  • Biomateriāli;
  • Ārstniecības vielu ķīmija un tehnoloģija;
  • Biotehnoloģija;
  • Atjaunojamo degvielu tehnoloģijas;
  • Materiāli un tehnoloģijas opto- un mikroelektronikai;
  • Būvniecības materiālu ķīmija un tehnoloģija;
  • Tekstila un apģērbu tehnoloģija.
 

Konferences mājaslapa: http://msac.rtu.lv/