Dabaszinātņu un tehnoloģiju fakultāte
Parādīt izvēlni
Dabaszinātņu un tehnoloģiju fakultāte

Galda spēle «Ķīmiskie elementi»

Galda spēle «Ķīmiskie elementi»

Galda spēle ķīmijā 8.–12. klases skolēniem ir izstrādāta, lai palīdzētu iemācīt un/vai nostiprināt zināšanas par ķīmiskajiem elementiem un to īpašībām, rast asociācijas ar tiem, sekmējot skolēnu izaugsmi un palīdzot sasniegt labākus rezultātus ķīmijas mācību priekšmeta tālākā satura apguvē.

Spēles komplektā ir 36 kartītes. Katra no tām ietver informāciju par kādu ķīmisko elementu – uz vienas kartītes puses ir ķīmiskā elementa simbols un asociatīvs zīmējums, uz otras – 18 jautājumi par ķīmisko elementu (oksidēšanas pakāpe, raksturīgā vērtība u. tml.). Uz katras kartītes ir QR kods, kas aizved uz ķīmisko elementu periodisko tabulu (ĶEPT), kur atrodama informācija, kas palīdzēs atbildēt uz jautājumiem.

Uz spēles iepakojuma ir QR kods, kas aizved uz spēles noteikumiem.
 
Ķīmijas spēli bakalaura darbā izstrādājusi RTU Arhitektūras un dizaina institūta (ADI) studiju programmas «Materiālu tehnoloģija un dizains» 4. kursa studente Olga Čerņavska, par piemēru izmantojot RTU Dabaszinātņu un tehnoloģijas fakultātes docenta Dr. paed. Mihaila Gorska ķīmisko elementu apguves metodiku. Bakalaura darba vadītāja – RTU ADI docente Dr. sc. ing. Ilze Gudro.

Spēles noteikumi (.pdf)

Ķīmisko elementu periodiskā tabula (ĶEPT) (.pdf)