Dabaszinātņu un tehnoloģiju fakultāte
Parādīt izvēlni
Dabaszinātņu un tehnoloģiju fakultāte

Vides inženierija

Akadēmiskā maģistra studiju programma “Vides inženierija” ir vērsta uz vides aizsardzības speciālistu ar padziļinātām zināšanām inženiertehniskos jautājumos sagatavošanu darbam dažādu nozaru uzņēmumos, zinātniskajās un valsts pārvaldes institūcijās. Maģistra studiju programmas mērķis ir sagatavot plaša profila un augstas kvalifikācijas speciālistus ar integrētu otrā līmeņa akadēmisko izglītību un sistēmisku domāšanu un padziļinātu izpratni, kas ir ne tikai spējīgi sekot vides tehnoloģiju evolūcijai un sekmīgi piedalīties videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešanā, bet arī nodrošināt šo tehnoloģiju attīstību ar augstu pievienoto vērtību.

Izveidotā studiju programma ir labi apvienojama ar studentu iepriekšējo citu nozaru inženiertehnisku izglītību, jo sniedz integrētās zināšanas par dažādu nozaru un procesu ietekmes uz vidi vērtējumu un vides slodzes samazināšanu. Studijas maģistrantūrā ir apvienojamas ar darbu, jo lekcijas notiek vakaros.

Vides inženierijas maģistrantūras programmā ir pieejamas budžeta vietas.

VASSI jau vairākus gadus sadarbojas ar Viļņas Ģedimina tehnisko universitāti (VGTU) Lietuvā. Kopš 2011. gada RTU un VGTU kopīgi īsteno maģistra līmeņa studiju programmu «Vides inženierija». Maģistrantūras studentiem pēdējā semestrī ir iespēja doties apmaiņas studijās uz Viļņu un aizstāvēt savu maģistra darbu paralēli gan Latvijā, gan Lietuvā, tā iegūstot divus maģistra diplomus no abu valstu augstskolām