Sistēmas paziņojums

Kļūda! Nepareizs ID.

Studiju programmas

2020./2021. akadēmiskā gada uzņemšanas plāns

Studiju programmas nosaukums:
Studiju veids:
Studiju forma:
Studiju uzsākšana:
Ir pieejamas budžeta vietas
- Ir pieejamas budžeta vietas
Filtrēt
Atcelt filtru
Arhitektūras fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa semestrī Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās bakalaura studijas:
Arhitektūra 40 € 1 975 - - Rīga
Profesionālās maģistra studijas:
Arhitektūra 37 € 2 975 - - Rīga
Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa semestrī Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība:
Būvdarbu vadīšana 25 € 1 275 € 1 150 € 1 150 Daugavpils, Liepāja
Būvniecība - € 1 500 € 900 - Rīga, Liepāja, Ventspils
Profesionālās bakalaura studijas:
Būvniecība 130 € 1 500 € 900 - Rīga, Daugavpils, Liepāja
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija 45 € 1 500 € 900 € 1 150 Rīga, Daugavpils, Liepāja
Transportbūves 65 € 1 500 € 900 - Rīga
Ģeomātika 15 € 1 500 € 900 - Rīga
Akadēmiskās maģistra studijas:
Inovatīva ceļu un tiltu inženierija 5 € 2 000 - - Rīga
Inovatīvie risinājumi ģeomātikā 5 € 2 000 - - Rīga
Profesionālās maģistra studijas:
Būvniecība 140 € 2 050 € 1 150 - Rīga
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija 43 € 2 050 - - Rīga
Transportbūves 58 € 2 050 € 1 150 - Rīga
Ģeomātika 40 € 2 050 € 1 150 - Rīga
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa semestrī Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība:
Datorsistēmas 34 € 1 200 - - Rīga, Cēsis, Liepāja
Akadēmiskās bakalaura studijas:
Automātika un datortehnika 90 € 1 350 - - Rīga, Daugavpils
Datorsistēmas 144 € 1 200 - - Rīga, Daugavpils, Ventspils
Informācijas tehnoloģija 142 € 1 200 - - Rīga, Daugavpils
Intelektuālas robotizētas sistēmas 18 € 1 200 - - Rīga
Profesionālās bakalaura studijas:
Datorsistēmas 20 € 1 200 - - Rīga
Finanšu inženierija 24 € 1 200 - - Rīga, Ventspils
Finanšu pārvaldības informācijas sistēmas (kopīga programma ar Banku augstskolu) - € 1 400 - - Rīga
Akadēmiskās maģistra studijas:
Automātika un datortehnika 12 € 1 950 - - Rīga
Biznesa informātika - € 1 250 - € 1 000 Rīga
Datorsistēmas 32 € 1 750 - - Rīga
Finanšu inženiermatemātika 13 € 1 750 - - Rīga
Informācijas tehnoloģija 28 € 1 750 - - Rīga
Intelektuālas robotizētas sistēmas 8 € 1 750 - - Rīga
Loģistikas sistēmu un piegādes ķēdes vadība - € 1 750 - - Rīga
Profesionālās maģistra studijas:
Automātika un datortehnika 9 € 1 950 - - Rīga
Datorsistēmas 50 € 1 750 - € 1 500 Rīga
Informācijas tehnoloģija 64 € 1 750 - - Rīga
Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa semestrī Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās bakalaura studijas:
Elektronika un mobilie sakari 55 € 1 350 € 800 - Rīga, Daugavpils, Ventspils
Telekomunikācijas 147 € 1 350 - - Rīga, Daugavpils, Liepāja, Ventspils
Profesionālās bakalaura studijas:
Transporta elektronika un telemātika 25 € 1 350 - € 800 Rīga
Akadēmiskās maģistra studijas:
Elektronika - € 1 950 - - Rīga
Telekomunikācijas 60 € 1 950 - - Rīga
Profesionālās maģistra studijas:
Transporta elektronika un telemātika 20 € 1 950 - - Rīga
Viedās elektroniskās sistēmas 25 € 1 950 € 1 000 - Rīga
Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa semestrī Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība:
Enerģētika un elektrotehnika 5 € 1 350 - - Rīga
Akadēmiskās bakalaura studijas:
Enerģētika un elektrotehnika 107 € 1 350 € 800 € 800 Rīga, Cēsis, Daugavpils, Liepāja, Ventspils
Vides zinātne 35 € 1 500 - - Rīga, Cēsis, Ventspils
Profesionālās bakalaura studijas:
Adaptronika 25 € 1 350 - - Rīga, Ventspils
Elektrotehnoloģiju datorvadība 66 € 1 350 € 800 € 800 Rīga, Cēsis, Daugavpils, Liepāja
Akadēmiskās maģistra studijas:
Elektrotehnoloģiju datorvadība - € 1 950 - - Rīga
Enerģētika un elektrotehnika 25 € 1 950 - - Rīga
Vides zinātne 30 € 2 200 - - Rīga
Profesionālās maģistra studijas:
Elektrotehnoloģiju datorvadība 80 € 1 950 € 1 000 - Rīga
Otrā līmeņa profesionālā augstākā (inženiera) izglītība:
Enerģētika un elektrotehnika 31 € 1 950 - - Rīga
E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa semestrī Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Profesionālās bakalaura studijas:
Tehniskā tulkošana 5 € 800 - - Rīga
Akadēmiskās maģistra studijas:
Digitālās humanitārās zinātnes 36 € 1 400 - - Rīga
E-studiju tehnoloģijas 10 € 1 750 - - Rīga
Profesionālās maģistra studijas:
Tehniskā tulkošana 6 € 1 200 - - Rīga
Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa semestrī Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība:
Cilvēku resursu vadīšana - € 800 € 550 € 650 Rīga, Ventspils
Nekustamā īpašuma pārvaldība 2 € 825 € 550 - Rīga
Uzņēmējdarbība un vadīšana 14 € 800 € 550 € 650 Rīga, Cēsis, Daugavpils, Liepāja
Akadēmiskās bakalaura studijas:
Ekonomika 20 € 875 € 600 - Rīga
Radošās industrijas (kopīga programma ar Latvijas Kultūras akadēmiju) 10 € 1 050 - - Rīga
Uzņēmējdarbība un vadīšana 15 € 875 € 600 € 675 Rīga, Cēsis
Profesionālās bakalaura studijas:
Cilvēku resursu vadīšana 3 € 875 € 600 € 675 Rīga
Drošības inženierija 15 € 1 175 - - Rīga
Muitas un nodokļu administrēšana 29 € 1 175 € 600 - Rīga
Nekustamā īpašuma pārvaldība 36 € 875 € 600 - Rīga
Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija 13 € 1 075 - - Rīga, Liepāja
Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana 5 € 875 - - Rīga
Uzņēmējdarbība un vadīšana 30 € 875 € 600 - Rīga, Liepāja
Uzņēmējdarbības loģistika 7 € 875 € 600 - Rīga
Visaptverošā kvalitātes vadība 27 € 1 075 € 600 - Rīga
Akadēmiskās maģistra studijas:
Ekonomika 17 € 1 025 - - Rīga
Ražošanas inženierzinības un vadība 15 € 1 200 - - Rīga
Uzņēmējdarbība un vadīšana 18 € 1 025 - - Rīga
Uzņēmējdarbības finanses - € 1 025 - - Rīga
Profesionālās maģistra studijas:
Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana 28 € 1 025 € 700 - Rīga
Darba aizsardzība - - € 875 - Rīga
Inovācijas un uzņēmējdarbība - € 1 350 - € 1 350 Rīga
Līderība un vadība 60 € 1 025 € 700 - Rīga
Muitas un nodokļu administrēšana 99 € 1 200 € 700 - Rīga
Pilsētu un reģionu inženierekonomika 66 € 1 025 € 700 - Rīga
Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana 28 € 1 025 - - Rīga
Visaptverošā kvalitātes vadība 21 € 1 025 - € 820 Rīga
Otrā līmeņa profesionālā augstākā (inženiera) izglītība:
Ugunsdrošība un civilā aizsardzība 20 € 1 175 - - Rīga
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa semestrī Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās bakalaura studijas:
Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve 47 € 1 350 - - Rīga, Daugavpils, Liepāja, Ventspils
Profesionālās bakalaura studijas:
Automobiļu transports 58 € 1 350 € 800 - Rīga, Daugavpils, Ventspils
Aviācijas transports 70 € 1 350 - - Rīga
Dzelzceļa elektrosistēmas 10 € 1 350 € 800 € 800 Rīga, Daugavpils
Dzelzceļa transports 35 € 1 350 € 800 € 800 Rīga, Daugavpils
Industriālais dizains 20 € 1 350 - - Rīga
Mašīnu un aparātu būvniecība 36 € 1 350 € 800 - Rīga, Daugavpils, Liepāja
Medicīnas inženierija un fizika 40 € 1 350 - - Rīga
Mehatronika 52 € 1 350 - - Rīga, Daugavpils, Liepāja
Siltumenerģētika un siltumtehnika 24 € 1 350 € 800 - Rīga, Daugavpils, Liepāja
Transporta sistēmu inženierija 36 € 1 350 - - Rīga
Akadēmiskās maģistra studijas:
Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve 15 € 1 950 - - Rīga
Ražošanas tehnoloģija 12 € 1 950 € 1 200 - Rīga
Profesionālās maģistra studijas:
Automobiļu transports 48 € 1 950 - - Rīga
Aviācijas transports 50 € 1 950 - - Rīga
Dzelzceļa elektrosistēmas 18 € 1 950 € 1 200 - Rīga
Dzelzceļa transports 24 € 1 950 € 1 200 - Rīga
Medicīnas inženierija un fizika 30 € 1 950 - - Rīga
Nanoinženierija 9 € 1 950 - - Rīga
Siltumenerģētika un siltumtehnika 20 € 1 950 € 1 200 - Rīga
Transporta sistēmu inženierija 50 € 1 950 - - Rīga
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa semestrī Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās bakalaura studijas:
Materiālzinātnes 15 € 1 300 - - Rīga
Ķīmija 13 € 1 450 - - Rīga
Ķīmijas tehnoloģija 65 € 1 300 - - Rīga
Profesionālās bakalaura studijas:
Apģērbu un tekstila tehnoloģija 35 € 1 400 - - Rīga, Liepāja
Materiālu tehnoloģija un dizains 51 € 1 400 - - Rīga, Cēsis
Akadēmiskās maģistra studijas:
Lietišķā ķīmija 5 € 2 150 - - Rīga
Materiālu nanotehnoloģijas 5 € 1 925 - - Rīga
Materiālzinātnes 7 € 1 925 - - Rīga
Ķīmijas tehnoloģija 16 € 1 925 - - Rīga
Profesionālās maģistra studijas:
Apģērbu un tekstila tehnoloģija 26 € 2 050 - - Rīga
Materiālu dizains un tehnoloģija 24 € 2 050 - - Rīga
Rīgas Biznesa skola
Studiju programma Kopējais budžeta vietu skaits* Maksa semestrī Studiju uzsākšana**
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Akadēmiskās bakalaura studijas:
Datorzinātne un organizāciju tehnoloģijas - € 1 995 - - Rīga
Vadīšana starptautiskos uzņēmumos - € 2 095 - - Rīga
Profesionālās maģistra studijas:
Uzņēmumu un organizāciju vadīšana - € 9 550 - € 1 910 Rīga

* Budžeta vietu kvotu sadalījumu pa studiju uzsākšanas vietām lūdzam skatīt pie programmas apraksta!

** Studiju uzsākšana var būt kādā no norādītām vietām, detalizētu informāciju var iegūt programmas aprakstā vai Uzņemšanas komisijā!

Buklets «RTU pamatstudiju programmas 2020/2021»

Buklets «RTU maģistra līmeņa studijas 2019/2020»

Studiju programmu reģistrā ir pieejama informācija par programmu akreditāciju, uzņemšanas nosacījumiem, vērtēšanas kārtību, studiju ilgumu, nepieciešamajiem kredītpunktiem, kā arī norādītas iespējamās absolventu profesijas.

_