E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība

.
.
E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība

Studiju programma sagatavo speciālistus ar spēju radīt konkurētspējīgus produktus zināšanu pārvaldībā, mobilajās un sadarbības tehnoloģijās, kā arī e-produktu un pakalpojumu jomā. Tās ietvaros apgūsi prasmi veikt starptautiski nozīmīgus pētījumus, kā arī ierosināt un vadīt dažāda mēroga projektus. Zinātnes doktora (Ph. D.) grāds pavērs karjeras izaugsmes iespējas pētniecības un akadēmiskajā vidē, kā arī industrijā.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte
Programmas veids un līmenis
Doktora studijas
Studiju virziens
Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
1 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu, Angļu
Programmas direktors
Atis Kapenieks, Doktors, Asociētais profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Zinātnes doktora grāds zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) inženierzinātnēs un tehnoloģijās vai sociālajās zinātnēs / –
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
inženierzinātņu vai dabas zinātņu maģistrs
Maksa gadā
€ 7 700 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
192
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 4 gadi
Mērķis

Attīstīt starpdisciplinārus pētījumus tehnoloģiju un izglītības zinātnēs, tādējādi attīstot starptautiska līmeņa pētniecību e-studiju jomā. Apgūt esošas un radīt jaunas pētniecības metodes e-studijām un radniecīgām jomām. Sagatavot augstākās
kvalifikācijas speciālistus lielu un sarežģītu projektu izstrādei un darbam augstskolās atbilstoši rītdienas zināšanu ekonomikas vajadzībām.

Uzdevumi

Veikt pētījumus situācijās, kurās organizācijas izmanto informācijas sistēmas savu mērķu sasniegšanai, īpaši mācību mērķu un cilvēkresursu attīstības mērķu sasniegšanai.
Izstrādāt un pārbaudīt teorijas un modeļus, kas apraksta procesus e-studiju attīstības un lietošanas jomā.
Veikt pētījumus ar mērķi radīt jaunas informācijas sistēmas un metodes e-studiju tehnoloģiju jomā.
Analizēt zinātnisko literatūru e-studiju pētījumu un radniecīgās zinātņu nozarēs. Precizēt pētījumu uzdevumus ņemot vērā citu pētnieku darbus.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Absolventi spēs radīt konkurētspējīgus produktus zināšanu pārvaldībā, mobilajās un
sadarbības tehnoloģijās, e-produktu un pakalpojumu jomā, kas paredzēti
zināšanu ekonomikas uzņēmumu efektivitātes paaugstināšanai, pilnā mērā
izmantojot tehnoloģiju un zināšanu sabiedrības organizāciju iespējas, kā
arī starpdisciplināro pētījumu rezultātus.
Spēs ierosināt un sagatavot nacionālus un starptautiskus
eStudiju pētījumu un attīstības projektus un veikt šādu
projektu vai to daļu vadīšanu.

Karjera

Speciālisti ir sagatavoti darbam augstākās izglītības institūcijās, valsts pārvaldes iestādēs un zinātniskās pētniecības iestādēs Latvijā un ārzemēs.

Kontakti

Doktorantu studiju nodaļa:
+371 67089416; +371 67089854,

Studiju programmas šajā struktūrvienībā

Visas studiju programmas

Studijas