Projekts

.
.
Jaunu Sensoru un vadības Algoritmu izstrāde Viedo pilsēttehnoloģiju ielu Apgaismojuma Sistēmām (SAVAS)
Projekta publicitātes:
Projekta nosaukums: Jaunu Sensoru un vadības Algoritmu izstrāde Viedo pilsēttehnoloģiju ielu Apgaismojuma Sistēmām (SAVAS)
Projekta īsais nosaukums: SAVAS
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.1/18/A/115
RTU Projektu reģistra numurs: 4121/2019
Struktūrvienība: Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts
Projekta administrētājs: Projektu ieviešanas un koordinācijas nodaļa
Finansējošais fonds: ERAF, 1.1.1.1. “Praktiskas ievirzes pētījumi”
RTU loma projektā: vadošais partneris
Statuss: Īstenošanā
Projekta uzsākšanas datums: 01.07.2019.
Projekta noslēguma datums: 30.06.2022.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
Projekta zinātniskais vadītājs: Pēteris Apse-Apsītis
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Esmeralda Atroška
Projekta kopējais finansējums:
Projekta kopējais finansējums ir 648 468.02 EUR Projekta RTU daļas finansējums ir 384 995.99 EUR
Projekta kopsavilkums:

Projekta mērķis: veikt pētniecību, lai gūtu vairāk zināšanas un labāku izpratni par viedo pilsēttehnoloģiju ielu apgaismojuma sistēmu kvalitatīvo īpašību uzlabošanu, izstrādājot jaunus sensorus un vadības algoritmus, kas būs piemēroti izmantošanai LoRa tīklā, un nodrošinās apgaismojuma sistēmu energoefektivitātes un funkcionalitātes uzlabošanu.

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
Projekta galvenās aktivitātes:
1) Sistēmas arhitektūras izveide un eksperimentu nodrošināšana;
2) Jaunu kustības sensoru izstrāde, un citu sensoru testēšana LoRa tīklā;
3) Eksperimentālo pilotvietu sagatavošana, testēšanas darbi;
4) Pilotvietu ekseprimentālo datu iegūšana, apstrāde un analīze, jaunu vadības algoritmu izveide, kā arī rekomendāciju izstrāde ielu apgaismojuma sistēmu funkcionalitātes uzlabojumiem.
Sadarbības partneris:
  • SIA "Lattelecom"
  • SIA "Citintelly"
Publicēts RTU mājas lapā: 09.04.2019.

Universitāte

_