Projekts

.
.
Jaunu vadības metožu izstrāde siltumnīcu augu apgaismojuma sistēmām to enerģētisko un ekoloģisko parametru uzlabošanai (uMol)
Projekta publicitātes:
Projekta nosaukums: Jaunu vadības metožu izstrāde siltumnīcu augu apgaismojuma sistēmām to enerģētisko un ekoloģisko parametru uzlabošanai (uMol)
Projekta īsais nosaukums: uMol
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.1/16/A/261
RTU Projektu reģistra numurs: 2541/2017
Struktūrvienība: Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts
Projekta administrētājs: Projektu ieviešanas un koordinācijas nodaļa
Finansējošais fonds: ERAF, 1.1.1.1. “Praktiskas ievirzes pētījumi”
RTU loma projektā: vadošais partneris
Statuss: Noslēdzies
Projekta uzsākšanas datums: 01.03.2017.
Projekta noslēguma datums: 29.02.2020.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
Projekta zinātniskais vadītājs: Pēteris Apse-Apsītis
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Esmeralda Atroška
Projekta kopējais finansējums:
599 604.21 EUR, t.sk ERAF un valsts līdzfinansējums 509 663.58 EUR
Projekta kopsavilkums:
Projekta ietvaros tiks izstrādātas jaunas fotobioloģiskās vadības metodes esošiem ražošanas procesiem siltumnīcās, auditēšanas metodes enerģijas un ekoloģisko parametru efektivitātes novērtēšanai. Projekta gaitā tiks izstrādātas, praktiski realizētas un testētas arī jaunas mērīšanas un vadības sistēmu ierīces. Izmantojot jaunos Bio-Enerģētiskās Sistēmas algoritmus, kas tiks testēti un salīdzināti pie dažādiem apgaismojuma avotiem reālas siltumnīcas apstākļos, plānots iegūt elektroenerģijas ietaupījumus līdz 30%, vienlaicīgi nodrošinot to pašu augšanas ražību. Tiks pārbaudīts kā papildus apgaismojums ietekmē bioloģiski aktīvu vielu veidošanās intensitāti dārzeņos (tomātos, gurķos, salātos) dažādās sezonās.
Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
1. uMOL sistēmas koncepcijas detalizētas arhitektūras izstrāde.
2. Eksperimenta veikšanas vietas iekārtošana.
3. Mērījumu veikšana reālu siltumnīcu apstākļos.
4. uMOL sistēmas vadības sistēmas algoritmu izveide efektivitātes analīzes metodēm.
5. uMOL sistēmas mezglu un programmatūras optimizācija, algoritmu integrēšana vadības sistēmā, testēšana.
6. uMOL sistēmas mezglu izveide, testēšana un pirmo eksperimentu rezultātu analīze.
7. Dārzeņu ražas uzskaite, paraugu analīze.
8. Rekomendāciju izstrāde (balstoties uz Latvijas klimatiskajiem apstākļiem).
9. Zinātniskās publikācijas un rezultātu prezentēšana konferencēs, kongresos, simpozijos, publiskos semināros.
Sadarbības partneris:
  • Latvijas Lauksaimniecības universitāte
  • SIA Eltex
Projekta pirmā publicitāte: Lejupielādēt
Publicēts RTU mājas lapā: 06.04.2017.

Universitāte

_