Projekts

.
.
Inovatīvā pieeja maģistra programmu izveidei viedām pilsētām
Projekta nosaukums: Inovatīvā pieeja maģistra programmu izveidei viedām pilsētām
Projekta īsais nosaukums: SMARTCITY
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 598317-EPP-1-2018-1-BG-EPPKA2-CBHE-JP
RTU Projektu reģistra numurs: 3911
Struktūrvienība: Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts
Finansējošais fonds: ERASMUS+
RTU loma projektā: projekta partneris
Statuss: Īstenošanā
Projekta uzsākšanas datums: 15.10.2018.
Projekta noslēguma datums: 14.10.2021.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Eiropas Komisijas EACEA
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Anatolijs Zabašta
Projekta kopējais finansējums:
Projekta kopējais finansējums ir 976 159.00 EUR Projekta RTU daļas finansējums projektā 36 412.00 EUR
Projekta kopsavilkums:

Eiropas savienības dalībvalstu un kaimiņ reģionu partnervalstu augstākās izglītības programmu satura pilnveidošanas n izstrādes projektu ERASMUS plus KA 2 uzsaukuma projekta ”Inovatīvā pieeja maģistra programmu izveidei viedām pilsētām” (“SMARTCITY: Innovative Approach Towards a Master Program on Smart Cities Technologies”) ietvaros no 2. septembra uz diviem semestriem Rīgas Tehniskajā universitātē norisinājās apmācības 6 studentiem no Mongolijas. 

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
Projekta ietvaros ir paredzēti jaunu kursu un mācību līdzekļu un mācību plānu sastādīšana gan tikko izveidotiem kursiem, gan uzlabotiem kursiem. Projektā ir paredzēta arī studentu apmācība un mācībspēku stažēšanās partneru universitātēs.
Sadarbības partneris:
  • Sofijas Tehniskā universitāte
Publicēts RTU mājas lapā: 15.10.2018.

Universitāte

_