Projekts

.
.
Elektrisko, informācijas un materiālu tehnoloģiju izstrāde un izpēte zema ātruma rehabilitācijas transportlīdzekļiem personām ar īpašām vajadzībām
Projekta publicitātes:
Projekta nosaukums: Elektrisko, informācijas un materiālu tehnoloģiju izstrāde un izpēte zema ātruma rehabilitācijas transportlīdzekļiem personām ar īpašām vajadzībām
Projekta īsais nosaukums: -
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.1/16/A/147
RTU Projektu reģistra numurs: 2539/2017
Struktūrvienība: Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts
Projekta administrētājs: Projektu ieviešanas un koordinācijas nodaļa
Finansējošais fonds: ERAF, 1.1.1.1. “Praktiskas ievirzes pētījumi”
RTU loma projektā: vadošais partneris
Statuss: Noslēdzies
Projekta uzsākšanas datums: 01.03.2017.
Projekta noslēguma datums: 29.02.2020.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
Projekta zinātniskais vadītājs: Iļja Galkins
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Esmeralda Atroška
Projekta kopējais finansējums:
610 652.81 EUR
Projekta kopsavilkums:

Projekta mērķis – veikt pētniecību, lai gūtu vairāk zināšanu un labāku izpratni par ORT īpašību uzlabošanu, izstrādājot jaunas elektriskās, informācijas un materiālu tehnoloģijas, kas nodrošinās energoefektīvu asistējošo elektrisko piedziņu, adaptīvu vadības mezglu ar ratiņkrēsla lietotāja īpatnībām pielāgošanu un uzlabotus ekonomiski-tehniskus un ekspluatācijas rādītājus (svari, izmērus, saliekamību un cenu).

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
Izstrādāt un pilnveidot tehnoloģijas attīstot:
1) ORT zema ātruma energoefektīvu tiešu elektrisko piedziņu un tās elementus, ieskaitot lēngaitas motoru/ģeneratoru, divu virzienu tīkla-baterijas-motora/ģeneratora salāgošanas pārveidotāju, bateriju uzraudzības mezglu;
2) ORT un tā lietotāja adaptīvas mijiedarbības sistēmu;
3) ORT vieglu, saliekamu, drošu un viegli atkārtojamu nesošu konstrukciju.
Sadarbības partneris:
  • SIA "Tehniskā ortopēdija"
Projekta pirmā publicitāte: Lejupielādēt
Publicēts RTU mājas lapā: 06.04.2017.

Universitāte

_