Projekts

.
.
Autonomā biškopība
Projekta nosaukums: Autonomā biškopība
Projekta īsais nosaukums: MEDUS
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 17-00-A01620-000017
RTU Projektu reģistra numurs: 3470
Struktūrvienība: Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts
Finansējošais fonds: ELFLA - Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai
RTU loma projektā: vadošais partneris
Statuss: Noslēdzies
Projekta uzsākšanas datums: 01.02.2018.
Projekta noslēguma datums: 31.01.2020.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Lauku atbalsta dienests
Projekta zinātniskais vadītājs: Anatolijs Zabašta
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Nadežda Kuņicina
Projekta kopējais finansējums:
Projekta kopējais finansējums ir EUR 97 895.79.
Projekta kopsavilkums:

Biškopības darbs pašreiz balstās lielā mērā uz roku darbu, kas prasa regulārus bišu dravu apmeklējumus un bišu saimju apskates. Tomēr fiziskas apskates traucē bites un izraisa stresu, kas negatīvi ietekmē pilnībā visu produktu ražošanas klāstu – medus, putekšņu, bišu maizes un propolisa bišu saimes produktivitāti. Ražošanas veicināšanai ir ļoti svarīgi rast iespēju attālināta ienesuma intensitātes, lidošanas aktivitātes, bišu saimes spieta noskaņas un bišu saimes veselības stāvokļa noteikšanai. Ieviešot autonomo biškopību, varēs attālināti sekot līdzi stropa apstākļiem, piemēram, vai temperatūra nav kritiska. Ja saimē trūkst barība, tad to var laikus pamanīt un novērst. Šāda sistēma var palīdzēt izglābt ziemojošās bišu saimes, kā arī ietaupīt laiku un naudu ikdienas stropu apsekošanā. Pielietojums Bišu dravā notiekošo procesu attālinātā novērošana un kontrole ir pamatnosacījums efektīvai un resursu taupīgai biškopības ieviešanai praksē, kas ilgtermiņā ir gan pasaules, gan Latvijas biškopības industrijas mērķis. 

Projekta galvenais mērķis ir izstrādāt autonomās biškopības uzraudzības un kontroles sistēmu un aprobēt tās darbību reālajā vidē ar mērķi, palielināt biškopības nozares ražīgumu, samazināt biškopju saimniecību mazproduktīva darba apjomu un uzlabot bišu saimju uzturēšanas apstākļus.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
Plānotās projekta aktivitātes un rezultāti:
1. Autonomās biškopības sistēmas apraksts un scenāriju analīze.
2. Autonomas biškopības sistēmas koncepcija un arhitektūras apraksts.
3. Izstrādāti un izmēģināti monitoringa, kontroles un telemetrijas rīki un izmēģinājumi (sensori: temperatūras, mitruma, svara u.t.t., vārtejas).
4. Izstrādāta un izmēģināta elektroapgādes sistēma laboratorijas un lauku apstākļos.
Sadarbības partneris:
  • Meduspils SIA
  • Latvijas Interneta Asociācija
  • SIA MAZZY
  • Valters Brusbārdis
Publicēts RTU mājas lapā: 13.03.2019.

Universitāte