Projekti

Projekta nosaukums Vienošanās par projekta īstenošanu numurs Struktūrvienība Periods
Zinātņu maģistrs viedās, drošās un savstarpēji saistītās sistēmās 101083531 Rīgas Biznesa skola 01.10.2022 - 30.09.2026
Zināšanu un pētniecības kapacitātes stiprināšana noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas, finanšu tehnoloģiju un sektora analīzes jomās 5.2.1.1.i.0/1/23/I/CFLA/001 Rīgas Biznesa skola 25.07.2022 - 30.06.2026
Zināšanu trijstūris ekonomikai ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni 618109-EPP-1-2020-1-EL-EPPKA2-CBHE-JP Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts 15.11.2020 - 14.11.2023
Zināšanas par alternatīvo biomasu virzibā uz enerģētisko neatkarību un klimata mērķiem lzp-2022/1-0414 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu katedra 01.01.2023 - 31.12.2025
Ziemeļvalstu un Baltijas valstu simulācijas platforma ceļā uz maiņstrāvas / līdzstrāvas pārvades tīklu stabilitātes palielināšanu 105476-COSPACT Industriālās elektronikas, elektrotehnikas un enerģētikas institūts 01.10.2020 - 31.12.2024
Ziemeļvalstu un Baltijas valstu doktorantu un pētnieku mobilitātes tīkla izveide bioenerģijas jomā SV3-1503 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts 01.11.2020 - 30.10.2024
Zema blīvuma kompozītmateriāla iegūšana ar dzirksteļizlādes saķepināšanas metodi un to īpašību izpēte ZM-2023/10 Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts 07.03.2023 - 06.03.2024
Zema blīvuma kompozītmateriāla iegūšana ar dzirksteļizlādes saķepināšanas metodi un to īpašību izpēte ZM-2024/1 Materiālu un virsmas tehnoloģiju institūts 02.01.2024 - 31.12.2024
Zaļās tehnoloģijas risinājumi kuģa eko-efektivitātes paaugstināšanai Baltijas jūras vides ilgtspējībai un cilvēka veselības apdraudējuma samazināšanai 1.1.1.2./VIAA/3/19/477 Jūras inženierijas centrs 01.04.2020 - 31.03.2023
Zaļās skolas zaļai Eiropai 2022-1-NL01-KA220-SCH-000086740 Dizaina fabrika 01.09.2022 - 30.04.2025
Zāles piegādājošu 3D drukātu pamatņu stratēģija pārceļ implantus cilvēka ķermenim nākošajā personalizācijas līmenī 1.1.1.5/ERANET/18/01 Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts 31.07.2018 - 30.01.2021
Visaptverošs kaulu un muskuļu audu stāvokļa novērtējums, izmantojot kvantitatīvu ultraskaņu lzp-2021/1-0290 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts 03.01.2022 - 30.12.2024
Visaptverošas izglītības ekosistēmas izveide ilgtspējīgas attīstības mērķiem 2023-1-PL01-KA220-HED-000165127 Inženierekonomikas un vadības fakultāte 01.10.2023 - 30.09.2026
Virzība uz ilgtspējīgas aprites bioekonomiku Centrālās un Austrumeiropas valstīs 862699 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu katedra 01.10.2019 - 31.08.2022
Virtuālās tehnoloģijas STEM studiju programmām 2020-1-EE01- KA203-077970 Civilo ēku būvniecības katedra 01.11.2020 - 31.10.2022
Virsotnes kvarka un Higsa bozona pētījumi CMS eksperimentā, kristāla sintilatoru, CMS apakšdetektoru un daļiņu paātrinātāju tehnoloģiju attīstīšana lietišķam pielietojumam, sadarbībā ar CERN VPP-IZM-CERN-2020/1-0002 Augstas enerģijas daļiņu fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju centrs 06.10.2020 - 06.10.2022
Virsmu 3D tekstūras ietekme uz mikrocietības mērījumu precizitāti ZM-2024/24 Mehānikas un mašīnbūves institūts 02.01.2024 - 31.12.2024
Virsmas īpašību ietekmes uz slīdamību pa ledu pētījumi 1.1.1.1/16/A/129 Biomateriālu zinātniskās pētniecības laboratorija 01.04.2017 - 31.03.2020
Viens Eiropas grāda apzīmējums inženierzinātnēs - Ceļā uz sistēmu Eiropas inženierzinātņu izglītību 101114604 Starptautisko projektu nodaļa 01.03.2023 - 30.04.2024
Vienotu studiju kursu izveide sociālās drošības jomā 2020-1-SE01-KA203-078013 Darba un civilās aizsardzības institūts 01.09.2020 - 31.08.2023

Atlasīt projektus

Tika atrasti 578 projekti.

Jūsu meklēšanas kritēriji:

Universitāte