Projekti

Projekta nosaukums Vienošanās par projekta īstenošanu numurs Struktūrvienība Periods
Zināšanu trijstūris ekonomikai ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni 618109-EPP-1-2020-1-EL-EPPKA2-CBHE-JP Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts 15.11.2020 - 14.11.2023
Ziemeļvalstu un Baltijas valstu simulācijas platforma ceļā uz maiņstrāvas / līdzstrāvas pārvades tīklu stabilitātes palielināšanu 105476-COSPACT Enerģētikas institūts 01.10.2020 - 31.12.2023
Zāles piegādājošu 3D drukātu pamatņu stratēģija pārceļ implantus cilvēka ķermenim nākošajā personalizācijas līmenī 1.1.1.5/ERANET/18/01 Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts 31.07.2018 - 30.01.2021
Virtuālās tehnoloģijas STEM studiju programmām 2020-1-EE01- KA203-077970 Civilo ēku būvniecības katedra 01.11.2020 - 31.10.2022
Virsotnes kvarka un Higsa bozona pētījumi CMS eksperimentā, kristāla sintilatoru, CMS apakšdetektoru un daļiņu paātrinātāju tehnoloģiju attīstīšana lietišķam pielietojumam, sadarbībā ar CERN VPP-IZM-CERN-2020/1-0002 Augstas enerģijas daļiņu fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju 06.10.2020 - 06.10.2022
Virsmas īpašību ietekmes uz slīdamību pa ledu pētījumi 1.1.1.1/16/A/129 Biomateriālu zinātniskās pētniecības laboratorija 01.04.2017 - 31.03.2020
Vienotu studiju kursu izveide sociālās drošības jomā 2020-1-SE01-KA203-078013 Darba un civilās aizsardzības institūts 01.09.2020 - 31.08.2023
Vieds un drošs darba apģērbs #006 Dizaina tehnoloģiju institūts 01.03.2016 - 28.02.2019
Viedo risinājumu gandrīz nulles enerģijas ēkām izstrāde, optimizācija un ilgtspējas izpēte reāla klimata apstākļos 1.1.1.1/16/A/192 Būvmateriālu un būvizstrādājumu katedra 01.04.2017 - 31.03.2020
Viedo izolācijas materiālu struktūru un tehnoloģiju izstrāde iekštelpu mikroklimata nodrošināšanai 1.1.1.2/VIAA/1/16/152 Dizaina tehnoloģiju institūts 16.10.2017 - 15.10.2020
Viedā tekstila sistēma šāvēja pirksta spiediena uz ieroča mēlīti monitorēšanai ZI-2021/1 Dizaina tehnoloģiju institūts 04.01.2021 - 31.12.2021
Videi draudzīga metālorganisko savienojumu sintēze fenzīmu iekapsulēšanai un enerģijas ieguvei LV-LT-TW/2021/3 (03000-3.1.2.1-e/3, 13.01.2021.) Funkcionālo materiālu tehnoloģiju zinātniskā laboratorija 01.01.2021 - 31.12.2023
Videi draudzīga bezatlikumu tehnoloģija šķidrās biodegvielas un biogāzes ražošanai no biomasas 1.1.1.1/18/A/075 Ūdens pētniecības zinātniskā laboratorija 01.05.2019 - 30.04.2022
Vērtībās balstītas teritorijas plānošanas pieeja ilgtspējīgai zemes izmantošanai un attīstībai 1.1.1.2/VIAA/1/16/161 BUNĪ ekonomikas institūts 16.10.2017 - 15.10.2020
Veiktspējas pārvaldības pilnveidošana valsts sektora reformu ietekmē klīniskās universitātes slimnīcās 1.1.1.2/VIAA/2/18/330 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts 01.01.2019 - 31.12.2021
Valkājama, enerģētiski neatkarīga cilvēka un apkārtējās vides parametru noteikšanas sistēma KC-PI-2020/20 Tehniskās fizikas institūts 01.04.2020 - 30.09.2020
Vairākmērogu nelineārā viskolestīga un viskoplsatiska materiāla modeļa implementācija galīgo elementu metodē 1.1.1.2/VIAA/4/20/646 Būvniecības un rekonstrukcijas institūts 01.01.2021 - 30.06.2023
Vadības kompetenču pilnveide izcilībā balstītai stresa novēršanai un darbam organizāciju ilgtspējīgai attīstībai Eiropā 588315-EPP-1-2017-ES-EPPKA2-KA Kvalitātes pilnveides, pētījumu un mācību centrs 01.11.2017 - 31.10.2020
Uzlaboti nanoģeneratori mehāniskās enerģijas savākšanai 3707 Funkcionālo materiālu tehnoloģiju zinātniskā laboratorija 03.09.2018 - 02.09.2021
Uz stimuliem reaģējoša transdermāla zāļu piegādes sistēma 1.1.1.2/VIAA/1/16/157 Neorganiskās ķīmijas institūts 01.12.2017 - 30.11.2020

Atlasīt projektus

Tika atrasti 266 projekti.

Jūsu meklēšanas kritēriji:

Universitāte