Augsta līmeņa digitālo prasmju apguvei studiju kursus izstrādās 19 mācībspēki

12. aprīlis, 2023
.
.
.

Atlases procesā izvēlēti 19 Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) mācībspēki, kuri izstrādās studiju moduļus un tajos paredzētos studiju kursus augsta līmeņa digitālo prasmju apguvei augstas veiktspējas skaitļošanas tehnoloģiju jomā. Mācību moduļi tiks izstrādāti līdz gada beigām.

Mācībspēku atlasē pieteicās 25 mācībspēki, pārstāvot iepriekš atlasītās studiju programmas, kurās iecerēts pilnveidot vai izstrādāt jaunus studiju kursus. Žūrija, izvērtējot pieteikumus, atlasīja 19 mācībspēkus, kuri izstrādās vienu jaunu studiju kursu un pilnveidos 11 jau esošus kursus 12 studiju programmās. Šīs programmas īsteno sešas RTU fakultātes.  

Par vēl sešiem studiju kursiem žūrija lūgusi sniegt precizējumus.

Mācībspēku atlase ir daļa no projekta «Augsta līmeņa digitālo prasmju apguve Latvijā augstas veiktspējas skaitļošanas tehnoloģiju jomā» (Nr. 2.3.1.1.i.0/1/22/I/CFLA/003), ko īsteno RTU Zinātnes un inovāciju centrs sadarbībā ar Latvijas universitāti (LU) un Rīgas Stradiņa universitāti (RSU), lai attīstītu digitālo prasmju potenciālu un lietojumu, sekmētu Latvijas ekonomikas digitālo transformāciju un celtu labklājību. Tajā tiks izstrādāti studiju moduļi augsta līmeņa digitālo prasmju apguvei plašā tautsaimniecības nozaru spektrā. Tie tiks integrēti gan studiju procesā, gan izmantoti tālākizglītības un kvalifikācijas celšanas mācībās industrijā nodarbinātajiem.

Līdzīgas studiju programmu un mācībspēku atlases īstenotas arī LU un RSU. 

RTU atlasē izvēlētajiem mācībspēkiem studiju kurss būs jāizstrādā vai jāpilnveido ciešā sadarbībā ar studiju programmas direktoru, jānodrošina tā kvalitātes atbilstība projekta un studiju programmas vajadzībām un prasībām. Mācībspēkiem būs arī jāintegrē studiju kurss/modulis studiju programmā, jāaprobē tas un jāpilnveido projekta realizācijas laikā. 

Izstrādājot un pilnveidojot studiju kursus, mācībspēkiem ir jāparedz nozarei aktuālo digitālo rīku ieviešana un iespēju robežās arī augstas veiktspējas skaitļošanas platformas izmantošana. Atlasē izvēlētie mācībspēki studiju kursos paredz izmantot virkni digitālo rīku, piemēram, R studio, MATLAB, Aspen Hysys un Aspen Plus, APROS, Solidworks, Bently CAD, Autodesk Revit, Python, Unreal, Unity, Weka, ArcGIS, Talend, OpenRefine, Tableau, Power BI, Stella Simulator HPC un daudzus citus. Lielākā daļa paredz arī augstas veiktspējas skaitļošanas platformas izmantošanu.

Studiju kursu izstrādi plānots pabeigt līdz šī gada beigām, pirmie studenti tos sāks apgūt jau nākamā gada pavasarī. Plānots, ka kopumā projekta īstenošanas laikā, līdz 2026. gadam, padziļinātas digitālās prasmes iegūs ap 2000 studentu un speciālistu no uzņēmējdarbības, akadēmiskā un valsts sektora.

Lai mācībspēkiem palīdzētu izstrādāt kvalitatīvu studiju saturu, viņiem tiks nodrošinātas mācības un konsultācijas par augstas veiktspējas skaitļošanas platformas funkcionalitāti un tās elementu izmantošanu studiju kursos, digitālās kompetences aktualitāti un tās apguves īpatnībām augstākajā izglītībā, studiju kursa dizainu un aktīvu mācīšanos. Akadēmiskajam personālam būs iespēja doties komandējumos, lai pārņemtu pieredzi un labāko citviet īstenoto praksi.

Projektu «Augsta līmeņa digitālo prasmju apguve Latvijā augstas veiktspējas skaitļošanas tehnoloģiju jomā» finansē Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma investīcija un valsts budžets.

Konkursa nolikums.

Pieteikums.

Apliecinājums.

Vērtēšanas kritēriji.

Augsta līmeņa digitālo prasmju apguvei studiju kursus izstrādās 19 mācībspēki
 

Informācija par rakstu

Raksta autors

RTU Sabiedrisko attiecību departaments

Publikācijas datums

12. aprīlis, 2023 plkst. 9:39

Līdzīgi raksti

Universitāte

Jaunumi