RTU veicinās globālu pāreju uz gudrākām pārtikas sistēmām

15. februāris, 2021
.
.
.
Foto: pixabay.com

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Dizaina fabrika vērtēs dažādu politiku un inovāciju ietvaru ietekmi pārejā uz gudrākām pārtikas sistēmām.

Iedzīvotāju skaita pieauguma, straujas urbanizācijas, migrācijas, klimata pārmaiņu un resursa trūkuma dēļ nepieciešama patēriņu modeļu maiņa, lai tie labāk atbilstu šodienas un nākotnes vajadzībām. Šobrīd lielākā daļa pasaules iedzīvotāju dzīvo pilsētās, ap trim miljardiem cilvēku cīnās ar lieko svaru, kamēr diviem miljardiem pārtikas trūkst. Neveicinot pārmaiņas, samazināsies spēja pasaulē ražot kvalitatīvu pārtiku un nodrošināt ar to visus iedzīvotājus.

Universitātes un dažādas organizācijas, kopā 41 partneris, īsteno vērienīgu «Apvārsnis 2020» projektu «Co-creating resilient and sustainable food systems towards FOOD2030» («cities2030»). Tā mērķis ir, iesaistot pārtikas piegādes ķēdes, patērētājus, nozares partnerus, pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus, daudzsološus jaunuzņēmumus, novatorus, universitātes un pētniecības institūtus, pārveidot procesus, kā ražo, piegādā un pārstrādā pārtiku, lai četru gadu laikā radītu drošas un efektīvas pārtikas sistēmas atbilstoši 21. gadsimta vajadzībām. Plānots radīt sistēmiskus, pragmatiskus, darboties spējīgus un ilgtspējīgus risinājumus. 
Projektā iesaistījusies RTU Dizaina fabrika, kuras uzdevums ir izvērtēt izstrādāto risinājumu, inovāciju ietvaru un politiku ietekmi. Jau ir izstrādāta metodoloģija ietekmes novērtēšanai, šā gada pavasarī tiks veikti arī pirmie mērījumi. Ietekmes novērtēšana tiks veikta regulāri – reizi pusgadā. 

Projekts tiks īstenots līdz 2024. gada rudenim. 

RTU Dizaina fabrika ir inovāciju un uzņēmējdarbības platforma ar Baltijā vislabāk aprīkoto prototipēšanas darbnīcu, kvalificētiem ekspertiem un zinātnisko atbalstu uzņēmējiem un studentiem, lai radītu inovācijas, augstas pievienotās vērtības produktus, inženiertehniskus risinājumus. 2019. gadā RTU pievienojās Eiropas Inovāciju un tehnoloģijas institūta (European Institute of Innovation & Technology – EIT) zināšanu un inovāciju kopienai «EIT Food», iegūstot tiesības Latvijā veidot inovāciju un koprades kontaktpunktu jeb HUB. «EIT Food» programmas Latvijā organizē RTU Dizaina fabrikas «EIT Food Hub Latvia» sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitāti, Latvijas Lauksaimniecības universitāti, Pārtikas un veterināro dienestu un Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu BIOR. Veidojot ciešas saites starp patērētājiem, uzņēmumiem, jaunuzņēmumiem, pētniekiem un studentiem no visas Eiropas, «EIT Food» atbalsta inovācijas un ilgtspējīgas ekonomikas iniciatīvas, kas vairo piekļuvi kvalitatīvai pārtikai, uzlabo vidi un veselību, kā arī rada jaunas darbavietas un palielina Eiropas konkurētspēju. 

Informācija par rakstu

Raksta autors

RTU Sabiedrisko attiecību departaments

Publikācijas datums

15. februāris, 2021 plkst. 13:52

Līdzīgi raksti

Universitāte

Jaunumi