RTU vadošā pētniece Brigita Dejus kļūst par tīra ūdens vēstnieci Eiropā

21. februāris, 2023
.
.
.

Tīra ūdens pieejamība ir viena no Eiropas Savienības (ES) prioritārajām misijām. Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Ūdens pētniecības un vides biotehnoloģiju laboratorijas vadošā pētniece Brigita Dejus darbojas Eiropas Komisijas izveidotā okeāniem un ūdeņiem veltītas misijas padomē, lai kopā ar izciliem ekspertiem no dažādām valstīm meklētu risinājumus izaicinošākajām problēmām.

Lai stātos pretim nozīmīgākajiem mūsdienu izaicinājumiem – cīnītos pret vēzi, pielāgotos klimata pārmaiņām, aizsargātu okeānus, jūras un ūdensresursus, dzīvotu zaļākās pilsētās un nodrošinātu veselīgu augsni un pārtiku –, izveidota unikāla ES rīcībpolitikas koncepcija jeb piecas misijas. Misija ir darbības kopums, ko veido pētniecības un inovācijas projekti, rīcībpolitikas pasākumi, likumdošanas iniciatīvas un iedzīvotāju iesaiste, lai sasniegtu mērķus, kam ir liela ietekme sabiedrībā. 

Īpaši izveidotās misiju padomēs apvienojušies izcilākie nozaru eksperti no Eiropas un pasaules, lai ar savu redzējumu, padomiem un spēju nest ideju plašākā sabiedrībā līdzdarbotos misijas mērķu sasniegšanā. Jaunās padomes savu darbu uzsāka šogad un turpinās līdz 2025. gadam. Okeāniem un ūdeņiem veltītās misijas padomē apstiprināta RTU vadošā pētniece B. Dejus. No Latvijas piecās misiju padomēs kopumā darbojas vien divi eksperti. 

Tiekoties ar citiem okeāniem un ūdeņiem veltītās misijas padomes locekļiem, B. Dejus 16. februārī dalījās ar ziņojumu par Baltijas un Ziemeļjūras reģiona aktualitātēm ūdens jautājumos. Savukārt 17. februārī viņa piedalījās pirmajā šai misijai veltītajā Eiropas Komisijas forumā, kur iepazinās ar uzsāktajām misijas iniciatīvām un projektiem. Misijas jaunā pieeja paredz, ka tīram ūdenim ir izšķirīga loma klimatneitralitātes sasniegšanā un dabas resursu atjaunošanā. 

ES norāda, ka tīrs ūdens ir ļoti svarīgs ES iedzīvotājiem, lauksaimniecībai un zivsaimniecības nozarei, taču tā pieejamība joprojām daudziem ir problēma. Tādēļ, vēršot lielu vērību pētniecībai un tīra ūdens tehnoloģijām, tostarp notekūdeņu ieguvei, sanitārijai un notekūdeņu attīrīšanai, ES ir definējusi nepieciešamību līdz 2030. gadam atjaunot pasaules okeānu un ūdeņu stāvokli.
 

Informācija par rakstu

Raksta autors

RTU Sabiedrisko attiecību departaments

Publikācijas datums

21. februāris, 2023 plkst. 17:43

Līdzīgi raksti

Universitāte

Jaunumi