Ūdenssaimniecība Latvijā darbinieku krīzes priekšā; modernizēs izglītību

https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/udenssaimnieciba-latvija-darbinieku-krizes-prieksa-modernizes-izglitibu
19. maijs - Jaunums
RTU

Lai mazinātu izglītotu speciālistu trūkumu sabiedrības pastāvēšanai kritiski nozīmīgajā ūdens nozarē un vairotu nozarē strādājošo profesionālās kompetences, Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) ar partneriem veicina profesionālo izcilību ūdens nozarē....

RTU izstrādā digitālu risinājumu savlaicīgai plūdu prognozēšanai Ogres upē

https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/rtu-izstrada-digitalu-risinajumu-savlaicigai-pludu-prognozesanai-ogres-upe
19. janvāris - Jaunums
RTU

Šīs ziemas mainīgo laika apstākļu dēļ Ogres upē neierasti agri paaugstinājās ūdens līmenis un izveidojās ledus sastrēgumi. Upes monitorēšanai Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) zinātnieki izveidojuši upes digitālo dvīni un inovatīvu risinājumu, kas ...

Izstrādā inovatīvu iekārtu ūdens kvalitātes monitorēšanai un uzturēšanai

https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/izstrada-inovativu-iekartu-udens-kvalitates-monitoresanai-un-uzturesanai
22. decembris, 2021 - Jaunums
RTU

Sadarbojoties Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) zinātniekiem un inženieriem, izstrādāts prototips ūdensvadu skalošanas iekārtai. Skalojot ūdensvadus, iekārta iegūst datus par ūdens kvalitāti un nosūtu tos zinātniekiem, lai operatīvi lemtu par rīcīb...

Plāno stiprināt izglītību ūdens nozarē

https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/plano-stiprinat-izglitibu-udens-nozare
9. decembris, 2021 - Jaunums
RTU

Lai mazinātu profesionāli izglītotu speciālistu trūkumu kritiski nozīmīgajā ūdens nozarē, plānots sākt pilotprojektu viņu kompetenču paaugstināšanai, piedāvājot modulāru izglītības programmu....

RTU zinātnieki izstrādā vadlīnijas nemainīgi labas ūdens kvalitātes nodrošināšanai Rīgā

https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/rtu-zinatnieki-izstrada-vadlinijas-nemainigi-labas-udens-kvalitates-nodrosinasanai-riga
29. septembris, 2021 - Jaunums
RTU

Lai uzturētu augstu dzeramā ūdens kvalitāti, Rīgā nepieciešama regulāra ūdensvadu skalošana. Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) zinātnieki pēc Latvijas lielākā ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmuma SIA «Rīgas ūdens» pasūtījuma izstrādājuši vadlīnij...

Pilnveidos zinātnieku prasmes radīt pasaulē konkurētspējīgas ūdens tehnoloģiju inovācijas

https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/pilnveidos-zinatnieku-prasmes-radit-pasaule-konkuretspejigas-udens-tehnologiju-inovacijas
12. maijs, 2021 - Jaunums
RTU

Lai vairotu inovāciju potenciālu un iesaistītu vairāk zinātnieku, uzņēmēju un politikas veidotāju ūdens tehnoloģiju nozares attīstībā, 14. maijā praktiskā darbnīcā eksperti viņiem palīdzēs uzlabot prasmes sekmīgu starptautisku pētniecības projektu pi...

Aicina zinātniekus sadarboties un radīt pasaulē konkurētspējīgas inovācijas ūdens tehnoloģiju nozarē

https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/aicina-zinatniekus-sadarboties-un-radit-pasaule-konkuretspejigas-inovacijas-udens-tehnologiju-nozare
26. aprīlis, 2021 - Jaunums
RTU

Lai vairotu inovāciju potenciālu un iesaistītu vairāk zinātnieku, uzņēmēju un politikas veidotāju ūdens tehnoloģiju nozares attīstībā, praktiskā darbnīcā viņiem palīdzēs uzlabot prasmes sekmīgu starptautisku pētniecības projektu pieteikumu sagatavoša...

Iezīmē potenciālos virzienus ūdens tehnoloģiju nozares attīstībai

https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/iezime-potencialos-virzienus-udens-tehnologiju-nozares-attistibai
26. janvāris, 2021 - Jaunums
RTU

Zinātnieku, ūdenssaimniecības uzņēmumu pārstāvju un politikas veidotāju sadarbībā izkristalizējas problēmas un tiek iezīmēti risinājumi straujākai ūdens tehnoloģiju nozares attīstībai Latvijā un Eiropā....

Zinātnieki, uzņēmēji un politikas veidotāji definēs virzienus ūdens tehnoloģiju nozares attīstībai Latvijā un Eiropā

https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/zinatnieki-uznemeji-un-politikas-veidotaji-defines-virzienus-udens-tehnologiju-nozares-attistibai-latvija-un-eiropa
18. janvāris, 2021 - Jaunums
RTU

19. janvārī Latvijā pirmo reizi notiks tiešsaistes ideācijas pasākums, kurā pulcēsies ūdens nozares zinātnieki, politikas veidotāji, ūdenssaimniecības jomā strādājošo privāto, pašvaldību un valsts uzņēmumu pārstāvji, lai piedāvātu perspektīvas pētnie...

Meklēšanas rezultāti

Ir atrasti 9 rezultāti.

Meklētie tagi: