RTU nodrošinās labāku pārvaldību un uzlabos personāla kompetences

31. janvāris, 2019
.
.
.

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) kopš 2018. gada 1. novembra īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu «Rīgas Tehniskās universitātes efektīvas pārvaldības attīstība». Tā mērķis – veicināt efektīvu pieejamo resursu izmantošanu, nodrošināt labāku RTU pārvaldību un vadības personāla kompetenču un prasmju paaugstināšanu, kā arī ar nozaru pārstāvju atbalstu pilnveidot studiju programmu satura kvalitāti.

Liela loma projekta īstenošanā ir fakultātēm. Īpaši tas skar iesaisti studiju satura kvalitātes uzlabošanā. Katra fakultāte darbam projektā ir nominējusi «pārmaiņu aģentus», kuru vadībā taps pārmaiņu vadības un īstenošanas plāns studiju programmu modernizācijai. Piesaistot nozaru ekspertus, uzņēmumu darbiniekus, iecerēts atjaunot atsevišķu studiju kursu saturu. Tiks izvēlēti kursi, kur pārmaiņas ir visnepieciešamākās. Izmaiņas veiks, ņemot vērā nozaru ieteikumus un studiju programmu vajadzības.

Vairāku RTU bakalaura studiju programmu kursu saturu digitalizēs, tādējādi padarot tos pieejamākus plašākam studentu lokam, arī nepilna laika studējošajiem. Nepilna laika un tālākizglītības studenti pārsvarā studē patstāvīgi ārpus universitātes telpām, tāpēc studiju kursu digitalizācija var būtiski uzlabot zināšanu apguvi. Kursus digitalizēs un modificēs atbilstoši konkrētu fakultāšu vajadzībām un pasniegšanas specifikai. Digitalizācija notiks, izmantojot RTU pieredzi starptautiskajos e-izglītības pētījumu un inovāciju projektos.

Plānotas arī vairākas aktivitātes studiju procesa atbalsta sistēmas uzlabošanai. Piemēram, studējošie un mācībspēki iegūs ar modernām iespējām papildinātu distances mācību platformu. Studentu pieteikumu, sūdzību un ierosinājumu pieņemšanai un apstrādei izveidos un ieviesīs jaunu e-risinājumu. Taps arī jauna telpu plānošanas sistēma.

Projekta nr. 8.2.3.0/18/A/012 īstenošanas laikā notiks diskusijas gan ar studiju virzienu un studiju programmu vadītājiem, gan pārmaiņu aģentiem. Tajās kopā ar nozaru pārstāvjiem modelēs attīstības tendences un strādās pie jauna mācību satura, vajadzību analīzes, nākotnes darba vietu modelēšanas sadarbībā ar nozaru pārstāvjiem. Šo modelēšanas sesiju rezultāts būs ierosinājumi studiju programmu attīstībai un to satura papildināšanai nākotnē, nevis katra attiecīgā studiju kursa pārskatīšanai.

Dekāniem, institūtu un katedru vadītājiem, studiju programmu un virzienu vadītājiem būs iespēja pilnveidot vadības prasmes un paaugstināt kvalitātes vadības un finanšu vadības kompetences īpaši organizētās mācībās. Plānotas ir arī specifiskas mācības par izglītības satura inovāciju un salāgošanu ar nozares attīstības vajadzībām, tiešsaistes mācību izstrādi un mācību satura digitalizāciju, kā arī akadēmisko godīgumu.


 

Kopīgot rakstu

Informācija par rakstu

Raksta autors

RTU Sabiedrisko attiecību departaments

Publikācijas datums

31. janvāris, 2019 plkst. 16:07

Līdzīgi raksti

Universitāte

Jaunumi