Inovāciju ekosistēmu attīstība

Nodaļa stimulē RTU sadarbību ar valsts un pašvaldības iestādēm, nevalstiskajām organizācijām, zinātniskajām institūcijām un dažādu nozaru industrijas pārstāvjiem, kā arī ārvalstu partneriem, fokusā īpaši izvirzot ilgtspējas jautājumus.

Inovāciju ekosistēmu attīstības nodaļa īsteno Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta (EIT) inovāciju kopienu – «EIT Food», «EIT RawMaterials», «EIT Urban Mobility» – aktivitātes Latvijā, atbalstot inovāciju veidošanos klimata tehnoloģiju, pārtikas, materiālu un mobilitātes jomā.

Nodaļa koordinē RTU kā partnera dalību «Horizon2020» finansētajā projektā «Sadarbībā balstīta ilgtspējīgu un drošu pārtikas sistēmu veidošana «Food2030» mērķu sasniegšanai» jeb CITIES2030.

Kontakti:
Nodaļas vadītāja p.i. Alina Dolmate

EIT Food Hub Latvia

«EIT Food» ir EIT pārtikas industrijas zināšanu un inovāciju kopiena, kurai Rīgas Tehniskā universitāte pievienojās 2019. gadā, iegūstot tiesības Latvijā veidot inovāciju un koprades kontaktpunktu jeb HUB.

EIT RawMaterials Baltic Hub

2019. gadā Rīgas Tehniskā universitāte, Kauņas Tehnoloģiju universitāte un Tallinas Tehnoloģiju universitāte izveidoja EIT zināšanu un inovāciju kopienas «EIT RawMaterials» kontaktpunktu «EIT RawMaterials Baltic Hub», kas palīdz Baltijas zinātniekiem un uzņēmumiem radīt konkurētspējīgas inovācijas izejmateriālu jomā.

EIT Urban Mobility RIS HUB Latvia

Kopš 2021. gada RTU kopā ar vadošo partneri VEFRESH, Rīgas domi un «Latvijas Mobilais Telefons» īsteno «Urban Mobility» Reģionālo inovāciju shēmas centra aktivitātes, iestājoties par vieda, ekoloģiska un integrēta transporta attīstību.