RTU IdeaLab

RTU IdeaLab

Pirmsinkubators nodrošina atbalstu jaunām vai esošām RTU studentu biznesa idejām, veicinot jaunu komercdarbības aktivitāšu uzsākšanu, sniedzot atbalstu biznesa idejas izstrādei un sākotnējai pārbaudei. Pirmsinkubatorā savas idejas var pieteikt gan viens students, gan komanda, kurā vismaz viens pārstāvis studē RTU. «RTU IdeaLAB» tiek īstenots divos līmeņos. Vispirms norisinās apmācības, kas ir vērstas uz idejas validāciju un testēšanu, komandas darba pilnveidošanu, kopīgā mērķa identificēšanu.

Pēc kopīgajām apmācībām komandas prezentē savu risinājumu. 20 komandas saņem atbalstu ideju realizācijai – apmācības, mentoringu, individuālo koučingu, produkta izstrādes iespējas RTU Dizaina fabrikā un pieeju atbalsta fondam, kas ir vairāk nekā 2500 eiro vienai komandai. Noslēgumā komandas prezentē sezonas sasniegtos rezultātus, izstrādāto idejas attīstības procesa karti (investīciju piesaiste, nākamais atbalsta instruments, industrija partnera piesaiste u.c.).

 

Koordinatore
Kristiāna Kārkliņa
idejubanka.lv