EIT RawMaterials Baltic Hub

2019. gadā Rīgas Tehniskā universitāte, Kauņas Tehnoloģiju universitāte un Tallinas Tehnoloģiju universitāte izveidoja Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta (EIT) zināšanu un inovāciju kopienas «EIT RawMaterials» kontaktpunkta «EIT RawMaterials Baltic Hub», kas palīdz Baltijas zinātniekiem un uzņēmumiem radīt konkurētspējīgas inovācijas izejmateriālu jomā.

Apvienojot vairāk nekā 300 vadošo rūpniecības uzņēmumu, universitāšu un pētniecības organizāciju no 20 valstīm, «EIT RawMaterials» uzskatāma par lielāko konsorciju izejvielu nozarē pasaulē. Piedāvājot atbalsta instrumentus, tā stiprina sadarbību, veicina zināšanu apmaiņu, jaunu uzņēmumu veidošanu un novatorisku risinājumu izstrādi visā izejmateriālu ķēdē, sākot no izpētes, ieguves un apstrādes līdz aizstāšanai, pārstrādei un aprites ekonomikai.

«EIT RawMaterials Baltic Hub» izveide paver plašākas iespējas Baltijas zinātniekiem vieniem vai sadarbībā ar vietējiem uzņēmumiem iesaistīties liela mēroga pētniecības projektos, piekļūt pasaulē pazīstamiem industrijas partneriem. Kontaktpunkta izveide sekmē arī inovatīvu un jaunu uzņēmumu veidošanos.

«EIT RawMaterials Baltic Hub» īsteno trīs programmas, kas secīgi notiek Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Tiek organizēta zinātnes un tehnoloģiju pārneses konference, vasaras skola, kurā studenti strādā pie industrijas izaicinājumiem, un akcelerācijas programma, kas sniedz atbalstu deep-tech jeb zinātnisko jaunuzņēmumu ideju attīstībai.

«EIT RawMaterials Baltic Hub» programmas Latvijā koordinē RTU Zinātnes un inovāciju centrs.