Ideācijas pasākumi

Ideācijas pasākumi

Ideācijas pasākumi veicina jaunu biznesa ideju ģenerēšanu, komandu veidošanos, tīklošanos un jaunu produktu attīstību. Procesa pamatā ir ideju ģenerēšana, ātra (laika un telpas ierobežojuma apstākļi) risinājuma izstrāde un ekspertu vērtējuma saņemšana.

  • Hakatonu, kas ilgst 24–48 stundas, mērķis ir izveidot jaunas komandas un radīt jaunus tehnoloģiskus risinājumus. Sākotnēji katrs, kuram ir biznesa ideja, prezentē to pārējiem dalībniekiem. Pēc tam dalībnieki izvēlas, pie kuras idejas attīstīšanas strādāt turpmākās 48 stundas un no nulles veido reālu produkta prototipu. Hakatons ir satikšanās vieta dažāda līmeņa un profesiju pārstāvjiem.
  • Festivāls «ICEBREAKERS», kurā tiek nodrošināta ideju apmaiņa, tīklošanās, jaunu ideju ģenerēšana, iedvesmošanās, pieredzes dalīšanās, kā arī iepriekšējo sezonu aktivitāšu rezultātu publiskā apspriešana un izvērtēšana.
  • Koppasākumi, kas ir atvērti visu Latvijas universitāšu interesentiem. Viņu aktīva iesaiste procesā, informēšana un efektīva tīklošanās, nodrošina jaunu komandu veidošanos, zināšanu pārnesi un papildināšanu, kā arī veicina augstāku sabiedrības sasniedzamību, informētību un izpratnes līmeni par programmas iespējām. Plānotas stipendijas par godalgotu vietu iegūšanu.


idejubanka.lv