DEMOLA Latvia

DEMOLA Latvia

Apvienojot dažādu augstskolu studentus, akadēmisko un zinātnisko personālu un nozaru uzņēmumus, tiek izstrādāti inovatīvi risinājumu koncepti uzņēmumu definētām idejām/problēmjautājumiem. Problēmu risināšanai tiek izveidotas starpdisciplināras un starpkulturālas studentu komandas, kurās iesaistīti dažādu jomu jaunie speciālisti, lai jau studiju laikā attīstītu spēju sadarboties ar industrijas pārstāvjiem. Jaunu risinājumu meklēšana veicina dizaina domāšanu, sniedz starpkultūru pieredzi un izpratni par industrijas attīstību un jaunu konceptu izstrādi un ieviešanu. Sadarbības platforma «DEMOLA Latvia» tiek īstenota pēc veiksmīgas starptautiskas atvērto inovāciju sadarbības platformas «DEMOLA Network» parauga.

Kontaktpersona:
Līva Stūrmane
https://demola.lv/