Uzņēmējdarbības atbalsta programmas

Uzņēmējdarbības atbalsta programmas

«EIT RawMaterial» nodrošina finansējumu un uzņēmējdarbības apmācības jaunizveidotiem uzņēmumiem, īpašu uzmanību pievēršot jaunu ideju ieviešanai tirgū un agrīna atbalsta sniegšanai uzņēmumiem pirmo klientu piesaistei.

Uzņēmējdarbības atbalsta programmu mērķi ir:

  • palīdzēt radīt un attīstīt uzņēmumus, kuri varētu mainīt spēles noteikumus Eiropā;
  • palīdzēt ātri sākt uzņēmējdarbību un atbalstīt ideju komercializāciju;
  • veicināt sadarbību un starpdisciplinaritāti;
  • attīstīt jaunas uzņēmējdarbības izglītības pieejas;
  • nodrošināt finansējumu inovācijām – no idejas līdz komercializācijai.

«EIT Jumpstarter» – viena no populārākajām Eiropas pirmsakcelerācijas programmām

«RawMaterials Accelerator» – akcelerācijas programma jaunuzņēmumiem, zinātniekiem un pētniekiem jaunu produktu un pakalpojumu izstrādei un ieviešanai tirgū.

Atbalsts jaunuzņēmumiem un mazajiem un vidējiem uzņēmumiem

Uzsaukumi mazajiem un vidējiem uzņēmumiem

Papildu informācija