Vertikāli integrēts projekts

Vertikāli integrēts projekts

Vertikāli integrēts projekts (VIP) apvieno dažādu nozaru studējošos, ļaujot viņiem izstrādāt liela mēroga projektēšanas un izpētes projektu, vienlaikus stiprinot un paplašinot mācībspēku zinātnisko darbību. VIP studiju kursa mērķis ir radīt iespēju studentiem no dažādām studiju programmām un līmeņiem sadarboties ilgtermiņa pētniecības projektā – maģistranti un doktoranti uzrauga bakalaura līmenī̄ studējošo darbu projektēšanas un izpētes projektā, kas var būt dala no maģistranta vai doktoranta pētniecības darba.
 
Studējošie pelna kredītpunktus un apgūst zinātniskās iemaņas, bet mācībspēki var izmantot komandu darba rezultātus. Komandas ir starpdisciplināras – tiek iesaistīti studējošie no visām fakultātēm – un vertikāli integrētas – katru semestri studējošie pārstāv dažādus studiju līmeņus, sākot no bakalaura studijām līdz pat doktorantūrai. Visi bakalaura, maģistra un doktoranta līmenī studējošie projektā drīkst piedalīties līdz pat diviem semestriem. Komandas darbu uzrauga profesors, bet to vada vecākos kursos studējošie vai zinātniskie asistenti. Komandai nepārtraukti jāattīsta prototips, jāvāc un jāapstrādā dati, lietojot pētījumu metodi. Kvalitātes kontroli un palīdzību projektēšanā un prototipa izgatavošanā nodrošina RTU Zinātnes un inovācijas centrs.

Kontaktpersona:
Brigita Dejus 

Komandas 2024

«Indoor Air Tracker»

Komandas mērķis:

 • Komandas mērķis ir izveidot efektīvu iekštelpu gaisa kvalitātes mērītāju, kas nodrošinātu arī gaisa attīrīšanu un dezinfekciju.

Komandas uzdevumi:

 • Testēt izstrādāto risinājumu kontrolētā vidē.
 • Veikt iekštelpu gaisa kvalitātes monitoringu, kā arī sagatavot zinātnisku rakstu kopā ar VIP projekta mentoriem.
 • Veikt iekštelpu gaisa kvalitātes monitoringu, lai novērtētu PM2,5 un PM10 koncentrāciju

Iespējas:

Veikt izstrādātas sistēmas gaisa plūsmas simulācijas, izmantojot šķidrumu un gāzu plūsmu modelēšanas programmatūru.

Tiks nodrošināta iespēja piedalīties kādā no nozares vadošajām konferencēm (ROOMVENT 2024, BuildSim utt) vai tiks piedāvātas prakses vietas.

Meklējam studentus:

Ziņkārīgi studenti robotikas, 3D skenēšanas un iekštelpu gaisa kvalitātes jomā.

Komandas vadītāji:
Prof. Anatolijs Borodiņecs (RTU)
Prof. Žanna Martinsone (RSU)

«Bioenerģija»

Komanda «Bioenerģija» strādā pie tehnoloģijas izveides pārtikas atkritumu kompostēšanai iekštelpās. Komanda izveidojusi iekārtas prototipu «Kurbads», kas aprīkots ar inovatīviem sensoriem procesa monitoringam reālā laikā. Katru semestri studenti piedalās dažādos vietējos un starptautiskos konkursos, kur apgūst iemaņas biznesa attīstībā un prezentēšanas prasmju pilnveidošanā.

Īpaši gaidīti komandā ir studenti ar pieredzi robotikā, ķīmijas tehnoloģijās, ekonomikā un mašīnbūvē.

Vadītāja prof. Linda Mežule

«Energoelektronika»

Komandas mērķis:

Pēdējos divus semestrus komanda izstrādāja īpaši energoefektīvu elektrisko transportlīdzekli (triciklu), ar kuru piedalīties sacīkstēs un sacensties ar citām inženierzinātņu studentu komandām. Komandas dalībnieki paši projektēja un uzbūvēja sacīkšu triciklu, sākot ar alumīnija rāmi, elektropiedziņas sistēmu un beidzot ar daudzfunkcionālu stūri. 2023. gada jūnijā komanda piedalījās Baltijā pirmajās energoefektivitātes sacensībās. Komandas virsmērķis ir dalība vispasaules energoefektivitātes sacensībās «Shell Eco-marathon».

Komandas uzdevumi:

 • Uzlabot elektropiedziņas (ESC un rumbas elektrodzinēja) lietderības koeficientu, izveidojot pielāgotu jaudas un vadības sistēmu.
 • Pilnveidot viegla aerodinamiskā ārējā apvalka izgatavošanu, lai samazinātu transportlīdzekļa gaisa pretestību.
 • Uzlabo stūres sistēmas stabilitāti un ergonomiku, samazina mehāniskos enerģijas zudumus (berzi, gaisa pretestību).
 • Sagatavot transportlīdzekli starptautisko sacensību dalības prasību izpildei.

Meklējam studentus:

Savā pulkā aicinām studentus, kuriem ir zināšanas elektrotehnikas vai mašīnbūves un IT jomās. Ļoti novērtējam iepriekšējo pieredzi šajās jomās, kā arī augstu motivāciju un vēlmi pilnveidoties.

Komandas vadītājs:
asoc. prof. Jānis Zaķis

«Robotika»

Komanda strādā pie robotizētu bezpilota elektrisko transportlīdzekļu prototipu izpētes un izstrādes. «Rail Baltica» būvniecības uzsākšana veicināja tādu nākotnes dzelzceļa tehnoloģiju izpēti un attīstību kā autonomā vilcienu darbība (ATO).

Robotikas grupas primārais uzdevums ir izstrādāt un ieviest inteliģentus vadības algoritmus mikrokontrolleru bāzes dzelzceļa modeļu prototipiem, lai pārbaudītu un novērtētu ATO ar 4. automatizācijas pakāpi funkcionalitāti. Darbs tiek organizēts nelielās studentu R&D grupās, lai izstrādātu dažādas komplekso autonomo robotvilcienu funkcionālās sastāvdaļas: vilces kontrole, vilciena pozicionēšana un identifikācija, bezvadu datu pārraide, datorredzes atpazīšana, telemetrija, tostarp borta un lauka iekārtas, kā arī vizualizācija, centralizētu un decentralizētu funkciju plānošana utt.

Komanda meklē studentus ar zināšanām un prasmēm programmatūras izstrādē, piemēram, mikrokontrolleru programmēšana Python/C++ for Raspberry Pi, ESP32, klienta-servera tehnoloģijas, bezvadu tehnoloģijas, datorredze vai aparatūras izstrāde, piemēram, PCB projektēšana, lodēšana utt.

Vadītājs prof. Mihails Gorobecs

«Sensoru tehnoloģijas»

Komandas mērķis:

Izstrādāt mākslīgā intelekta algoritmu, lai efektīvāk vadīt ēku, paredzot izmaiņas ēkas iekšējā stāvoklī un savlaicīgi pielāgojot vadības parametrus.

Komandas uzdevumi:

 • Noteikt, kādas papildu mērījumi ir nepieciešami, lai uzlabotu labāku vadības stratēģiju.
 • Izstrādāt mērījumu sensorus un pēcapstrādes/priekšapstrādes algoritmus.
 • Izveidot mākslīgā intelekta vadības modeļus un datu apstrādes algoritmus (piemēram, AI modeli, kas skaita cilvēkus attēlos).
 • Izvelēties/Izstrādāt datu un sistēmas struktūras efektīvai darbībai.

Iespējas:

Studenti var izmantot projektu, lai vienkāršotu savas diplomdarba izstrādi, iepriekš saskaņojot tēmu ar vadītāju. Iesaistīšanās projektā sniedz studentiem iespēju piedalīties zinātniskos rakstos. Kompetenti dalībnieki var iegūt apmaksātas pozīcijas zinātniskos projektos.

Meklējam studentus:

Komanda aicina savās rindās studentus, kuriem ir zināšanas par mikrokontrolieru programmēšanu C++, Python, GUI attīstību, mākslīgiem neironu tikliem, attēlu apstrādi un 3D druku.

Komandas vadītāji: Jevgenijs Teliko

«RTU Lieljaudas raķešu komanda»

Komandas mērķis:

Pārstāvēt Rīgas Tehnisko universitāti , izstrādājot tehnoloģiski sarežģītus projektus (līdz šim – lieljaudas raķetes un stratosfēras baloni) un uzstādot rekordus, vai piedaloties sacensībās.

Komandas uzdevumi:

 • Ļaut studentiem gūt pieredzi tehniski sarežģītu projektu izstrādē un nodrošināt zināšanu pēctecību.
 • Radīt inovatīvus risinājumus lieljaudas raķešu un stratosfēras balonu izstrādē.
 • Ar dažādu platformu (radio, žurnāli ziņu portāli) starpniecību popularizēt kosmosa jomu un informēt Latvijas sabiedrību par iespējām strādāt pie projektiem, kas saistīti ar kosmosu.
 • Radīt kompetenci kosmosa jomā – zināšanas un cilvēkresursi – ar ko nākotnē iesaistīties dažādos Eiropas Kosmosa aģentūras projektos vērstos uz kosmosa tehnoloģiju izstrādi Latvijā.

Iespējas:

 • Sastrādāties ar jomas ekspertiem:
  • Andreju Puķīti – pieredzējis raķeskontruktors, sertificēts TRIPOLI biedrs, inženieris, radioamatieris u.c.
  • Paulu Irbinu – zinātnes komunikators, uzņēmējs, ZINOO un Cēsu kosmosa izziņas centra dibinātājs u.c.
 • Piedalīties raķešu un statosfēras balonu lidojumos.
 • Piedalīties Eiropas Kosmosa Aģentūras rīkotajās nometnēs un gūt padomus no biedriem par iekļūšanu tajās.
 • Mācīties no esošajiem komandas biedriem un iegūt pieredzi PCB elektronikas plašu zīmēšanā, SMD komponenšu lodēšanā, antennu, 3D drukas, stiklašķiedras, finiera, alumīnija u.c. detaļu izgatavošanā, darbā ar dažādiem sensoriem (IMU, BNO, barometrs utt.) dažādu mikrokontrolieru (ESP32, Pico) programmēšanā, koku zāģēšanā un kur tik vēl ne.
 • Pašam konstruēt savas raķetes un iegūst starptautisko lieljaudas raķešamatiera sertifikātu.

Meklējam studentus:

Kam interesē raķešbūve un kosmosa industrija kopumā! Komandai nepieciešamas dažādas kompetences sākot ar mārketingu, sponsoru piesaisti, sociālo tīklu uzturēšanu un beidzot ar elektroniku, programmēšanu, mehānisko inženieriju.

Komandas vadītāji: Andrejs Puķītis

«Notekūdeņi»

Komandas mērķis:

Izstrādāt un uzbūvēt bioloģiskos procesos balstītu sistēmu notekūdeņu attīrīšanai un resursu atgūšanai.

Komandas uzdevumi:

 • Izveidot funkcionējošu pilota sistēmu notekūdeņu attīrīšanai un resursu atjaunošanai, kuras pamatā ir saldūdens barības ķēdes principi.
 • Apkopot datus, lai raksturotu pilotsistēmas efektivitāti.
 • Izveidot pilotsistēmas daļēji automatizētu darbību.
 • Izveidot matemātisko modeli pilotsistēmas scenārija prognozēšanai un darbības optimizācijai.
 • Izstrādāt komercializācijas stratēģiju.

Iespējas:

 • Dalība hakatonos, inovāciju demo dienās un citos konkursos, izmantojot iepriekš izveidoto zināšanu bāzi un sacenšoties par naudas cenu.
 • Zinātniskā raksta līdzautors.
 • Prezentēt rezultātus starptautiskā zinātniskā konferencē ārvalstīs.

Meklējam studentus:

Motivētus studentus ar bioloģijas, ķīmijas, elektrotehnikas, biznesa, industriālā dizaina zināšanām.

Komandas vadītāji:
Prof. Tālis Juhna un Aigars Lavrinovičs

 

Komandas 2023
«Notekūdeņu attīrīšana»

Komandas mērķis ir izveidot un demonstrēt ilgtspējīgu un cirkulāru risinājumu notekūdeņu attīrīšanai un gaisa kvalitātes uzlabošanai, ko izmantot mājsaimniecībās, mazās ražotnēs, pilsētvidē un izolētās vidēs (piemēram, kosmosa stacijās). Komandas galvenie uzdevumi ir uzlabot esošo pilotiekārtu, kas balstīta saldūdens barības ķēdes bioloģiskajos procesos, uzlabojot tās veiktspēju un attīstot procesu automatizāciju; izstrādāt procesu monitoringa sistēmu; ieviest reālu notekūdeņu izmantošanu pilotsistēmā un veikt pilotsistēmas izmaksu un ieguvumu novērtējumu, kā arī tās enerģijas bilances analīzi.

Ik semestri komanda aicina darbam pievienoties aizrautīgus, pašmotivētus studentus ar praktisku pieredzi un zināšanām bioloģijā, ķīmijā, elektronikā, automatizācijā, industriālajā dizainā un ekonomikā.

Vadītāji profesors Tālis Juhna, asistents – Aigars Lavrinovičs

Sazinies ar mums:  

«Energoelektronika»

Pēdējos divus semestrus komanda izstrādāja īpaši energoefektīvu elektrisko transportlīdzekli (triciklu), ar kuru piedalīties sacīkstēs un sacensties ar citām inženierzinātņu studentu komandām. Komandas dalībnieki paši projektēja un uzbūvēja sacīkšu triciklu, sākot ar alumīnija rāmi, elektropiedziņas sistēmu un beidzot ar daudzfunkcionālu stūri. 2023. gada jūnijā komanda piedalījās Baltijā pirmajās energoefektivitātes sacensībās. Komandas virsmērķis ir dalība vispasaules energoefektivitātes sacensībās «Shell Eco-marathon».

Savā pulkā aicinām studentus, kuriem ir zināšanas elektrotehnikas vai mašīnbūves un IT jomās. Ļoti novērtējam iepriekšēju pieredzi šajās jomās, kā arī augstu motivāciju un vēlmi pilnveidoties. 

Vadītājs asoc. prof. Jānis Zaķis

Sazinies ar mums:

«Sensoru tehnoloģijas»

Komanda strādā pie iekštelpu novērošanas sistēmas, kuras mērķis ir infekcijas risku mazināšana.

Komanda aicina savās rindās studentus, kuriem ir zināšanas par mikrokontrolieru programmēšanu C++, Python, GUI attīstību,  mākslīgiem neironu tikliem, attēlu apstrādi un 3D druku.

Vadītājs prof. Jurģis Poriņš, asistents – Jevgēnijs Teličko

Sazinies ar mums:

 

 

«Zemas enerģijas patēriņa ēkas»

Komandas mērķis ir izveidot efektīvu iekštelpu gaisa kvalitātes mērītāju, kas nodrošinātu arī gaisa attīrīšanu un dezinfekciju.

Komanda jau izstrādājusi ierīces prototipu un savās rindās aicina aktīvus, motivētus studentus, kuri gatavi strādāt pie tehniskiem risinājumiem, IT, elektronikas, robotikas.

Sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitāti

Vadītāji prof. Anatolijs Borodiņecs (RTU) and prof. Žanna Martinsone (RSU)

Sazinies ar mums: 

 

 

 

 

 

«RTU High Power Rocketry»

Komanda ir uzbūvējusi pirmo studentu lieljaudas raķeti Baltijā un veikusi divus izmēģinājuma lidojumus. 2023. gada rudens semestrī komandai ir jauns mērķis: startēt raķeti no stratosfēras balonā un sasniegt līdz pat 40 km lielu augstumu.

Komanda aicina pievienoties studentus, kam ir zināšanas elektronikā, programmēšanā vai mehānikas inženierijā, interese par kosmosa izpēti un raķešbūvi. Gaidīti arī biznesa un/vai mārketinga jomas studenti, kurus interesē raķeštehnoloģiju komercializācija.

Vadītājs Pauls Irbins un asistents Andrejs Puķītis

Sazinies ar mums: m

 

«Bioenerģija» 

Komanda «Bioenerģija» strādā pie tehnoloģijas izveides pārtikas atkritumu kompostēšanai iekštelpās. Komanda izveidojusi iekārtas prototipu «Kurbads», kas aprīkots ar inovatīviem sensoriem procesa monitoringam reālā laikā. Katru semestri studenti piedalās dažādos vietējos un starptautiskos konkursos, kur apgūst iemaņas biznesa attīstībā un prezentēšanas prasmju pilnveidošanā.

Īpaši gaidīti komandā ir studenti ar pieredzi robotikā, ķīmijas tehnoloģijās, ekonomikā un mašīnbūvē. 

Vadītāja prof. Linda Mežule 

Sazinies ar mums: 

 

«Digitālais dvīnis»

Komanda strādā pie ražošanas procesa modelēšanas un kontrolēšanas, izmantojot Digitālā Dvīņa koncepciju un liekot uzsvaru uz konveijera tipa montāžas līnijas fiziskā un virtuālā modeļa izveidi, kā arī divvirziena datu plūsmas nodrošināšanu.

Komandas uzdevumi saistīti ar fiziskā modeļa izveidi, kas ietver robota rokas manipulatora programmēšanu, kā arī dažādu sensoru uzstādīšanu (pozīcijas, svara, video, kvalitātes kontrole, u.c.) un centrālā vadības paneļa konfigurēšanu, izmantojot NodeRed un MQTT komunikācijas protokolu. Otra sadaļa ir virtuālā dvīņa izveide, kas kalpotu kā reāllaika fiziska objekta vai procesa digitāls attēlojums. Šis uzdevums ietver 3D simulācijas modeļu izveidi, kas atbalsta datu apmaiņu ar fizisko objektu. Galvenais mērķis ir savākt būtiskākos datus, kas var tikt izmantoti izvēlētā ražošanas procesa analīzei un prognozēšanai.

Komanda meklē studentus ar programmēšanas prasmēm (Python, Matlab, C/C++, ROS – vēlams, bet ne obligāti), kā arī jebkādu pieredzi datu vizualizēšanā/analīzē un IP tīklu vārteju konfigurēšanā. Gaidīsim jūs «Digitālais dvīnis» komandā, lai kopīgi mācītos un izprastu nākotnes iespējas ražošanas procesos.

Vadītāji prof. Jurģis Poriņš, asistenti – Matīss Eriņš un Andis Supe

Sazinies ar mums:

«Robotika»

Komanda strādā pie robotizētu bezpilota elektrisko transportlīdzekļu prototipu izpētes un izstrādes. «Rail Baltica» būvniecības uzsākšana veicināja tādu nākotnes dzelzceļa tehnoloģiju izpēti un attīstību kā autonomā vilcienu darbība (ATO).

Robotikas grupas primārais uzdevums ir izstrādāt un ieviest inteliģentus vadības algoritmus mikrokontrolleru bāzes dzelzceļa modeļu prototipiem, lai pārbaudītu un novērtētu ATO ar 4. automatizācijas pakāpi funkcionalitāti. Darbs tiek organizēts nelielās studentu R&D grupās, lai izstrādātu dažādas komplekso autonomo robotvilcienu funkcionālās sastāvdaļas: vilces kontrole, vilciena pozicionēšana un identifikācija, bezvadu datu pārraide, datorredzes atpazīšana, telemetrija, tostarp borta un lauka iekārtas, kā arī vizualizācija, centralizētu un decentralizētu funkciju plānošana utt.

Komanda meklē studentus ar zināšanām un prasmēm programmatūras izstrādē, piemēram, mikrokontrolleru programmēšana Python/C++ for Raspberry Pi, ESP32, klienta-servera tehnoloģijas, bezvadu tehnoloģijas, datorredze vai aparatūras izstrāde, piemēram, PCB projektēšana, lodēšana utt.

Vadītājs prof. Mihails Gorobecs

Sazinies ar mums: +371 67089880

«Mūsdienu betons»
Komandas pašreizējais mērķis ir radīt jaunu, strukturāli sarežģītu augstas izturības betona elementu, izmantojot inovatīvu veidņu tehnoloģiju. Grupas ietvaros tiks analizēta augstas stiprības betonu mehāniskā darbība un testēta jauna, elastīgu veidņu tehnoloģija, izmantojot stikla šķiedras audumu pārpalikumus, kas veidojas dažādos ražošanas procesos.
Komanda meklē aktīvus studentus, kuri spēj darboties komandā un prot organizēt savu laiku. Pieteikties aicināti studenti no dažādām jomām. Neliela priekšroka būs studentiem ar augstu darba ētiku un pieredzi dizainā, arhitektūrā, būvniecībā, mehānikā.
Vadītāja acoc. prof. Līva Pupure 
Sazinies ar mums: