EIT Urban Mobility RIS HUB Latvia

2021. gadā Rīgas Tehniskā universitāte, inovāciju kustība VEFRESH, Rīgas dome un «Latvijas Mobilais Telefons» izveidoja Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta (EIT) zināšanu un inovāciju kopienas «EIT Urban Mobility» Reģionālo inovāciju shēmas (RIS) kontaktpunktu Latvijā – «EIT Urban Mobility RIS HUB Latvia».

«EIT Urban Mobility» fokusā ir mobilitātes problēmu risināšana, ar ko saskaras pilsētas visā Eiropā. Kopiena iesaista sabiedrību, sekmē jaunu tehnoloģiju nonākšanu tirgū un veicina pārmaiņas, kas nodrošinās ilgtspējīgu mobilitāti pilsētvidē un uzlabos iedzīvotāju dzīves kvalitāti, pārvēršot idejas un inovācijas jaunos produktos, definējot izaicinājumus, daloties ar labo praksi, atbalsot multidisciplināras zināšanas un speciālistus un popularizējot Eiropā radītus risinājumus. 

«EIT Urban Mobility RIS HUB Latvia» mērķis ir veicināt ar pilsētvides mobilitāti saistītu inovāciju attīstību Latvijā, iesaistīties komunikācijas un sadarbības veidošanā starp industriju, universitātēm, pētniecības institūtiem un pašvaldībām.

EIT Urban Mobility RIS HUB Latvia
Ilze Lukstiņa


+371 29216531