Izsoles rezultāti

Par autortiesību objektu «Mērogojams drošas darba vides risku aprēķina un prognozēšanas modelis» un tā implementācijas apraksta un Latvijas patenta pieteikuma Nr. LVP2023000007 «Modulāras sinhronās elektriskās mašīnas salikšanas paņēmiens griezes momenta pulsāciju mazināšanai» izsoles rezultātiem


Par Latvijas patenta Nr. 15496 «Miglas aparāts dūmgāzu attīrīšanai» izsoles rezultātiem


Par zinātības «Biogāzes ražošanas pilna cikla tehnoloģija, kas ietver zāles biomasas, enzimātiskās hidrolīzes ražošanas atlikumu, tauku ķērāju tauku līdzfermentāciju un digestāta pilnīgu pārstrādi» izsoles rezultātiem


Par Latvijas patenta pieteikuma Nr. LVP2023000063 «Portatīvā akustiskā roņu atbaidīšanas iekārta ar bezkontakta maināmiem akumulatoriem» atkārtotās izsoles rezultātiem


Par Rīgas Tehniskā universitātes Latvijas patenta pieteikuma Nr. LVP2023000063 atkārtotās izsoles rezultātiem


Par intelektuālā īpašuma «Vienlaicīga proteīnu un karotinoīdu ražošana funkcionālai zivju barībai (ProCaroFeed)» izsoles rezultātiem


Par ar autortiesībām aizsargātas programmatūras «Batimetrijas datu automātiskas tīrīšanas darbplūsmas programmatūra HEAL» izsoles rezultātiem


Par Rīgas Tehniskā universitātes Latvijas patenta pieteikuma Nr. LVP2023000063 izsoles rezultātiem


Par Latvijas patenta pieteikuma Nr. LVP2023000031 «WDM šķiedru optiskā starpsavienojumu sistēma ar riņķa rezonatora modulatoru energoefektīvai datu pārraidei» izsoles rezultātiem


Par Latvijas patenta pieteikuma Nr. LVP2022000047 «Apvalkā pumpētas erbija/iterbija kombinētā leģējuma šķiedras pastiprinātājs un tā darbības paņēmiens» izsoles rezultātiem


Par Rīgas Tehniskās universitātes Latvijas patentu Nr. 15497, Nr. 15570, Nr. 15571, Nr. 15578 un Nr. 15580 atkārtotās (trešās) izsoles rezultātiem


Par Rīgas Tehniskās universitātes Latvijas patentu Nr. 15497, Nr. 15570, Nr. 15571, Nr. 15578 un Nr. 15580 atkārtotās izsoles rezultātiem


Par Rīgas Tehniskās universitātes Latvijas patentu Nr. 15497, Nr. 15570, Nr. 15571, Nr. 15578 un Nr. 15580 izsoles rezultātiem


Par Latvijas patenta Nr. 15522 «Smalkgraudaina putubetona izgatavošanas tehnoloģija, izmantojot divpakāpju aktivāciju: mehānisko un ar kavitācijas efektu» izsoles rezultātiem


Par atkārtotās Latvijas patenta pieteikuma Nr. LVP2022000061 «Ilgtspējīgas biomasas plātnes un to izgatavošanas paņēmiens no skuju koku zaleņa» izsoles rezultātiem


Intelektuālā īpašuma Latvijas dizainparauga reģistrācijas Nr. D15916 «Krēsls» un/vai Latvijas patenta pieteikuma Nr. LVP2022000061 «Ilgtspējīgas biomasas plātnes un to izgatavošanas paņēmiens no skuju koku zaleņa» izsoles rezultāti


Intelektuālā īpašuma «Tehnoloģija biodīzeļdegvielas iegūšanai no augu eļļas ražošanas lipīdu-ziepju atlikuma» izsoles rezultāti


Intelektuālā īpašuma «Tiešsaistes dzeramā ūdens kvalitātes monitoringa un agrīnās brīdināšanas tehnoloģiskais risinājums» izsoles rezultāti


Intelektuālā īpašuma «Biodegradējamu blakusproduktu izmantošana proteīniem bagāta dzīvnieku un zivju barības ekstrakta ražošanā» izsoles rezultāti


Intelektuālā īpašuma «Paņēmiens papildfunkcionālo īpašību piešķiršanai trikotāžas izstrādājumiem modificējot tekstilpavedienus» izsoles rezultāti


Intelektuālā īpašuma «Automātiska temperatūras regulēšanas sistēma un paņēmiens noturīga gaisa sadalījuma veidošanai slēgtās telpās» izsoles rezultāti


Intelektuālā īpašuma atkārtotās izsoles rezultāti projektā Nr. KC-PI-2017/55 «Termoplastiska Hibrīdšķiedra Aditīvām Ražošanas Tehnoloģijām - 3D. TEHART»


Intelektuālā īpašuma «Tehnoloģija bitumena modificēšanai ar termoplastisko elastomēru un adhēzijas promotoru» izsoles rezultāti


Intelektuālā īpašuma «Superkritiskā Omega-3 eļļa no ražošanas blakusproduktiem» izsoles rezultāti


Intelektuālā īpašuma atkārtotās izsoles rezultāti projektā Nr. KC-PI-2017/10 «Notekūdeņu attīrīšana» (Z-Surface)


Intelektuālā īpašuma izsoles rezultāti projektā Nr. KC-PI-2017/55 «TErmoplastiska Hibrīdšķiedra Aditīvām Ražošanas Tehnoloģijām - 3D. TEHART»


Intelektuālā īpašuma «Optisko sensoru signālu apstrādes iekārta ar integrētu optiskā laika apgabala reflektometra funkciju» izsoles rezultāti


Intelektuālā īpašuma projektā Nr. KC-PI-2017/10 «Notekūdeņu attīrīšana» izsoles rezultāti


Intelektuālā īpašuma «Dabisks termoiepakojums» atkārtotās izsoles rezultāti


Intelektuālā īpašuma «Dabisks termoiepakojums» izsoles rezultāti


Intelektuālā īpašuma «Daudzu robotu sistēmas tehniskā un ražošanas dokumentācija, programmatūra» izsoles rezultāti


Intelektuālā īpašuma «Transportlīdzekļa ierašanās laika prognozēšanas algoritms» izsoles rezultāti


Par intelektuālā īpašuma «Biodegradējamu blakusproduktu izmantošana proteīniem bagāta dzīvnieku un zivju barības ekstrakta ražošanā» izsoles rezultātiem