Digitālo inovāciju attīstība

Digitālo inovāciju attīstība

Digitālo inovāciju departaments ir daļa no RTU inovāciju prorektora dienesta. Departamenta mērķis ir validēt un iespējot digitālo inovāciju tehnoloģijas pētniecībai un stiprināt digitālo prasmju kapacitāti organizācijā un ekosistēmā. 

Digitālo inovāciju departamentā izcilākie RTU pētnieki un pieredzējuši nozares eksperti tiek iesaistīti tehnoloģiski ietilpīgu prototipu veidošanā. Departamenta darbība fokusējas uz tādiem tehnoloģiju virzieniem kā mākslīgais intelekts, robotika, lielie dati, digitālie dvīņi, kiberdrošība, uzņēmējdarbības un ar to saistīto procesu digitalizāciju, kā arī digitālu produktu izstrādi un lietotāju pieredzes dizainu. 

Departamenta uzdevumi ir:  

  • Validēt prioritātes. 
  • Apzināt un piesaistīt resursus. 
  • Nodrošināt informācijas apmaiņu. 
  • Nodrošināt digitālās prototipēšanas atbalstu industrijai. 
  • Departamenta ietvaros tiek attīstīta Inovāciju un digitālo iemaņu laboratorija, kas piedāvā: 
  • Digitālo auditu 
  • Digitālo produktu prototipēšanu 
  • Lietotāja pieredzes kartēšanu 
  • Prasmju apmācības un konsultācijas 

Kontakti: 

Digitālo inovāciju departamenta direktors Artis Cicens 
Ķīpsalas 6A, Rīga  

+371 25680888