Tehnoloģiju pārnese un intelektuālais īpašums

Par ilgtspējīgu inovāciju attīstību RTU, nodrošinot tehnoloģiju un zināšanu pārnesi no universitātes uz industriju, atbild Sadarbības un tehnoloģiju pārneses nodaļa (STPN). Nodaļa īsteno plašu aktivitāšu kopumu, lai nodrošinātu RTU ietvaros radītā intelektuālā īpašuma pilnvērtīgu komercializāciju (t.sk. intelektuālā īpašuma aizsardzību).  

Tāpat nodaļa kalpo kā vienas pieturas aģentūra universitātes sadarbībai ar industriju, palīdzot uzņēmumiem identificēt sadarbības iespējas ar zinātniekiem un sniedzot atbalstu sadarbības procesa ietvaros ar mērķi panākt veiksmīgu produktu ieviešanu tirgū.  

Lai sasniegtu ar tehnoloģiju pārnesi un inovāciju komercalizācijas veicināšanu saistītos mērķus, STPN īsteno šādas aktivitātes: 

  • RTU intelektuālā īpašuma aizsardzība un uzturēšana (piemēram, patentēšana); 
  • RTU intelektuālā īpašuma komercializācija (intelektuālā īpašuma izsoļu organizēšana, licencēšana); 
  • Pilna cikla sadarbības vadība ar uzņēmumiem (uzņēmumu sadarbības pieprasījumu apstrāde, sadarbības sanāksmju organizēšana u.tml.); 
  • Atbalsta funkciju nodrošināšana RTU personālam ar mērķi veicināt sadarbību ar industriju (atbalsts dalībai trešo pušu izsludinātajos iepirkumos u.c. aktivitātes).

Kontakti: 

Nodaļas vadītājs Aigars Lazdiņš

+371 26401099

Intelektuālā īpašuma izsoles

RTU piedāvā iepazīties ar universitātes intelektuālā īpašuma izsolēm.

Tehnoloģiju pārnese

Sadarbības un tehnoloģiju pārneses nodaļa nodrošina divas universitātei būtiskas funkcijas, proti, ievieš vienas pieturvietas aģentūras principu.