Produktu attīstības projekts

Produktu attīstības projekts

Produktu attīstības projekts (PAP) ir apmācību modulis, kurā studentu komandas, sistematizējot un padziļinot zināšanas jaunu produktu izstrādāšanā, tehnoloģiju pārnesē, inovāciju un to rezultātu komercializācijā, rada prototipus. Aktivitātes uzdevums ir attīstīt studējošo kompetenci jaunu produktu izstrādāšanā un tehnoloģiju pārnesē, vairot uzņēmējprasmi un pielietot to praksē, vienlaikus veicinot vispārējo jaunrades un plānošanas prasmju attīstību, kā arī veidot izpratni par mūsdienu biznesa modeļiem.

PAP paredz arī potenciālo atbalsta organizāciju iesaisti studiju procesā un moduļa rezultātā iegūto produktu iespējamās komercializācijas nodrošināšanā. Lai veiksmīgi pieteiktos, studentam vai komandai ir jābūt gatavam un prezentējamam Alfa prototipam. Kā papildu kritērijs tiek ņemts vērā uzņēmēju vai organizāciju sniegts apliecinājums projekta turpināšanai.

 

Kontaktpersona:
Elīna Miķelsone
idejubanka.lv