Inovāciju granti studentiem

Dizaina fabrika īsteno projektu «RTU Studentu inovāciju granti» (ERAF līdzfinansētais projekts Nr. 1.1.1.3/21/A/005). Visa līmeņa studentiem tiek piedāvāts iesaistīties dažādās aktivitātēs un pilnveidot uzņēmējspējas, sadarboties ar industriju, attīstīt agrīnas zinātniski ietilpīgas biznesa idejas, saņemt stipendiju un atbalsta grantu.

Dizaina fabrikas iespēju kosmoss studentiem

Saņem zināšanas, stipendijas un naudu! Visa informācija par Studentu inovāciju grantu programmu atrodama www.idejubanka.lv.

  • Radošuma un uzņēmējspēju attīstības nodarbības Creative Tuesdays (www.facebook.com/c2days; m)
  • Biznesa ideju pirmsinkubators IdeaLab ()
  • Prototipa izveidei – Produktu attīstības programma ()
  • Darbībai ilgtermiņa pētniecībā – Vertikāli integrēts projekts (m)
  • Industriālais mentorings doktorantūras studentiem Co.Lab ()
  • Programma «Industriālais doktors» sadarbībā ar industriju ()
  • Universitāšu inkubators «UniLab» zinātniski ietilpīgu biznesa ideju attīstībai ()
  • Ideju atbalsta fonds ()