Sporta tehnoloģijas

Sporta tehnoloģijas

RTU Sporta tehnoloģiju centrs tika izveidots 2023. gadā ar mērķi atbalstīt un veicināt tehnisko sporta veidu attīstību Latvijā, kā arī, lai praksē aprobētu jaunākās tehnoloģijas kompleksu uzdevumu risināšanai, kas potenciāli var tikt izmantotas arī citu nozaru vajadzībām.

Centrs tika izveidots, lai ar izcilas inženiertehniskās pētniecības palīdzību, sadarbojoties zinātniekiem, studentiem un sporta nozares pārstāvjiem, tiktu panākta pozitīva ietekme uz sporta attīstību ne vien Latvijā, bet arī globālā līmenī.

Sporta tehnoloģiju attīstība centra ikdienas darbā sevī ietver sporta inventāra, infrastruktūras un citu atbalsta produktu dizaina izstrādi, izgatavošanu un to pilnveidošanu. Tāpat sporta inženierijas pamatā ir sportiskā snieguma zinātnisko aspektu izpēte, analizējot sportistu sasniegumus, aprīkojumu un citus materiālus, kas var ietekmēt attiecīgās sporta disciplīnas rezultātus ar mērķi tos uzlabot.  

RTU Sporta tehnoloģiju centrs fokusējas uz šādiem darbības virzieniem: 

  • 3D modelēšana 
  • Konstrukciju strukturālā analīze 
  • Plūsmu aprēķini 
  • Tehnoloģisko procesu izstrāde 
  • Saklājumu aprēķini kompozītmateriālu struktūrām 
  • Triboloģisko procesu izpēte 

Kā viens no spilgtākajiem veiksmes stāstiem inženierzinātņu pielietojumā sportā ir Latvijas kamaniņu sporta izlase, kurai RTU inženieri un zinātnieki tehniski uzlaboja kamanas un speciālo inventāru. Izmantojot 3D tehnoloģijas, augstas precizitātes lāzerskenēšanu un modelēšanu, kamanas un to detaļas pielāgotas individuāli katra sportista augumam, uzlabota to aerodinamika, vadāmība, stabilitāte un citas īpašības.  

Lai uzlabotu Latvijas sasniegumus sportā, RTU Sporta tehnoloģiju centrs kopā ar zinātniekiem no Rīgas Stradiņa universitātes (RSU), Latvijas Universitātes, RTU Liepājas akadēmijas un Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas valsts pētījumu programmas (VPP) «Sports» ietvaros īsteno nacionālas nozīmes pētniecības projektu «Inovācijas, metodikas un rekomendācijas sporta nozares attīstībai un pārvaldībai Latvijā». Projekts ilgs līdz 2026. gada nogalei un tā laikā plānots pilnveidot tehniskajos sporta veidos nepieciešamā aprīkojuma novērtēšanu un izstrādāt metodes sportistu funkcionālo spēju un veselības monitorēšanai un treniņu efektivitātes veicināšanai. 

Kontakti 

Nodaļas vadītājs Mārtiņš Rubenis

+371 29293873